Noutăți
31.07.2017
Rezultatele finale ale concursului de admitere, licență, sesiunea iulie 2017

Rezultatele finale ale concursului de admitere, licență, sesiunea iulie 2017

28.07.2017
Ierarhizarea candidaţilor după concursul de admitere, confirmare locuri

Ierarhizarea candidaţilor după concursul de admitere, licenţă, sesiunea iulie 2017 (afişat 28.07, ora 19.30)

Confirmarea locurilor obţinute în urma concursului de admitere, licenţă, sesiunea iulie 2017 - (confirmarea locurilor se realizează în perioada 1-4 august 2017, actele necesare şi orarul se regăsesc în documentul ataşat)

 

Candidații pot să depună contestații numai în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură privind concursul de admitere. Eventualele contestații se adresează comisiei centrale de admitere și se depun la universitate până luni, 31 iulie 2017, ora 12.00. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor. După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, până la ora 14.00, luni, 31 iulie 2017.

25.07.2017
Admitere - rezultate proba generală de desen, sesiunea iulie 2017

Rezultate proba generală de desen - candidaţi admişi (tabelul conţine toţi candidaţii care se pot prezenta în continuare la concursul de admitere pentru a susţine proba a 2-a şi proba a 3-a în cadrul programelor de studii pentru care au optat şi la care au fost admişi)

Rezultate proba generală de desen - candidaţi respinşi

Istoria şi Teoria Artei - evaluarea scrisorii de motivaţie

Rezultatul contestaţiilor depuse la proba generală de desen

 

Candidații declarați respinși pot să depună contestații numai în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură privind concursul de admitere. Eventualele contestații se adresează comisiei centrale de admitere și se depun la secretariatul universității nu mai târziu de ora 16.00. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor. După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale pentru proba generală de desen - ora 18.00. 

25.07.2017
Repartizarea pe săli şi lista candidaţilor - proba a 2-a, admitere licenţă

Lista candidaţilor care se pot prezenta la proba a 2-a din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2017 - proba de aptitudini de specialitate:

Pictură, Conservare-restaurare
Grafică
Sculptură, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile-design textil, Modă-design vestimentar, Design
Foto-Video PCI

 

22.07.2017
Candidaţii care se pot prezenta la concursul de admitere şi repartizarea pe săli

 

Candidaţii care se pot prezenta la concursul de admitere sesiunea iulie 2017 (click)

 

21.07.2017
Situaţia înscrierilor admitere licenţă iulie 2017

Situaţia înscrierilor - statistică finală

21.07.2017
Rezultatele interviului pe baza mapei cu lucrări practice ale olimpicilor

Rezultatele interviului pe baza mapei cu lucrări practice ale olimpicilor

Candidaţii respinşi vor intra în regimul obişnuit de admitere, cu parcurgerea tuturor probelor de concurs

06.07.2017
Rezultate finale examen de disertație 2017

Rezultate finale examen de disertație 2017

30.06.2017
În atenţia absolvenţilor generaţiei 2016

Anunţ.

1