Noutăți
13.07.2018
Anunţ important! Program funcţionare casieria UAD Cluj-Napoca

Anunţ.

06.07.2018
Tranşe de plată taxă de şcolarizare licenţă, anul I, 2018-2019

Anunţ.

05.07.2018
În atenţia absolvenţilor de licenţă 2018

Anunţ FAP.

Anunţ FADD.

05.07.2018
În atenţia absolvenţilor de master 2018

Anunţ.

22.06.2018
Tabere Studenţeşti 2018

Centralizator beneficiari tabere studenţeşti 2018

Proces verbal selecţie FAP

Proces verbal selecţie FADD

Comisie selecție FAP

Comisie selecție FADD

Cereri depuse FAP

Cereri depuse FADD

Anunț privind modalitățile de depunere a cererilor pentru tabere

Număr locuri repartizate UAD

În vederea obţinerii unui loc în taberele studenţeşti ale anului 2018, vă rugăm să consultaţi metodologia potrivit căreia se repartizează locurile în tabără şi să completaţi fişa de înscriere.

22.06.2018
Examen licenţă iunie-iulie 2018

Pentru a obţine informaţii referitoare la examenul de licenţă iulie-iulie 2018, accesaţi link-ul de mai jos: http://www.uad.ro/studenti/finalizare_studii/

19.06.2018
Regulamentul General al Uniunii Europene nr. 679 / 2016 privind Protecția Datelor (GDPR)

Anunţ studenţi.

Anunţ cadre didactice şi personal din administraţie.

07.06.2018
Programarea înscrierilor pentru examenul de licență și disertație, iunie 2018

FAP

FADD

Master

16.04.2018
Modificare programare Test competenţă lingvistică - engleză

Anunţ.

1