Admitere

Sesiune de admitere în curs

Liste finale candidaţi admişi şi înmatriculaţi - master 2018

ANUNŢ confirmare loc dobândit în urma concursului de admitere (19-21 septembrie)

Rezultat final admitere Practici curatoriale contemporane

Anunţ probă interviu - Practici curatoriale contemporane (Istoria şi Teoria Artei) - LUNI, 17 septembrie, ora 13.00

Tabel nominal cu candidatii care se pot prezenta la proba interviu - Practici curatoriale contemporane (Istoria şi Teoria Artei)

Cifra de şcolarizare - Practici curatoriale contemporane (Istoria şi Teoria Artei)


Rezultat contestaţie admitere master

Rezultate finale admitere master - candidaţi admişi

Rezultate finale admitere master - candidaţi respinşi

 

Tabel nominal cu candidaţii care se pot prezenta la proba Proiect de cercetare

Contestaţie - soluţionare

Rezultatul probei Evaluarea dosarului (proba eliminatorie)

Atenţie! Prezenţa candidaţilor la concursul de admitere este necesară doar la proba Prezentarea proiectului de cercetare - 12 septembrie ora 08.00 la Casa Matei Corvin

Lista cu candidaţii înscrişi pentru concursul de admitere

Situaţia înscrierilor 7 septembrie

Numărul de locuri disponibile: Repartizare cifră de şcolarizare studii universitare de masterat 2018-2019

Calendar admitere

 

Candidaţii vor prezenta pentru examen

1. Portofoliu cu reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală, ce poate include reproduceri după lucrarea de licenţă (pentru absolvenţii domeniului arte vizuale). Portofoliul va conţine minimum 15 şi maximum 25 reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală. Acest portofoliu, împreună cu celelalte documente prezentate la partea a doua a dosarului, va fi depus la înscrierea la concursul  de admitere  - probă eliminatorie.

2. - Proiect de cercetare - interviu

Proiectul de cercetare va conţine:
- Titlul generic
- Eşalonarea etapelor dezvoltării proiectului
- Documentaţie şi date esenţiale privind proiectul
- Mijloace de implementare
- Originalitatea proiectului, aprecierea obiectivă a contribuţiei în contextul domeniului.