Admitere

Sesiune de admitere în curs

Confirmare locuri doctorat

Rezultat final admitere doctorat septembrie 2017

Contestaţii admitere doctorat septembrie 2017

Rezultat admitere doctorat septembrie 2017

ANUNȚ programare proba a 2-a - prezentarea proiectului de cercetare (miercuri, 20 septembrie, ora 8.00, Casa Matei Corvin) 

Tabel nominal cu candidații care se pot prezenta la proba a II-a - prezentarea proiectului de cercetare

 

Rezultat probă eliminatorie, evaluarea dosarului, partea a II-a

În atenția candidaților la concursul de admitere - proba "Prezentarea proiectului de cercetare"

Programul colocviului de admitere 

Tabel cu candidații care se pot prezenta la concursul de admitere - doctorat 2017

 

Program înscrieri

Calendar admitere doctorat 2017

Cifră de şcolarizare doctorat 2017

 

Examenul pentru obţinerea certificatului de competenţã lingvisticã
- englezã: 4 septembrie 2017, ora 10:00, Casa Matei Corvin, Sala 13
- francezã: 4 septembrie 2017, ora 12:00, Casa Matei Corvin, Sala 7 

Pentru a putea susţine examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică, este necesară prezentarea chitanţei aferentă achitării unei taxe, conform Regulamentului de taxe practicate de UAD, în valoare de:

- 65 lei pentru studenţii universității (absolvenţii promoţiei master 2017, care, conform legii, au statut de studenţi până la data de 30 septembrie 2017)  
- 160 lei pentru persoanele din afara universităţii / absolvenţi din promoţii anterioare anului 2017
- GRATUIT pentru personalul universităţii 

 

Plata taxelor se poate efectua:

A. la Casieria UAD
Vineri, 1 septembrie 2017, între orele 12.00 - 15.00
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, parter, Cluj-Napoca
Tel: +40-264-598.668

B. la Casa Matei Corvin
Luni, 4 septembrie 2017, între orele 09.00 - 10.00 (înainte de susţinerea examenului, la casieria amenajată temporar la faţa locului)

C. în contul IBAN al UAD:

La orice bancă la care deţineti un cont, puteţi realiza un virament bancar către contul UAD, la care se adaugă comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau la un oficiu al Poştei Române, prin mandat poştal.

Se specifică în ordinul de plată:
- Contul în care se realizează virarea banilor: RO35TREZ21620F330500XXXX
- Titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
- C.U.I. - 4288098 ;
- Banca în care se face viramentul - Trezorerie.
Se va specifica numele, prenumele, anul de studiu și specializarea studentului.

 

 

Link înscrieri: http://admitere.uad.ro/