Noutăți
03.08.2020
Ridicare adeverință finalizare studii - absolvenți 2020

Absolvenţii Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca promoţia 2020 (studii universitare de licenţă/master) pot să ridice de la secretariat adeverințele de finalizare a studiilor universitare de licență/master și adeverințele de absolvire a modulului DSPP (pentru persoanele care au optat pentru acest
modul), începând cu data de 03.08.2020, între orele 12:00- 14:00, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

În perioada 13.08. – 28.08.2020 personalul compartimentului Secretariat va fi în concediu de odihnă.

03.08.2020
Ridicare diplome - absolvenți 2019

Absolvenţii Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca promoţia 2019 (studii universitare de licenţă/master) pot să ridice de la secretariat diplomele de licență/master, suplimentele la diplomă, precum și certificatele de absolvire a DSPP (pentru persoanele care au optat pentru acest modul psihopedagogic), începând cu data de 03.08.2020, între orele 12:00-14:00, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

În perioada 13.08. – 28.08.2020 personalul compartimentului Secretariat va fi în concediu de odihnă.

03.08.2020
(!) Verificare note sem. 2 - pagina personală

Studenții sunt rugați să își verifice notele obținute în sesiunea de examene/restanțe, pe pagina personală. În cazul în care există anumite neconcordanțe în ceea ce privește notele care se regăsesc pe pagina personală, studenții pot transmite obiecțiuni prin e-mail la adresele secretarsef@uad.ro, nastasia.pop@uad.ro, până la data de 07 august 2020, ora 14:00.

După această dată nu se mai acceptă nici o contestație.

03.08.2020
Sesiune mărire de note - studenți integraliști

Studenții integraliști care doresc să își îmbunătățească notele (cel mult 2 examene/an universitar), pot depune la secretariatul facultății cerere vizată de cadrul didactic coordonator al disciplinei (disciplina la care se dorește să se facă mărirea) până la data de 07.08.2020.

Taxa pentru mărirea notei este de 235 lei/examen, plata putându-se efectua doar prin virament bancar/mandat postal.

03.07.2020
Pagina personală - note intermediare și note finale

În atenția studenților UAD,

Începând cu semestrul II al anului universitar 2019-2020, pentru a păstra condițiile de siguranță în perioada de pandemie, secretariatul a operat niște modificări în metoda de acordare a notelor studenților din partea cadrelor didactice. Astlfel, în acest moment este testat un sistem nou care implică note intermediare și note finale ce vor fi afișate în pagina personală a fiecărui student.

  • În acest moment, studenții din anii terminali pot consulta notele finale în pagina personală.
  • Anii I, II licență și anul I master pot viziona note intermediare (data de afișare variază în funcție de departament), ce pot suferi modificări până în momentul în care secretariatul anunță prin intermediul site-ului UAD ca toți studenții să verifice pagina personală pentru neconcordanțe (note lipsă).

În anumite cazuri, pot apărea bug-uri pe pagina personală a studentului (de ex. dublarea titlurilor disciplinelor), situații la care se lucrează și urmează să fie remediate în cel mai scurt timp. Mulțumim pentru răbdare și înțelegere în acest proces de optimizare a sistemelor.

02.07.2020
Test online competență lingvistică – limba engleză: vineri, 10 iulie 2020, ora 11

ANUNȚ PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A TESTULUI DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN PERIOADA URMĂTOARE

 

Dată fiind actuala stare de fapt, în săptămânile următoare, testul de limba engleză se va desfășura online. Pentru aceasta, orice doritor este invitat să acceseze

https://artenglishtests.blogspot.com/ 

și să citească cu atenție informațiile de acolo. Orice anunț privind testul de engleză va fi transmis pe acest blog, până când situația va reveni la normal.

 

                                                                                                            Conf. dr. Anda Crețiu

20.05.2020
HOTĂRÂREA C.A. UAD nr.30 din 13.05.2020 privind închiderea spațiilor universității destinate activităților didactice

HOTĂRÂREA Consiliului de Administrație al UAD nr. 30 din 13.05.2020 privind închiderea spațiilor universității destinate activităților didactice (ateliere, laboratoare, săli de curs/seminar) și cazării studenților (cămine) până la data de 31 august 2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii închiderii până pe 30 septembrie 2020.

 

Având în vedere:

1) -Ordinul MEC 4206 din 6.05.2020, publicat în MO în 8.05.2020 (https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/225481);  

2) -Recomandarea ministerului de resort, transmisă prin intermediul Consiliului Național al Rectorilor, de închidere a căminelor studențești până la 30 septembrie 2020;

3) -Menținerea, după data de 15 mai 2020, a unor restricții de circulație a persoanelor, respectiv a unor restricții în organizarea de reuniuni publice, prin instaurarea stării de alertă;

4) -Caracteristicile clădirilor UAD ce fac imposibilă distanțarea socială, respectiv organizarea, d.p.d.v. epidemiologic, de circuite menite să minimizeze riscul de contaminare cu COVID 19;

5) -Responsabilitatea publică a UAD de a proteja sănătatea tuturor membrilor comunității sale;

6) -Riscul suspendării întregii activități a UAD în cazul apariției unui caz de infectare cu COVID 19 cu consecințe socio-instituționale extrem de dificil de gestionat,

 

Consiliului de Administrație al UAD decide închiderea  spațiilor universității destinate activităților didactice (ateliere, laboratoare, săli de curs/seminar) și cazării studenților până la data de 31 august 2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii închiderii până pe 30 septembrie 2020. Fac excepție de la această hotărâre: a) situațiile studenților – preponderent Erasmus – ce au locuit la cămin pe perioada stării de urgență și care vor avea dreptul să stea în cămin până la finalizarea mobilităților / examenelor și b) situațiile în care studenții doresc să își recupereze bunuri personale aflate în interiorul atelierelor, laboratoarelor, sălilor de curs/seminar, respectiv în interiorul căminelor studențești. Pentru gestionarea acestor din urmă situații excepționale, Direcția General-Administrativă va elabora o procedură care să permită, în condiții de maximă siguranță, accesul individual și punctual al studenților în spațiile mai sus menționate, pe tot parcursul lunii iunie 2020.

 

20.05.2020
Anunț privind accesul virtual la Biblioteca UAD

ANUNȚ PRIVIND ACCESUL VIRTUAL LA BIBLIOTECA UAD ÎN VEDEREA REDACTĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ ȘI A DISERTAȚIEI DE MASTERAT

Având în vedere că accesul fizic în biblioteca UAD nu este posibil, studenţilor UAD din anii terminali le vor fi puse la dispoziție, în limita posibilităților, publicații scanate din patrimoniul Bibliotecii UAD.

În perioada 25.05-29.05.2020, bibliotecarii vor scana, în regim intensiv, cărțile aflate în bibliografia obligatorie pentru proba 1 de licență (Istoria Artei) și a probei scrise la examenul de licență de la specializarea Istoria și Teoria Artei. Biblioteca va pune la dispoziția studenților UAD o adresă către Google Drive-ul bibliotecii în care vor fi încărcate toate materialele scanate.

De asemenea,  studenții interesați pot să acceseze baza de date a bibliotecii UAD (http://biblioteca.uad.ro:8180/liberty/libraryHome.do) pentru consultarea titlurilor existente și pentru selectarea altor cărți / articole de care au nevoie. Studenții vor putea să solicite bibliotecii UAD, pe baza completării unui Google Form care va fi regăsibil pe site-ul UAD la secțiunea bibliotecii  scanarea a câte maxim 3 cărți/zi. Acestea vor fi introduse în termen de 5 zile (în măsura posibilității și în funcție de numărul solicitărilor!) la adresa către Google Drive de unde vor putea fi consultate. 

 

În conformitate cu LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996 și republicată în M.Of. nr489/14 iun.2018, în momentul completării formularului, studenților li se va solicita acordul de a nu reproduce operele din bibliografia primită spre utilizare decât în scopuri, exclusiv, didactice, de învățare, să nu le distribuie, să nu le importe în vederea comercializării pe piața internă a cópiilor, să nu le comunice public, direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea în acces liber pe internet, scopul accesarii fiind strict pentru uz personal, respectiv, pentru studiu și cercetare.

 

20.05.2020
Pașii de urmat pentru decazarea din căminele UAD și recuperarea bunurilor personale din atelierele UAD

PAȘII DE URMAT PENTRU DECAZAREA DIN CĂMINELE UAD ȘI RECUPERAREA BUNURILOR PERSONALE DIN ATELIERELE UAD

 

DECAZARE CĂMINE

Începând cu data de 25.05.2020 și până în data de 29.05.2020, studenții pot depune cereri cu privire la decazarea din cămin, iar în baza solicitărilor, administratorii de cămin vor întocmi programările pe cămine și camere. Cererile se trimit în format electronic pe adresa de email:  camine@uad.ro, iar programările vor fi publicate pe site-ul UAD, la secțiunea STUDENȚI - CAZARE, până cel târziu pe data de 03.06.2020.

 

RECUPERARE BUNURI PERSONALE ATELIERE

Începând cu data de 25.05.2020 și până în data de 29.05.2020, studenții pot depune cereri cu privire la recuperarea bunurilor personale din atelierele UAD, iar în baza solicitărilor, administratorii de clădiri vor întocmi programările pe fiecare clădire în parte. Cererile se trimit în format electronic pe adresa de email:  calin.lespuc@uad.ro, iar programările vor fi publicate pe site-ul UAD, la secțiunea STUDENȚI - CAZARE, până cel târziu pe data de 03.06.2020.

 

REGULI DE URMAT

Pentru a preveni și combate îmbolnăvirile cu SARS-CoV2 se vor lua măsuri în ceea ce privește accesul în spațiile sus menționate, astfel:

(1) Accesul studenților în spațiile UAD pentru recuperarea lucrurilor personale se va face la interval de 1 oră, începând cu ora 8,00 și până la ora 16,00, deci 8 studenți/zi. Menționăm că durata decazării / recuperării bunurilor personale din ateliere va fi de 50 de minute, restul de 10 minute, din intervalul de 1 oră, va fi folosit pentru dezinfecția spațiilor utilizate.

(2) Studenții vor trebui să respecte, obligatoriu, programarea făcută și timpul acordat pentru decazare / recuperarea bunurilor personale din ateliere. În cazul în care nu vor putea ajunge când au fost programați, studenții sunt rugați să trimită un e-mail la camine@uad.ro, respectiv calin.lespuc@uad.ro prin care vor solicita o reprogramare. Totodată menționăm că nu este permisă cazarea studenților pe motivul recuperării bunurilor.

(3) Studenții sunt obligați să poarte măști și mănuși la intrarea în oricare din spațiile UAD.

(4) La intrarea în spațiul UAD, toate persoanele vor fi scanate pentru determinarea temperaturii corporale. Nici o persoană nu poate accede în spațiile UAD, dacă are temperatura corporală mai mare de 37,3.

(5) Pe tot parcursul procedurii de decazare sau de recuperare a bunurilor din spațiile UAD, se vor respecta toate regulile deja impuse, de distanțare socială și orice altă reglementare de protecție ce va fi în vigoare la data respectivă.

20.05.2020
Anunț privind examenele de finalizare a studiilor

ANUNȚ PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

În virtutea Hotărârii de CA al UAD nr.30 din 13.05.2020 și a consultării Senatului UAD din 20.05.2020, examenele de finalizare a studiilor nivel licență și nivel masterat se vor desfășura în format online în intervalul 13.07 – 24.07.2020. Detaliile privind metodologia de finalizare a studiilor vor fi anunțate miercuri, 27.05.2020, vineri, 05.06.2020 (după ședința de Senat universitar) prin postare pe site-ul UAD.

1