Noutăți
03.07.2020
Pagina personală - note intermediare și note finale

În atenția studenților UAD,

Începând cu semestrul II al anului universitar 2019-2020, pentru a păstra condițiile de siguranță în perioada de pandemie, secretariatul a operat niște modificări în metoda de acordare a notelor studenților din partea cadrelor didactice. Astlfel, în acest moment este testat un sistem nou care implică note intermediare și note finale ce vor fi afișate în pagina personală a fiecărui student.

  • În acest moment, studenții din anii terminali pot consulta notele finale în pagina personală.
  • Anii I, II licență și anul I master pot viziona note intermediare (data de afișare variază în funcție de departament), ce pot suferi modificări până în momentul în care secretariatul anunță prin intermediul site-ului UAD ca toți studenții să verifice pagina personală pentru neconcordanțe (note lipsă).

În anumite cazuri, pot apărea bug-uri pe pagina personală a studentului (de ex. dublarea titlurilor disciplinelor), situații la care se lucrează și urmează să fie remediate în cel mai scurt timp. Mulțumim pentru răbdare și înțelegere în acest proces de optimizare a sistemelor.

02.07.2020
Test online competență lingvistică – limba engleză: vineri, 10 iulie 2020, ora 11

ANUNȚ PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A TESTULUI DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN PERIOADA URMĂTOARE

 

Dată fiind actuala stare de fapt, în săptămânile următoare, testul de limba engleză se va desfășura online. Pentru aceasta, orice doritor este invitat să acceseze

https://artenglishtests.blogspot.com/ 

și să citească cu atenție informațiile de acolo. Orice anunț privind testul de engleză va fi transmis pe acest blog, până când situația va reveni la normal.

 

                                                                                                            Conf. dr. Anda Crețiu

20.05.2020
HOTĂRÂREA C.A. UAD nr.30 din 13.05.2020 privind închiderea spațiilor universității destinate activităților didactice

HOTĂRÂREA Consiliului de Administrație al UAD nr. 30 din 13.05.2020 privind închiderea spațiilor universității destinate activităților didactice (ateliere, laboratoare, săli de curs/seminar) și cazării studenților (cămine) până la data de 31 august 2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii închiderii până pe 30 septembrie 2020.

 

Având în vedere:

1) -Ordinul MEC 4206 din 6.05.2020, publicat în MO în 8.05.2020 (https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/225481);  

2) -Recomandarea ministerului de resort, transmisă prin intermediul Consiliului Național al Rectorilor, de închidere a căminelor studențești până la 30 septembrie 2020;

3) -Menținerea, după data de 15 mai 2020, a unor restricții de circulație a persoanelor, respectiv a unor restricții în organizarea de reuniuni publice, prin instaurarea stării de alertă;

4) -Caracteristicile clădirilor UAD ce fac imposibilă distanțarea socială, respectiv organizarea, d.p.d.v. epidemiologic, de circuite menite să minimizeze riscul de contaminare cu COVID 19;

5) -Responsabilitatea publică a UAD de a proteja sănătatea tuturor membrilor comunității sale;

6) -Riscul suspendării întregii activități a UAD în cazul apariției unui caz de infectare cu COVID 19 cu consecințe socio-instituționale extrem de dificil de gestionat,

 

Consiliului de Administrație al UAD decide închiderea  spațiilor universității destinate activităților didactice (ateliere, laboratoare, săli de curs/seminar) și cazării studenților până la data de 31 august 2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii închiderii până pe 30 septembrie 2020. Fac excepție de la această hotărâre: a) situațiile studenților – preponderent Erasmus – ce au locuit la cămin pe perioada stării de urgență și care vor avea dreptul să stea în cămin până la finalizarea mobilităților / examenelor și b) situațiile în care studenții doresc să își recupereze bunuri personale aflate în interiorul atelierelor, laboratoarelor, sălilor de curs/seminar, respectiv în interiorul căminelor studențești. Pentru gestionarea acestor din urmă situații excepționale, Direcția General-Administrativă va elabora o procedură care să permită, în condiții de maximă siguranță, accesul individual și punctual al studenților în spațiile mai sus menționate, pe tot parcursul lunii iunie 2020.

 

20.05.2020
Anunț privind accesul virtual la Biblioteca UAD

ANUNȚ PRIVIND ACCESUL VIRTUAL LA BIBLIOTECA UAD ÎN VEDEREA REDACTĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ ȘI A DISERTAȚIEI DE MASTERAT

Având în vedere că accesul fizic în biblioteca UAD nu este posibil, studenţilor UAD din anii terminali le vor fi puse la dispoziție, în limita posibilităților, publicații scanate din patrimoniul Bibliotecii UAD.

În perioada 25.05-29.05.2020, bibliotecarii vor scana, în regim intensiv, cărțile aflate în bibliografia obligatorie pentru proba 1 de licență (Istoria Artei) și a probei scrise la examenul de licență de la specializarea Istoria și Teoria Artei. Biblioteca va pune la dispoziția studenților UAD o adresă către Google Drive-ul bibliotecii în care vor fi încărcate toate materialele scanate.

De asemenea,  studenții interesați pot să acceseze baza de date a bibliotecii UAD (http://biblioteca.uad.ro:8180/liberty/libraryHome.do) pentru consultarea titlurilor existente și pentru selectarea altor cărți / articole de care au nevoie. Studenții vor putea să solicite bibliotecii UAD, pe baza completării unui Google Form care va fi regăsibil pe site-ul UAD la secțiunea bibliotecii  scanarea a câte maxim 3 cărți/zi. Acestea vor fi introduse în termen de 5 zile (în măsura posibilității și în funcție de numărul solicitărilor!) la adresa către Google Drive de unde vor putea fi consultate. 

 

În conformitate cu LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996 și republicată în M.Of. nr489/14 iun.2018, în momentul completării formularului, studenților li se va solicita acordul de a nu reproduce operele din bibliografia primită spre utilizare decât în scopuri, exclusiv, didactice, de învățare, să nu le distribuie, să nu le importe în vederea comercializării pe piața internă a cópiilor, să nu le comunice public, direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea în acces liber pe internet, scopul accesarii fiind strict pentru uz personal, respectiv, pentru studiu și cercetare.

 

20.05.2020
Pașii de urmat pentru decazarea din căminele UAD și recuperarea bunurilor personale din atelierele UAD

PAȘII DE URMAT PENTRU DECAZAREA DIN CĂMINELE UAD ȘI RECUPERAREA BUNURILOR PERSONALE DIN ATELIERELE UAD

 

DECAZARE CĂMINE

Începând cu data de 25.05.2020 și până în data de 29.05.2020, studenții pot depune cereri cu privire la decazarea din cămin, iar în baza solicitărilor, administratorii de cămin vor întocmi programările pe cămine și camere. Cererile se trimit în format electronic pe adresa de email:  camine@uad.ro, iar programările vor fi publicate pe site-ul UAD, la secțiunea STUDENȚI - CAZARE, până cel târziu pe data de 03.06.2020.

 

RECUPERARE BUNURI PERSONALE ATELIERE

Începând cu data de 25.05.2020 și până în data de 29.05.2020, studenții pot depune cereri cu privire la recuperarea bunurilor personale din atelierele UAD, iar în baza solicitărilor, administratorii de clădiri vor întocmi programările pe fiecare clădire în parte. Cererile se trimit în format electronic pe adresa de email:  calin.lespuc@uad.ro, iar programările vor fi publicate pe site-ul UAD, la secțiunea STUDENȚI - CAZARE, până cel târziu pe data de 03.06.2020.

 

REGULI DE URMAT

Pentru a preveni și combate îmbolnăvirile cu SARS-CoV2 se vor lua măsuri în ceea ce privește accesul în spațiile sus menționate, astfel:

(1) Accesul studenților în spațiile UAD pentru recuperarea lucrurilor personale se va face la interval de 1 oră, începând cu ora 8,00 și până la ora 16,00, deci 8 studenți/zi. Menționăm că durata decazării / recuperării bunurilor personale din ateliere va fi de 50 de minute, restul de 10 minute, din intervalul de 1 oră, va fi folosit pentru dezinfecția spațiilor utilizate.

(2) Studenții vor trebui să respecte, obligatoriu, programarea făcută și timpul acordat pentru decazare / recuperarea bunurilor personale din ateliere. În cazul în care nu vor putea ajunge când au fost programați, studenții sunt rugați să trimită un e-mail la camine@uad.ro, respectiv calin.lespuc@uad.ro prin care vor solicita o reprogramare. Totodată menționăm că nu este permisă cazarea studenților pe motivul recuperării bunurilor.

(3) Studenții sunt obligați să poarte măști și mănuși la intrarea în oricare din spațiile UAD.

(4) La intrarea în spațiul UAD, toate persoanele vor fi scanate pentru determinarea temperaturii corporale. Nici o persoană nu poate accede în spațiile UAD, dacă are temperatura corporală mai mare de 37,3.

(5) Pe tot parcursul procedurii de decazare sau de recuperare a bunurilor din spațiile UAD, se vor respecta toate regulile deja impuse, de distanțare socială și orice altă reglementare de protecție ce va fi în vigoare la data respectivă.

20.05.2020
Anunț privind examenele de finalizare a studiilor

ANUNȚ PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

În virtutea Hotărârii de CA al UAD nr.30 din 13.05.2020 și a consultării Senatului UAD din 20.05.2020, examenele de finalizare a studiilor nivel licență și nivel masterat se vor desfășura în format online în intervalul 13.07 – 24.07.2020. Detaliile privind metodologia de finalizare a studiilor vor fi anunțate miercuri, 27.05.2020, vineri, 05.06.2020 (după ședința de Senat universitar) prin postare pe site-ul UAD.

20.05.2020
ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PÂNĂ PE DATA DE 21 IUNIE 2020

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PÂNĂ PE DATA DE 21 IUNIE 2020

Pentru a se asigura perioada necesară parcurgerii tuturor activităților de predare-învățare aferente semestrului II 2019-2020 și în urma consultării Senatului UAD din 20.05.2020, se modifică structura anului universitar în sensul prelungirii cu 3 săptămâni a perioadei de activitate didactică, adică până pe date de 21 iunie 2020. Cele 3 săptămâni suplimentare vor fi dedicate exclusiv recuperării, în format online și în regim intensiv, a activităților de predare-învățare ce nu au fost realizate până la data de 31.05.2020. În acord cu această prelungire, sesiunea de examene va debuta cu 3 săptămâni mai târziu, respectiv pe data de 22.06.2020.

 

28.04.2020
IMPORTANT - Hotărâre Consiliu administrație UAD - pași următori în luna mai

HOTĂRÂREA NR. 29 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UAD din 28 APRILIE 2020


În raport cu declarațiile de presă susținute de Președintele României și de Ministrul Educației și Cercetării în data de 27 aprilie 2020, Consiliul de Administrație al UAD hotărăște următoarele:

1) Se prelungește suspendarea cursurilor fața în față, la toate nivelurile de studii, până pe data de 31 mai 2020, cu posibilitatea de extindere a prelungirii suspendării până în luna septembrie 2020, conform declarațiilor de presă invocate mai sus;

2) Până pe data de 31 mai 2020 se continuă activitatea didactică în regim online deja realizată și se identifică de către departamente soluții de inițiere a activității didactice online la disciplinele la care, până în acest moment, nu a fost realizat procesul de predare-învățare;

3) Departamentele UAD, prin directorii de departament, analizează stadiul actual al procesului de predare-învățare realizat online – în special la nivelul anilor de studii terminali – și transmit rectorului UAD rapoarte de activitate detaliate până pe data de 4 mai 2020;

4) În baza rapoartelor ce vor fi transmise de departamente și a precizărilor ulterioare emise de Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul de Administrație al UAD va formula până pe data de 13 mai 2020 propuneri privind organizarea examenelor de semestru pentru toți anii de studii, respectiv organizarea examenelor de finalizare a studiilor (anul III Licență și anul II Master). De asemenea, Consiliul de Administrație al UAD va formula propuneri privind organizarea concursurilor de admitere la nivel licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021; 

5) Propunerile Consiliului de Administrație al UAD vor fi transmise Senatului UAD, singura structură abilitată, conform legii, să ia decizii cu privire la modificarea regulamentelor și metodologiilor după care funcționează universitatea. În virtutea faptului că Senatul UAD nu a aprobat o procedură de vot online, acesta se poate reuni în ședință doar după încetarea stării de urgență, adică după 15 mai 2020. În cadrul ședinței Senatului UAD – estimată ca având loc între 18 și 20 mai 2020 – se va decide modalitatea de finalizare a anului universitar curent (examene de semestru și examene de finalizare a studiilor), respectiv maniera în care se vor organiza concursurile de admitere la nivel licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021;

6) Hotărârile Senatului UAD din cadrul ședinței mai sus menționate vor fi comunicate de îndată comunității academice astfel încât cadrele cadre didactice și studenții să fie din timp informați cu privire la pașii de urmat după data de 31 mai 2020.


În numele Consiliului de Administrație al UAD,

Prof.univ.dr. Radu Moraru,

Rector

 

07.04.2020
Ajutor financiar achizitionare calculator

Anunt.

06.04.2020
Liste burse, contestații, extrase de cont bancar

Se pot depune contestații pentru repartizarea burselor pentru semestrul II, an universitar 2019/2020 se pot depune până miercuri, 08.04.2020, ora 16:00 pe adresele de e-mail fap-secretariat@uad.ro și fadd@uad.ro .

Studenții care primesc începând cu semestrul II bursă sunt rugați să transmită la aceleași adrese de e-mail (fap-secretariat@uad.ro și fadd@uad.ro) extrasul de cont bancar în vederea efectuării viramentului lunar al bursei. Studenții care își păstrează bursa obținută în semestrul I NU TREBUIE să trimită extras de cont.

 

Link către listele de burse: http://uad.ro/studenti/burse/

1