Adresă oficială de corespondență

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Prof. univ. dr. Radu MORARURector 
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: radumoraru888@yahoo.com 

Silvia HANDRU, Director

Direcția Secretariat și Juridic

Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

E-mail: silvia.handru@uad.ro

Anamaria BAIAS, Secretar-șef

Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110

E-mail: secretarsef@uad.ro

 

Info admitere

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Fatima-Natalia AHMED
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Maria MANASES
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro

Info studenți

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Fatima-Natalia AHMED
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Maria MANASES
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro 
 
Secretariatul universității
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar şef - Anamaria BAIAS
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: secretarsef@uad.ro

Info cazare

Pentru informaţii legate de căminele UAD, procesul de cazare, facilităţi, vă rugăm să contactaţi:

Administrator cămin Albac - Nina SERENDCIUC (între orele 08.00 - 16.00)
Tel: +40-264-541.190

Administrator cămin Vaida-Voevod  Ioan BĂDĂU (între orele 08.00 - 16.00)
Tel: +40-264-545.482

Adresă de e-mail: camine@uad.ro (adresa la care se pot comunica nereguli, sesizări, sugestii sau transmiterea de documente și cereri în format digital)

Biroul Tehnic Administrativ (pentru depuneri de cereri de cazare)
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, Cluj-Napoca
Tel. / Fax.: 0264-593.196, interior 213

Sorin Vasile VANCEA - sef Birou Tehnic Administrativ

Ana CERNUCAN - administrator patrimoniu
Valin NEGREA - inginer

Victor OANCE

Info eliberare diplome

Secretariatul universității
Secretar - Nastasia POP-VANCEA

 Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

Email:  nastasia.pop@uad.ro

Info doctorat

Secretariat doctorat

Secretar - Teodora GECAN

E-mail: doctorat@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577
Fax: +40-264-592.890

Info consiliere şi orientare în carieră

Centrul de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră şi Alumni
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Consilier Vocaţional şi Orientare Profesională: Drd. Gabriela Țoca

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 142

E-mail: gabrielatoca@yahoo.com; centruldecariera@uad.ro

Info Erasmus+

Biroul Erasmus+
Str. Matei Corvin nr. 6, 400112 Cluj-Napoca, Sala 15
Telefon: +40-264-591.477
Fax: +40-264-593.386
E-mail: relations@uad.ro
Blog: http://ieneid.blogspot.com 

Coordonator Birou Erasmus+
Lect. univ. dr. Doina IENEI

Colaborator Birou Erasmus+

Lect. univ. dr. Olimpia BERA

Info grade didactice

Secretariatul universității
Secretar - Nastasia POP-VANCEA

Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

E-mail:  nastasia.pop@uad.ro 
Info achiziții publice

Biroul Achiziţii
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-598.668
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 593.607 int. 212
Șef Birou Achiziţii Nicoleta SOLOMONEAN

Administrator patrimoniu - Ana ULCHIANU

E-mail: nicoleta.solomonean@uad.ro

Info Contabilitate / Plăți

Biroul Contabilitate-Financiar
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-596.454

E-mail: contab@uad.ro

 

Contabilitate
Ec. Mihaela GROZA - administrator financiar, şef Birou contabilitate
Ec. Manuela CAZAN - administrator financiar

Ec. Mihaela POP - administrator financiar

Ec. Emil NICOARĂ - administrator financiar

Ec. Denisa PUICAR - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 222

Financiar

Ec. Sorina TECAR - administrator financiar, şef Birou financiar

Ec. Manuela PINTICAN - administrator financiar

Ec. Ramona RUS - administrator financiar

Ec. Adina NICOARĂ - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 221

Casierie

Orar de funcționare

L-J: 12-15

V: 11-13

Nu se fac plăți în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, casieria fiind închisă.

Doina MIESS - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 201

Info Internațional

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel.: +40-264-595.021; Fax.: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: relint@uad.ro

Şef CRPIPCC / Coordonator relaţii internaţionale UAD
Conf. univ. dr. Anamaria TOMIUC

Info Programe Culturale şi Comunitare

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: popescudanielflorin@yahoo.com


Daniel POPESCU – Coordonator programe culturale şi comunitare

Informații publice / PR

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: public@uad.ro
 
Dr. Gabriela ROSTAŞ – Coordonator relaţii publice

Info parteneriate

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: public@uad.ro
 
Dr. Gabriela ROSTAŞ – Coordonator relaţii publice

Info posturi vacante

POSTURI ADMINISTRATIVE VACANTE

Compartiment Resurse Umane şi Salarizare

Silvia MOZORAN, Administrator financiar

Simona MUREŞAN, Administrator financiar
Tel: / Fax: +40-264+592.883

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203

Angela CHEȘUȚ, Administrator financiar
Tel: / Fax: +40-264-592.883  

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203

POSTURI DIDACTICE VACANTE

Secretariatul universității
Anamaria BAIAS, Secretar şef  
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: secretarsef@uad.ro

Alte contacte utile

Presedintele Senatului
Prof. univ. dr. Ioan Sbarciu
E-mail: public@uad.ro, relint@uad.ro

Prorector cercetare artistică şi ştiinţifică 
Prof. univ. dr. Laszlo Bencze
Tel: +40-264-591.577 
E-mail: f9laci@gmail.com

Prorector parteneriate institutionale si promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Mara Raţiu
Tel: +40-264-595.021
E-mail: ratiumara@yahoo.com

Prorector asigurarea calitatii
Prof. univ. dr. Cristian Cheşuţ
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 320
E-mail: chesutdesign@yahoo.com

Decan Facultatea de Arte Plastice
Prof. univ. dr. Theo Muresan
Tel: +40-264-591.771
E-mail: tmuresan33@yahoo.com

Prodecan Facultatea de Arte Plastice
Conf. univ. dr. Ioana Olahut
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 340
E-mail: olahutza@gmail.com

Decan Facultatea de Arte Decorative si Design
Prof. univ. dr. Radu Pulbere
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 355
E-mail: radu.pulbere@gmail.com

Prodecan Facultatea de Arte Decorative si Design
Prof. univ. dr. Vlad Toca
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 313
E-mail: vlad.toca@uad.ro

Director general administrativ
Ing. Călin Lespuc
Tel./fax: +40-264-598.190

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 210, 211
E-mail: calin.lespuc@uad.ro 

Camelia Oachiş, secretar DGA

E-mail: camelia.oachis@uad.ro

Director economic
Ec. Adina Dorinela Groapa
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 220

E-mail: adina.groapa@uad.ro

Responsabil bibliotecă
Georgiana Prigon
Tel.: +40-264-595.794 

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 310
E-mail: biblioteca@uad.ro

Administrator Casa Matei

Monica Gui - administrator financiar

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 311, 312

Administrator de sistem informatic 

Dr. Oana Gui

Tel.: +40-264-590.360 

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 101, 100
E-mail: support@uad.ro

Adresă e-mail pentru trimis copia după C.I.

Anamaria Baias, Secretar şef
E-mail: secretarsef@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Localizare
 
Universitate de Artă şi Design din Cluj-Napoca