Admitere

Sesiune de admitere în curs

Candidaţi declaraţi admişi şi înmatriculaţi

Rezultate definitive, urmare a suplimentării cifrei de şcolarizare

Prelungire termen confirmare locuri

Suplimentare cifră şcolarizare doctorat

Rezultat final admitere doctorat

Anunţ confirmare loc

Rezultat admitere doctorat

Anunţ contestaţii admitere doctorat

Anunţ admitere doctorat, miercuri 19.09.2018

Tabel nominal cu candidatii care se pot prezenta la proba de susţinere a proiectului de cercetare - 19 septembrie, ora 08.00

Rezultat proba eliminatorie

Anunţ - prezenţa candidaţilor este necesară la Prezentarea proiectului de cercetare - 19 septembrie, ora 08.00

Tabel nominal cu candidaţii înscrişi la concursul de admitere

 

Cei 5 paşi de urmat pentru înscrierea la admitere

Cifra de şcolarizare, admitere doctorat 2018

Calendar admitere doctorat 2018

 

Plata taxelor se poate efectua

A. la Casieria UAD
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, parter, Cluj-Napoca
Tel: +40-264-598.668

B. în contul IBAN al UAD:

La orice bancă la care deţineti un cont, puteţi realiza un virament bancar către contul UAD, la care se adaugă comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau la un oficiu al Poştei Române, prin mandat poştal.

Se specifică în ordinul de plată:
- Contul în care se realizează virarea banilor: RO35TREZ21620F330500XXXX
- Titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
- C.U.I. - 4288098 ;
- Banca în care se face viramentul - Trezorerie.
Se va specifica numele, prenumele, anul de studiu și specializarea studentului.

 

 

Link înscrieri: http://admitere.uad.ro/