Conducere

Hotărâri ale Senatului

Ședințele de Senat sunt consemnate în procese verbale ce includ hotărârile Senatului.

Cu excepția hotărârilor ce conțin informații legate de datele personale ale unor membri ai comunității UAD (studenți, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic etc.), hotărârile Senatului sunt făcute publice prin intermediul site-ului UAD. 

Hotarari Senat 14 martie 2016
Hotarari Senat 24 martie 2016
Hotarari Senat 5 aprilie 2016
Hotarari Senat 12 aprilie 2016
Hotarari Senat 21 aprilie 2016

Hotarari Senat 25 ianuarie 2017 
Hotarari Senat 17 martie 2017 
Hotarari Senat 30 martie 2017 
Hotarari Senat 29 iunie 2017

Hotarari Senat 8 februarie 2018
Hotarari Senat 21 februarie 2018
Hotarari Senat 15 martie 2018
Hotarari Senat 14 iunie 2018
Hotarari Senat 17 iulie 2018
Hotarari Senat 28 iulie 2018
Hotarari Senat 28 noiembrie 2018
Hotarari Senat 28 noiembrie 2018
Hotarari Senat 19 decembrie 2018

Hotarari Senat 29 ianuarie 2019
Hotarari Senat 7 martie 2019
Hotarari Senat 28 martie 2019
Hotarari Senat 21 iunie 2019
Hotarari Senat 17 iulie 2019
Hotarari Senat 30 iulie 2019
Hotarari Senat 17 septembrie 2019
Hotarari Senat 16 octombrie 2019
Hotarari Senat 5 noiembrie 2019
Hotarari Senat 16 decembrie 2019

Hotarari Senat 29 ianuarie 2020
Hotarari Senat 7 februarie 2020
Hotarari Senat 28 februarie 2020
Hotarari Senat 12 martie 2020

Hotărâri Senat 5 iunie 2020

Hotărâri Senat 18 iunie 2020

Hotărâri Senat 25 iunie 2020

Hotărâri Senat 21 iulie 2020