Admitere

Sesiune de admitere în curs

 

SEPTEMBRIE

Anunț important confirmare locuri!!

Primul pas în vederea confirmării locului și a semnării contractului de studii este achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 130 de lei și a primei tranșe din taxa de școlarizare - 800 de lei / licență sau 520 lei / licență ITA, la casieria UAD Cluj-Napoca (în cazul în care plata nu s-a realizat prin transfer bancar) de pe Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90.

 Tabel nominal cuprinzând rezultatul final al concursului de admitere

Confirmarea locului (semnarea contractului de școlarizare) - 17 septembrie 2019, între orele 09.00 - 14.00

Anunț - finalizarea examenului de admitere (probele 2 și 3 din cadrul admiterii  nu vor mai fi susținute)

Tabel candidați declarați admiși după proba generală de desen

Tabel candidați declarați respinși după proba generală de desen

Anunț depunere contestații

 

Listă nominală candidaţi înscrişi la concursul de admitere

Programarea probei de desen (oră, locaţii) - cu excepţia candidaţilor înscrişi la programul de studii Istoria şi Teoria Artei

Lista materialelor de lucru utilizabile în cadrul probelor

Situaţia înscrierilor 06.09

Situația înscrierilor 05.09

Cei 3 pași pentru înscrierea la admitere (5-6 septembrie, între 09.00 - 14.00):
1.Preînscriere online - http://admitere.uad.ro (se poate realiza și pe computerele de la sediul central UAD - Piața Unirii nr. 31)
2. Achitare taxă de admitere 240 lei la casieria UAD, adresă: Blvd. 21 Decembrie 1989 nr. 90
3. Depunere dosar la secretariat, sediul central UAD - Piața Unirii nr. 31

Admitere licență sesiunea SEPTEMBRIE 2019 - Număr locuri scoase la concurs

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2019

 

IULIE

Facultatea de Arte Plastice_Tabel cu candidatii admiși și înmatriculați - final

Facultatea de Arte Decorative și Design_Tabel cu candidatii admiși și înmatriculați - final

Anunț confirmare locuri

Admitere licență, sesiunea iulie 2019 - rezultate finale

Răspuns contestații

Contestatiile se pot depune incepand din aceasta seara si pana maine, 27 iulie 2019, ora 10, la poarta, sediul central al UAD Cluj-Napoca, Pta. Unirii nr. 31, numai sub forma fizica (scris de mana sau imprimat).

Rezultate admitere licenta 2019

În atenția candidaților la Pedagogia artelor plastice și decorative!!! Proba de interviu va avea loc mâine, 26 iulie 2019, în Parcul Central, clădirea Departamentului Pictură - Programul desfășurării probelor de concurs

Lista candidaților care se pot prezenta la proba de aptitudini de specialitate

Lista candidaților care se pot prezenta la proba de aptitudini de specialitate - repartizare pe săli

Rezultat contestații

Istoria și Teoria Artei - Tabel cu candidații admiși după Scrisoarea de motivație, admitere sesiunea iulie 2019

Tabel cu candidații admiși după proba generală de desen, admitere sesiunea iulie 2019

Tabel cu candidații respinși după proba generală de desen, admitere sesiunea iulie 2019

Anunț contestații pentru candidații declarați respinși la proba generală de desen, până la ora 16.00, 23 iulie 2019

Lista candidaților care se pot prezenta la proba generală de desen din cadrul admiterii - repartizare pe săli

Lista candidaților care se pot prezenta la concursul de admitere

Lista materialelor de lucru utilizabile în cadrul probelor

 Situația finală înscrierilor

Rezultate interviu mapă candidaţi români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel. Macedonia, Ucraina, Ungaria și diaspora)

Persoanele desemnate pentru pază și supraveghere în timpul admiterii

Rezultate probă interviu candidați olimpici

Listă cu candidații olimpici care se pot prezenta la proba de interviu - 17 iulie, ora 12.00, Piața Unirii nr. 31

Anunţ admitere candidaţi - cei 3 paşi pentru înscrierea la admitere, conţinut dosar

Anunţ admitere candidaţi români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel. Macedonia, Ucraina, Ungaria și diaspora) - înscrieri 15-18 iulie 2019 (09.00-14.00). Informaţii în link (click)

Anunţ admitere olimpici / premianţi - înscrieri 15-16 iulie 2019 (09.00-14.00). Informaţii în link (click)

 

 Numărul de locuri disponibile: Capacitatea de şcolarizare - admitere licenţă iulie 2019

Taxe de școlarizare pentru anul I

 

 PROBA PRACTICĂ, SPECIFICĂ FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII, CONSTĂ ÎN:

 

Programul de studii Arte plastice (Pictură)proba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Sculptură): proba de modelaj

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10 - 1.

Programul de studii Conservare şi restaurareproba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Grafică)proba de desen

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii): proba de fotografie

Durata: 2 zile
Se vor realiza 2-6 fotografii pe o temă propusă de comisie, utilizând echipamentul și materialele universității. Comisia va evalua capacitatea de observație, analiză și sinteză, inteligența plastică și creativitatea candidaților. Se va aprecia compunerea expresivă a formelor cadru și originalitatea lucrărilor.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Pedagogia artelor plastice și decorative: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Ceramică-sticlă-metal: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte textile - design textil: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Modă – design vestimentar: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Design: proba de desen şi proiect, la alegerea comisiei

Durata: 2 zile
Tema va fi hotărâtă de comisie. La notare se va urmări capacitatea candidaților de a-și organiza ideile și cunoștințele în conformitate cu enunțul temei, creativitatea, ingeniozitatea și calitatea prezentării.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

PROBA ORALĂ PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII (CU EXCEPȚIA PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI) CONSTĂ ÎN INTERVIU** PE BAZA MAPEI CU LUCRĂRI PRACTICE***.

Se dorește depistarea simțului de observație, a disponibilităților creative în lucrul cu forma, spațiul și culoarea, capacitatea de sinteză, asociere, precum și expresivitatea mijloacelor tehnice de elaborare.
Aprecierea se va face cu note de la 10 la 1.

Concursul de admitere la specializarea/programul de studii Istoria și teoria artei cuprinde:

  1. Proba 1: evaluarea Scrisorii de motivație a candidatului (conform formularului anexat) și notarea acesteia cu note de la 1 la 10
  2. Proba 2: (probă de ierarhizare): evaluarea performanțelor școlare ale candidatului prezentate în dosarul candidatului prin prisma mediei obținute la examenul de bacalaureat

Anexa 3 - Scrisoare de motivaţie a candidatului pentru Istoria şi teoria artei - document blank

 

**Reperele bibliografice pentru interviu sunt:

Bibliografie

1. Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. Amelia Pavel, Pictura românească interbelică, Ed.Meridiane, București, 1996
3. Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979, pag.221-297, 302-321, 327-363
4. x-x-x Dicționar de artă (Forme, tehnici, stiluri artistice), Ed.Meridiane, București, 1995, vol.I
5. Paul Constantin, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977 (doar pentru programul de studii / specializarea Design)
6. George Oprescu, Sculptura românească, Ed.Meridiane, București, 1965

Notă
Pentru programul de studii Arte plastice (Sculptură) se vor lua în considerare următoarele:
1. - Cap. „Arta românească modernă - Sculptură” din Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. - Cap. 1, 2 și 3 din Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979

***Mapa cu lucrări practice va conține un număr de 20-25 de lucrări cât mai variate ca tehnică și tematică: studii de desen și culoare după figură umană, natură statică, peisaj; lucrări cu temă liberă de compoziție, precum și orice alte preocupări din domeniul artelor vizuale.
Se mai pot adăuga lucrări care vor argumenta opțiunea candidatului pentru programul de studii respectiv și vor proba abilitatea de a opera cu mijloace de limbaj plastic, precum și disponibilitățile creative ale autorului.

 

Documente de referință

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2019

Numărul de locuri disponibile: Capacitatea de şcolarizare - admitere licenţă iulie 2019