Admitere

Candidați din Republica Moldova

ADMITERE LICENȚĂ

Pentru candidații din Republica Moldova, admiterea la unul dintre programele de studii universitare de licență oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licențăelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere licență - Sesiunea de admitere în curs.

Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare (licență):

1. Candidații din Republica Moldova absolvenţi de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, care se înscriu direct la universităţile din România și candidează pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă repartizate de MENCS în acest scop, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere licență - Sesiunea de admitere în curs.

2. Candidații din Republica Moldova absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obținută în urma finalizării a 12 clase, precum și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state și recunoscută de către Ministerul Educației din Republica Moldova, care se înscriu la sediile misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă, repartizate de MEN în acest scop. Fiecare candidat depune un singur dosar la Consulatul General al României de la Chișinău, Bălţi sau Cahul. În cazul în care un candidat depune mai multe dosare, acesta este eliminat din concurs. Pentru informații suplimentare privind acest tip de concurs de admitere, vă invităm să luați legătura cu unul dintre Consulatele mai sus menționate.

3. Candidații din Republica Moldova care nu se încadrează la punctele 1, respectiv 2, menționate mai sus, pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare și conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior. Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere licență - Sesiunea de admitere în curs.

ADMITERE MASTERAT

Pentru candidații din Republica Moldova, admiterea la unul dintre programele de studii universitare de masterat oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de masteratelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere masterat - Sesiunea de admitere în curs.

Pot participa la admiterea în ciclul II de studii universitare (master):

1. Candidații din Republica Moldova absolvenți cu diplomă de licenţă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu studiile universitare de lungă durată, precum şi absolvenţi de studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate a MEN ca fiind cel puţin echivalente cu studiile universitare de licenţă, care se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior din România pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă, alocate de MENCS în acest scop.

2. Candidații din Republica Moldova absolvenți cu diplomă de licență obținută în România/alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), în Republica Moldova sau în alte state non-UE, care se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior din România pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere masterat - Sesiunea de admitere în curs.

ADMITERE DOCTORAT

Admiterea la programul de studii universitare de doctorat oferit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctoratelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.

Pot participa la admiterea în ciclul III de studii universitare (doctorat):

1. Candidații din Republica Moldova absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), ai studiilor universitare de lungă durată, absolvenţi cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat, precum şi absolvenţi de studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către CNERD ca fiind cel puţin studii universitare de masterat care se înscriu direct la instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din România pe locurile alocate de MEN în acest scop.

2. Candidații din Republica Moldova absolvenți cu diplomă de licență obținută în Republica Moldova sau în alte state non-membre UE care se înscriu la studii universitare de doctorat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

3. Candidații din Republica Moldova absolvenți cu diplomă de licenţă şi masterat – sistem Bologna în România/alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), respectiv alt stat non-membru UE sau absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna (aceștia au dreptul să participe la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat) care se înscriu la studii universitare de doctorat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.