Noutăți
21.06.2017
Anunt inscriere licenta iunie 2017

Anunt.

14.06.2017
Rezultat selecţie participanţi tabere 2017 - liste finale

Anunţ.

24.05.2017
Selecţie participanţi tabere studenţeşti

Comisie selecţie participanţi tabere studenţeşti.

02.05.2017
Testul de competenţă lingvistică limba engleză - licenţă 2017

Anunţ.

25.04.2017
Testul de competenţă lingvistică limba franceză - licenţă 2017

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LIMBA FRANCEZĂ – LICENȚĂ 2017


TESTUL ARE LOC ÎN DATA DE 12 MAI 2017, ORA 10,00 LA CASA MATEI CORVIN

În ziua testării veți prezenta 2 (două) copii xerox după chitanța cu care ați achitat taxa la casieria universității, precum și cartea de identitate în original. Veți avea asupra voastră coli (A4) și instrumente de scris. Punctualitatea este obligatorie (nu se mai intră după începerea testului)!

Certificatele obținute anterior rămân valabile dacă se află în termen.

NOTĂ: Pentru eventuale modificări, urmăriți site-ul UAD.

Afișat azi, 25 aprilie 2017

Lect.dr. Andrei Lazar

21.04.2017
Informaţii privind eliberarea duplicatelor actelor de studii

Anunţ.

21.03.2017
Prelungire termen de depunere a dosarelor de candidatură pentru mobilităţi Erasmus+

INFORMAŢIE SUPLIMENTARÃ PRIVIND CONCURSUL DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+ PENTRU STUDENŢI ORGANIZAT ÎN PERIOADA MARTIE 2017

Întrucat Comisia de selecţie pentru mobilitãţi Erasmus+ de studiu şi plasament pentru studenţi se va întruni luni, 27 martie 2017, Biroul Erasmus+ prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de candidaturã pânã vineri, 24 martie 2017, la ora 12. Vã rugăm sã verificaţi dosarul înainte de a-l depune şi sã prezentaţi doar dosare complete. Biroul Erasmus+ poate sã primeascã numai dosare care îndeplinesc cerinţele din anunţul privind selecţia pentru mobilitati Erasmus+ de studiu şi plasament pentru studenţi publicat in 7 martie 2017 > http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti/cum_aplic/

ORARUL DE PRIMIRE A DOSARELOR DE CANDIDATURÃ:

MARŢI, INTRE ORELE 12 si 14:30
MIERCURI, INTRE ORELE 14 si 19
JOI, INTRE ORELE 10 si 12
VINERI, INTRE ORELE 11 si 12:30.

CONTACT: Biroul Erasmus+ (Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI)
STR. MATEI CORVIN NR. 6 (CASA MATEI CORVIN, SALA 15)
TEL: 0264-591477; e-mail: relations@uad.ro;
http://ieneid.blogspot.com 

20.03.2017
Noul Regulament de acordare a burselor

Extras din noul Regulament de acordare a burselor. Noul Regulament de acordare a burselor îl găsiţi aici, precum şi anexa 1 şi anexa 2 ale acestui regulament.

1