Admitere

Sesiune de admitere în curs

În atenția viitorilor candidați la programul de studii universitare de masterat!

 

Sesiunea de admitere la master, anul universitar 2020-2021 va avea loc la începutul lunii septembrie 2020. Toate informațiile legate de examinare, precum și metodologia de admitere, cifra de școlarizare, vor fi publicate, în cel mai scurt, timp, aici.

 

Cifra de școlarizare programul universitar de master 2020

Metodologia de admitere la studii universitare de master 2020

 

Candidaţii la programele de studii universitare de masterat cu profil artistic vor prezenta pentru examen:

1. Portofoliu cu reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală, ce poate include reproduceri după lucrarea de licenţă (pentru absolvenţii domeniului arte vizuale). Portofoliul va conţine minimum 15 şi maximum 25 reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală. Acest portofoliu, împreună cu celelalte documente prezentate la partea a doua a dosarului, va fi depus la înscrierea la concursul  de admitere  - probă eliminatorie.

2. - Proiect de cercetare - interviu

Proiectul de cercetare va conţine:
- Titlul generic
- Eşalonarea etapelor dezvoltării proiectului
- Documentaţie şi date esenţiale privind proiectul
- Mijloace de implementare
- Originalitatea proiectului, aprecierea obiectivă a contribuţiei în contextul domeniului.

 

Candidații la programul de studii universitare de masterat Practici curatoriale contemporane vor include în dosarul de înscriere la admitere o scrisoare de motivație pe baza căreia se va desfășura interviul de admitere.