Noutăți
02.03.2021
Redistribuire burse

Anunț

Pentru a putea aplica procedura de redistribuire a burselor, studenţii sunt rugaţi să verifice, pe pagina personală, notele obținute în sesiunea de examene / restanțe.

În cazul existenţei unor neconcordanţe privind notele, studenții se pot adresa, în scris, prin e-mail, secretariatului facultăţii - fap-secretariat@uad.ro (FAP) sau fadd@uad.ro (FADD), până vineri, 05.03.2021 . După această dată nu se acceptă contestații!

 

Secretariat FAP si FADD

23.02.2021
Prelungirea activității online a Secretariatului UAD

Ca urmare a decizie de carantinare a Secretariatului UAD, vă anunțăm că activitatea online a acestei structuri va fi prelungită până în data de 1.03.2021. Pentru informații și cereri adresate secretariatului, vă rugăm să folosiți e-mailurile:

fap-secretariat@uad.ro - Facultatea de Arte Plastice

fadd@uad.ro - Facultatea de Arte Decorative și Design

17.02.2021
Mutare temporară a activității Secretariatului UAD în mediul online

Ca urmare a infectării cu Covid 19 a uneia dintre angajatele Compartimentului Secretariat, vă anunțăm că în zilele de 18, 19 și 22 februarie 2021, Compartimentul Secretariat și Compartimentul de Relații Publice, aflate în clădirea UAD din Piața Unirii Nr.31, vor fi închise. În acest interval vă puteți adresa în continuare celor două structuri prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail disponibile pe site-ul UAD la secțiunea CONTACT.

În funcție de rezultatele testelor pe care angajații Compartimentului Secretariat și Compartimentului de Relații Publice le vor face în cursul zilei de 22 februarie 2021, vom reveni cu noi informații în cursul zilei de 23 februarie.

12.02.2021
Începutul semestrului II - desfășurare în sistem mixt

În urma ședinței Consiliului de Administrație UAD cu directorii de departament din data de 12.02.2021,

 

Având în vedere Ordinul comun 93/3235/2021 al MS și MEC și ținând cont de situația epidemiologică actuală de la nivelul municipiului Cluj-Napoca, precum și de dreptul la educație și sănătate al studenților și cadrelor didactice UAD, Consiliul de Administrație al UAD (CA) și Grupul operativ pentru prevenirea infectării cu SAR-COV-2 (GO), în urma consultărilor cu directorii de departament din cadrul UAD, propun:

(1) Se menține Scenariul 2 (participare în sistem mixt – prezență fizică și online) ca modalitate de desfășurare a procesului didactic în semestrul II, an universitar 2020-2021.

-La nivel de programe de studii artistice – licență și masterat – se menține prevederea conform căreia disciplinele de atelier se desfășoară preponderent cu prezență fizică, în intervalul 8.00 – 14.00, în timp ce disciplinele teoretice și DSPP se desfășoară în format online (cu excepția practicii pedagogice), în intervalul 15.00 – 19.00.

-La nivelul programelor de studii ITA și PCC se menține prevederea conform căreia cursurile se vor desfășura în format online, iar seminariile în format fizic.

(2) Activitățile didactice în format fizic vor debuta pe data de 22.02.2021, în funcție de capacitățile și orarele propuse de către departamente. Începând cu data de 16.02.2021 se demarează activitatea de relocare în cămine (conform programărilor realizate de către Direcția General Administrativă).

(3) Personalul didactic aflat în grupa de risc, (respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară), sau care se găsesc în situaţia de a locui cu persoane vulnerabile ori care au motive întemeiate pentru care preferă desfăşurarea cursurilor şi seminariilor online, va înştiinţa în scris, până la data de 19.02.2021, directorul de departament. În raport cu astfel de situaţii departamentele vor adapta orarul în mod corespunzător.

(3.1) Studenţii care se găsesc în situaţia de a locui cu persoane vulnerabile sau se află în grupă de risc (persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară), ori care au motive întemeiate pentru care preferă desfăşurarea cursurilor şi seminariilor online vor anunţa departamentul (responsabil de program de studii, cadru didactic coordonator de disciplină) până la data de 22.02.2021.

 (4) Se menține, la nivel de UAD, grupul operativ pentru prevenirea infectării cu SAR-COV-2 compus din rector, decanii celor două facultăți din cadrul UAD, responsabil măsuri prevenție la nivel de universitate (Dir. General-administrativ Călin Lespuc), responsabil măsuri prevenție la nivel FAP (conf.dr. Septimiu Jugrestan) și responsabil măsuri prevenție la nivel FADD (lect.dr. Laurian Bonea). Secretariatul grupului operativ este realizat de secretar DGA Camelia Oachiș.

(5) Se decontează în continuare costurile aferente efectuării testelor pentru depistarea infectării cu SAR-COV-2 de către angajații UAD care au intrat în contact cu persoane confirmate pozitiv cu COVID 19.

11.02.2021
Restanțe anatomie artistică

Restantele la disciplina  Anatomie artistica, anul I, vor avea loc in data de 19.02.2021, ora 11.00 pe Google forms.

09.02.2021
Anunț examene restante / măriri de note

Studenții care doresc participe la sesiunea de restanțe și măriri de note sunt rugați să ia legătura cu cadrul didactic coordonator de disciplină în cazul în care nu se cunoaște modalitatea de susținere a acestor examene. Datele programate pentru restanțe/măriri de note sunt afișate pe site-ul universității.

Compartimentul Secretariat

08.02.2021
Ridicare contracte de studii și de școlarizare 2020-2021

Anunț.

05.02.2021
Concurs pentru postul de director al CSUD

Anunț Monitorul Oficial

Informațiile referitoare la concursul pentru postul de diretor al CSUD se găsesc la http://uad.ro/programe_studii/doctorat/formulare_anexe/

04.02.2021
Anunț referitor la Regulamentul de activitate profesională a studenților

Anunț.

27.01.2021
Examen de licență / disertație ITA / PCC, sesiunea februarie 2021

Informații referitoare la examenele de licență, respectiv disertație, ITA și PCC, găsiți aici http://uad.ro/studenti/finalizare_studii/

1