Admitere

Sesiune de admitere în curs

Cifră de școlarizare - admitere licență septembrie 2020

Tabel cu candidații înmatriculați

Tabel cu candidații înmatriculați - români de pretutindeni

Tabel cuprinzând situația confirmării locurilor

Anunț confirmare locuri - Atenție! Întregul proces de confirmare se realizează prin intermediul Google Classroom, rugăm candidații să verifice platforma de admitere

 

TABEL cuprinzând rezultatul final al concursului de admitere - listă definitivă

Tabel cu rezultate pentru cetățeni străini candidați ca Români de pretutindeni

Rezultate contestații proba a 2-a

Rezultate parțiale la finalul probelor din cadrul concursului de admitere

Anunț contestații (proba a 2-a)

 

Rezultate contestații

TABEL cuprinzând candidaţii admişi după proba de aptitudini artistice generale

TABEL cuprinzând candidaţii admişi după proba scrisoare de motivație (ITA)

TABEL cuprinzând candidaţii respinși după proba de aptitudini artistice generale

Anunț contestații

Listele cu candidații admiși ca olimpici / premianți naționali și Români de pretutindeni se regăsesc mai jos și completează tabelele cu candidați admiși prezentate mai sus, fără a depăși numărul de locuri alocate programelor de studii (cifra de școlarizare).

 

Tabel cu candidații care participa la proba generală (eliminatorie) - evaluarea Portofoliului de aptitudini artistice generale 

 

Răspuns la contestație pentru candidat 10476

Rezultat proba de interviu pe baza mapei cu lucrări proprii - cetățeni străini candidați ca Români de pretutindeni 

 

Rezultat proba de interviu pe baza mapei cu lucrări proprii candidați olimpici / premianți

Anunț contestații

Listă cu candidați înscriși la concursul de admitere licență iulie 2020

Candidaţii înscriși pe locurile rezervate etnicilor români (români de pretutindeni)

Candidaţii olimpici / premianți care se pot prezenta la PROBA DE INTERVIU PE BAZA MAPEI CU LUCRĂRI PROPRII

 

Situația finală a înscrierilor la concursul de admitere - licență - iulie 2020

 

 

Informații importante:

Calendar admitere licență iulie 2020 (înscrieri 6 - 19 iulie)

Numărul de locuri disponibile: Capacitatea de şcolarizare - admitere licenţă iulie 2020

Conținut portofolii admitere - Anexa 5 Metodologie de admitere licență UAD 2020 (online)

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2020 (online)