Admitere

Admitere Licență


În conformitate cu HOTĂRÂREA NR. 29 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UAD din 28 APRILIE 2020 decizia cu privire la maniera în care se vor organiza concursurile de admitere la nivel licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021 se va lua în cadrul ședinței Senatului UAD – din data de 5 iunie 2020.

IMPORTANT! Noile metodologii, regulamente și informații privind procesul de admitere (în concordanță cu decizia Senatului UAD) vor fi încărcate pe site și comunicate după ședința mai sus menționată. Documentele și informațiile care se găsesc în acest moment la secțiunea admitere sunt aprobate înainte de situația generată de pandemie, implicit înainte de apariția reglementărilor speciale în societate.-----------------------

 

---------

Pentru informaţii detaliate şi noutăţi despre procesul de admitere, accesaţi secţiunea Sesiunea de admitere în curs.

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de licență oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și disponibilă la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cine?

Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare (licență):

1. Cetățenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă;
2. Cetățenii statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
3. Cetățenii din Republica Moldova;
4. Cetățenii români de etnie romă;
5. Cetățenii din țările terțe UE.

Când?

Concursul de admitere la programele de studii universitare de licență are loc, de regulă, în a doua jumătate a lunii iulie a fiecărui an (prima sesiune), conform calendarului  aprobat. În funcție de locurile rămase neocupate, UAD organizează o a doua sesiune a concursului de admitere ce are loc, de regulă, până la jumătatea lunii septembrie a fiecărui an, conform calendarului  aprobat. Calendarele de concurs pentru cele două sesiuni de admitere sunt disponibile la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cum?

Pentru a putea participa la concursul de admitere, un candidat trebuie să îndeplinească, în perioada desemnată prin metodologia proprie, procedura de înscriere, care conține următorii pași:

1.    Înscriere online accesând site-ul http://admitere.uad.ro/ de acasă sau de la sediul UAD, P-ţa Unirii nr. 31, etaj II, sala 38

2.    Achitare taxă de admitere 240 lei (în mod excepţional şi doar pentru fluidizarea înscrierii la admitere, la casieria UAD, Pţa. Unirii nr. 31, et. I sau prin transfer bancar: Beneficiar Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4288098, cont bancar: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj. La explicaţii se va scrie - taxă înscriere admitere şi numele candidatului)

3.   Depunerea dosarului de înscriere în perioada 15 - 18 iulie 2019, între orele 09.00 - 14.00 (de luni până joi) la secretariatul de la sediul UAD, Piaţa Unirii nr. 31, etaj I.

Pentru mai multe informații privind modalitatea de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă vă rugăm consultați documentul Componența dosarului de înscriere – acte înscriere licență, disponibil și la secțiunea Sesiunea de admitere în curs, în momentul deschiderii programului de înscrieri.

Ce?

La înscrierea la concursul de admitere candidaţii pot să opteze pentru două specializări / programe de studii: opţiunea 1 şi opţiunea 2. În ordinea mediei obţinute la proba generală DESEN, candidaţii care nu au obţinut media de trecere pentru opţiunea 1, în limita locurilor pentru care există capacitate de şcolarizare la programul de studii respectiv, vor fi repartizaţi la programul de studii care reprezintă opţiunea 2 în limita locurilor disponibile.

Concursul de admitere conține 2 probe, diferențiate în funcție de programul de studii.

Concursul de admitere la specializările/programele de studii Arte plastice (pictură), Arte plastice (sculptură), Arte plastice (grafică), Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii), Conservare și restaurare, Pedagogia artelor plastice și decorativeCeramică-sticlă-metal, Arte textile– design textil, Modă–design vestimentar și Design cuprinde:

  1. Proba generală de desen
  2. Proba practică, specifică fiecărei specializări/program de studii
  3. Proba orală: Interviu pe baza mapei cu lucrări practice.

Toate probele se evaluează cu note de la 1 la 10.

Concursul de admitere la specializarea/programul de studii Istoria și teoria artei cuprinde:

  1. Proba 1: evaluarea Scrisorii de motivație a candidatului (conform formularului anexat) și notarea acesteia cu note de la 1 la 10
  2. Proba 2: (probă de ierarhizare): evaluarea performanțelor școlare ale candidatului prezentate în dosarul candidatului prin prisma mediei obținute la examenul de bacalaureat

Anexa 3 - Scrisoare de motivaţie a candidatului pentru Istoria şi teoria artei - document blank

Numărul de locuri disponibile: Capacitatea de şcolarizare - admitere licenţă iulie 2019

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la probele de concurs vă rugăm consultați documentul Probe concurs de admitere programe de studii de licență, și secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Unde?

Probele de concurs ale admiterii la programul de studii de licență au loc, de regulă, la sediile Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, după cum urmează:

Clădirea Departamentului Pictură (Adresa: Aleea Parcului nr. 2 - Parcul Central), pentru programele de studii Arte plastice-Pictură, Conservare-Restaurare și Pedagogia Artelor Plastice și Decorative

Clădirea „Vlaicu” (Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 17 – 19), pentru programele de studii Arte plastice-Sculptură, Ceramică-Sticlă-Metal, Arte textile-Design textil, Modă-Design vestimentar și Design)

Clădirea - Sediu central (Adresa: P-ța. Unirii nr. 31), pentru programele de studii Arte plastice-Grafică

Clădirea „Foto” (Adresa: Str. Observator nr. 5, Bloc OS3, parter, intrarea din spate), pentru programul de studii Arte plastice - Foto-Video-PCI.