Admitere

Sesiune de admitere în curs

::: Sesiunea de admitere licenţă septembrie 2018 :::

Rezultat final admitere licenţă, septembrie 2018

Rezultat concursului de admitere la programul de studii Pedagogia artelor plastice şi decorative

Tabel nominal cu candidaţii care se pot prezenta la proba de apitudini de specialitate (Pedagogia artelor plastice şi decorative)

Tabel nominal cu candidaţii admişi

Tabel nominal cu candidaţii respinşi

Programul desfăşurării probelor de concurs (toate probele se vor susţine în Piaţa Unirii nr. 31 - sediul central al UAD - începând cu ora 08.00)

Tabel nominal cu candidaţii care se pot prezenta la concursul de admitere

Regulament acces la probele de concurs

Lista materialelor de lucru utilizabile în cadrul probelor

 

Situaţia înscrierilor admitere licenţă - 4 septembrie

Cifra de şcolarizare: Împărţirea locurilor pe programe de studii rămase după sesiunea de admitere din luna iulie

Calendar admitere licență sesiune septembrie

Cei 3 paşi pentru înscrierea la admitere (atenţie: schimbare locaţie casierie)

 

::: Sesiunea de admitere licenţă iulie 2018 :::

Facultatea de Arte Plastice - admişi şi înmatriculaţi

Facultatea de Arte Decorative şi Design - admişi şi înmatriculaţi

 

FAP - rezultat final admitere licenta, iulie 2018

FADD - rezultat final admitere licenta, iulie 2018

 

Rezultat contestatie admitere licenta, iulie 2018

Rezultate concurs de admitere licenta, iulie 2018

Confirmare loc admitere licenta, iulie 2018

Contestatii admitere licenta, iulie 2018

 

Lista candidaţilor care se pot prezenta la proba de aptitudini de specialitate, admitere sesiunea 2018

Lista candidaţilor admişi după proba generală de desen, admitere sesiunea iulie 2018

Lista candidaţilor respinşi după proba generală de desen, admitere sesiunea iulie 2018

Rezultatele contestaţiilor

Anunţ contestaţii

Program desfăşurare probe de concurs

Tabel nominal cu candidaţii care se pot prezenta la admitere, licenţă, iulie 2018

Situaţia înscrierilor 19.07.2018

Olimpici / Premianţi - rezultat proba interviu pe baza mapei cu lucrări proprii
Etnici români (români de pretutindeni) - rezultat proba interviu pe baza mapei cu lucrări proprii

Tabel candidati olimpici şi premianţi pentru admitere care se pot prezenta la interviu (miercuri, 18 iulie, ora 12.00), sesiunea iulie 2018
Tabel candidati români de pretutindeni pentru admitere care se pot prezenta la interviu (miercuri, 18 iulie, ora 12.00), sesiunea iulie 2018

 

Cei 3 paşi de urmat pentru înscrierea la admitere - licenţă iulie 2018 /// Important: linkul pentru preînscrierea online se poate accesa aici: http://admitere.uad.ro/

Programul general al înscrierilor (luni-joi, 16-19 iulie) şi conţinutul dosarului de admitere - licenţă iulie 2018
Programul înscrierilor pentru olimpici, premianţi şi români de pretutindeni {Rep. Moldova, Albania, Bulgaria, etc.} şi programare interviu (luni-marţi, 16-17 iulie) - licenţă iulie 2018

 Program funcţionare casieria UAD Cluj-Napoca

► Anunţ în privinţa accesului în sălile de desfăşurare a probelor de admitere - licenţă iulie 2018

► Calendar admitere licență - sesiunea iulie 2018

Instrucţiuni securitate candidaţi admitere licenţă 2018

 

* PROBA PRACTICĂ, SPECIFICĂ FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII, CONSTĂ ÎN:

Programul de studii Arte plastice (Pictură)proba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Sculptură): proba de modelaj

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10 - 1.

Programul de studii Conservare şi restaurareproba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Grafică)proba de desen

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii): proba de fotografie

Durata: 2 zile
Se vor realiza 2-6 fotografii pe o temă propusă de comisie, utilizând echipamentul și materialele universității. Comisia va evalua capacitatea de observație, analiză și sinteză, inteligența plastică și creativitatea candidaților. Se va aprecia compunerea expresivă a formelor cadru și originalitatea lucrărilor.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Pedagogia artelor plastice și decorative: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Ceramică-sticlă-metal: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte textile - design textil: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Modă – design vestimentar: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Design: proba de desen şi proiect, la alegerea comisiei

Durata: 2 zile
Tema va fi hotărâtă de comisie. La notare se va urmări capacitatea candidaților de a-și organiza ideile și cunoștințele în conformitate cu enunțul temei, creativitatea, ingeniozitatea și calitatea prezentării.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

PROBA ORALĂ PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII (CU EXCEPȚIA PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI) CONSTĂ ÎN INTERVIU** PE BAZA MAPEI CU LUCRĂRI PRACTICE***.

Se dorește depistarea simțului de observație, a disponibilităților creative în lucrul cu forma, spațiul și culoarea, capacitatea de sinteză, asociere, precum și expresivitatea mijloacelor tehnice de elaborare.
Aprecierea se va face cu note de la 10 la 1.

**Reperele bibliografice pentru interviu sunt:

Bibliografie

1. Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. Amelia Pavel, Pictura românească interbelică, Ed.Meridiane, București, 1996
3. Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979, pag.221-297, 302-321, 327-363
4. x-x-x Dicționar de artă (Forme, tehnici, stiluri artistice), Ed.Meridiane, București, 1995, vol.I
5. Paul Constantin, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977 (doar pentru programul de studii / specializarea Design)
6. George Oprescu, Sculptura românească, Ed.Meridiane, București, 1965

Notă
Pentru programul de studii Arte plastice (Sculptură) se vor lua în considerare următoarele:
1. - Cap. „Arta românească modernă - Sculptură” din Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. - Cap. 1, 2 și 3 din Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979

***Mapa cu lucrări practice va conține un număr de 20-25 de lucrări cât mai variate ca tehnică și tematică: studii de desen și culoare după figură umană, natură statică, peisaj; lucrări cu temă liberă de compoziție, precum și orice alte preocupări din domeniul artelor vizuale.
Se mai pot adăuga lucrări care vor argumenta opțiunea candidatului pentru programul de studii respectiv și vor proba abilitatea de a opera cu mijloace de limbaj plastic, precum și disponibilitățile creative ale autorului.

 

Documente de referință

Tranşe de plată taxă şcolarizare, anul I, 2018-2019

Model contract de studii, anul I

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență iulie 2018

Numărul de locuri disponibile: Capacitatea de şcolarizare - admitere licenţă iulie 2018

Cifra de şcolarizare: Împărţirea locurilor pe programe de studii