Noutăți

17.09.2020
Noi precizări cu privire la începutul anului universitar

Grupul de lucru desemnat de Senatul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca a elaborat planul de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei Covid-19, în vederea obținerii avizului DSP. Documentul este încă în curs de finalizare, dar există în acest moment câteva principii generale agreate de Senatul UAD.

 

1. Activitățile de cursuri, atelier / lucrări practice pentru programele de studii artistice:


Pentru toți anii de studii, aceste activități se vor desfășura fie online, fie față în față, fie în sistem hibrid, în funcție de deciziile luate în departamente și de situația specifică a acestora. Fiecare departament din cadrul UAD va comunica în prima parte a săptămânii 21 - 25 septembrie modalitatea în care se vor desfășura activitățile didactice aferente programelor de studii oferite de departament. Indiferent de modalitatea de susținere a disciplinelor de atelier, studenții vor avea acces la infrastructura de atelier (spații, echipamente, etc.) pentru studiu individual, pe bază de programare.

 

2. Disciplinele teoretice pentru programele de studii artistice:


Activitățile de curs și seminar aferente disciplinelor teoretice, precum și cele din cadrul modulului psiho-pedagogic se vor desfășura în format online, în sistem de videoconferință și / sau sub formă de consultații online.

 

3. Activitățile de cursuri / seminarii pentru programele de studii ITA și master PCC 

 

Aceste activități didactice se vor desfășura în format hibrid (fizic și online) în funcție de decizia Departamentului de Discipline Teoretice care va fi comunicată în prima parte a săptămânii 21 - 25 septembrie.

 

4. Relația cu structurile administrative:

 

Interacțiunea cu studenții la nivel de decanate, registratură, alte servicii se va realiza telefonic sau prin email. Ridicarea / depunerea documentelor originale se vor realiza exclusiv cu programare telefonică sau prin email. Audiențele se vor desfășura online, prin programare telefonică sau email (intervalul pentru programări și modalitatea vor fi comunicate într-o procedură separată).

 

5. Cazarea în cămine

 

Căminele UAD se vor deschide pentru cazarea studenților în conformitate cu normele în vigoare. În acest sens, studenții interesați pot depune cereri de cazare conform planificării afișate pe site-ul UAD (http://uad.ro/studenti/cazare).

08.09.2020
Informare de etapă pentru începutul anului universitar

Informare de etapă cu privire la desfășurarea semestrului I, 2020-2021

 

Înțelegând neliniștea studenților UAD cu privire la începerea anului universitar și din dorința de a crea un orizont de așteptare rezonabil, putem momentan să transmitem următoarele informații referitoare la procesul de decizie privind modalitatea de desfășurare a semestrului I al anului universitar 2020-2021:

  1. Ca urmare a Ordinului comun semnat de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării publicat în Monitorul Oficial în data de 1.09.2020, Senatul UAD a decis, în data de 3.09.2020, constituirea unui grup de lucru care să identifice, conform normelor legale în vigoare mai sus menționate, scenariile viabile privind desfășurarea procesului de predare-învățare în primul semestru al anului universitar 2020-2021.
  2. Grupul de lucru s-a întrunit în ședință în datele de 4.09.2020 și 7.09.2020, întâlnirile continuând și în decursul acestei săptămâni. În urma primelor analize, putem menționa faptul că se fac eforturi ca un număr cât mai mare de discipline să fie realizate față în față, sau să se poată oferi spațiu de studiu individual studenților în atelierele universității, dar aceste lucruri se pot face numai respectând prevederile ordinului mai sus menționat care sunt extrem de restrictive. Desfășurarea procesului de predare-învățare se va face în sistem hibrid, disciplinele teoretice (de la programele artistice) și DSPP având loc în format online pentru toți anii de studiu. La nivelul departamentelor, pentru disciplinele practice și ITA, are loc în acest moment evaluarea capacităților de spațiu aferente fiecărui program de studii în corelație cu normele igienico-sanitare pentru a stabili numărul de studenți care pot participa simultan la disciplinele de atelier.
  3. În vederea obținerii avizului Direcției de Sănătate Publică Cluj – fără de care nu este posibilă reluarea cursurilor în format fizic – grupul de lucru și Senatul UAD au stabilit ca la începutul săptămânii 14 – 20 septembrie să formuleze o propunere concretă privind modalitatea de desfășurare a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

Menționăm că acest proces de luare a unei decizii referitoare la cum se vor desfășura cursurile în primul semestru al anului universitar 2020-2021 este unul foarte complex, presupunând luarea în considerare a unui număr foarte mare de factori, dat fiind specificul UAD axat pe activitate practică în atelierele artistice. Nu trebuie, însă, să uităm că starea de sănătate a tuturor membrilor comunității universitare este prioritară, astfel încât respectarea măsurilor igienico-sanitare va trebui să prevaleze în fața altor considerente. Vă asigurăm că vă vom informa cu privire la toate demersurile care se fac, dorindu-ne ca anul universitar 2020-2021 să înceapă în cele mai bune condiții atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice.  

Vom reveni cu mai multe informații în data de 17 septembrie 2020.

02.09.2020
Doctorat - examen compentețe lingvistice

Conform informațiilor postate la admiterea pentru ciclul de studii de doctorat - calendar, pentru examenul de competență lingvistică, vă rugăm să aveți în vedere:

 

Art.25. Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat este următorul:

I. Examenul pentru obţinerea certificatului de competenţã lingvisticã /recunoasterea certificatelor de competenta lingvistica eliberate de terți :

- engleză: 04 septembrie 2020, ora 10:00, online. Toate informațiile necesare pentru testul de limba engleză le găsiți accesând următorul link: https://artenglishtests.blogspot.com/

- franceză: 04 septembrie 2020, ora 12:00, online. Vă rugăm să accesați Google Classroom, utilizând următorul cod de curs pentru logare: px3myl4 (În cazul în care nu reușiți să vă logați vă rog să scrieți un mesaj domnului profesor, pentru a vă trimite invitație pe adresa de email lazar_andrei_ioan@yahoo.fr)

Sursa:

http://uad.ro/Public/Docs/06%20ADMITERE/04%20Doctorat/2020/CALENDAR%20ADMITERE%202020.pdf

01.09.2020
Plata taxei de înscriere admitere licență și master, septembrie 2020

Taxa de admitere se poate plati exclusiv prin virament în contul UAD deschis la Trezoreria Cluj cu numărul RO35TREZ21620F330500XXXX

 
La orice plata prin virament trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
1. Este obligatoriu ca, atunci când se face plata, să se treacă și codul fiscal UAD: 4288098
2. Plata se va face numai din bănci comerciale sau mandat postal. 

 

NU SE RECOMANDĂ CA TRANSFERUL SĂ SE FACĂ DIN CONT DE REVOLUT!

 

3. Pe  ordinul de plată sau pe madatul poștal trebuie să se regăsească numele, prenumele si CNP-ul persoanei care se înscrie la admitere sau a celei în numele căreia se face plata înscrierii la admitere (atunci cand plata se face de către o altă persoană decât candidatul).

11.08.2020
Programare măriri de note

Anunț.

03.08.2020
Ridicare adeverință finalizare studii - absolvenți 2020

Absolvenţii Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca promoţia 2020 (studii universitare de licenţă/master) pot să ridice de la secretariat adeverințele de finalizare a studiilor universitare de licență/master și adeverințele de absolvire a modulului DSPP (pentru persoanele care au optat pentru acest
modul), începând cu data de 03.08.2020, între orele 12:00- 14:00, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

În perioada 13.08. – 28.08.2020 personalul compartimentului Secretariat va fi în concediu de odihnă.

03.08.2020
Ridicare diplome - absolvenți 2019

Absolvenţii Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca promoţia 2019 (studii universitare de licenţă/master) pot să ridice de la secretariat diplomele de licență/master, suplimentele la diplomă, precum și certificatele de absolvire a DSPP (pentru persoanele care au optat pentru acest modul psihopedagogic), începând cu data de 03.08.2020, între orele 12:00-14:00, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

În perioada 13.08. – 28.08.2020 personalul compartimentului Secretariat va fi în concediu de odihnă.

03.08.2020
(!) Verificare note sem. 2 - pagina personală

Studenții sunt rugați să își verifice notele obținute în sesiunea de examene/restanțe, pe pagina personală. În cazul în care există anumite neconcordanțe în ceea ce privește notele care se regăsesc pe pagina personală, studenții pot transmite obiecțiuni prin e-mail la adresele secretarsef@uad.ro, nastasia.pop@uad.ro, până la data de 07 august 2020, ora 14:00.

După această dată nu se mai acceptă nici o contestație.

03.08.2020
Sesiune mărire de note - studenți integraliști

Studenții integraliști care doresc să își îmbunătățească notele (cel mult 2 examene/an universitar), pot depune la secretariatul facultății cerere vizată de cadrul didactic coordonator al disciplinei (disciplina la care se dorește să se facă mărirea) până la data de 07.08.2020.

Taxa pentru mărirea notei este de 235 lei/examen, plata putându-se efectua doar prin virament bancar/mandat postal.

03.07.2020
Pagina personală - note intermediare și note finale

În atenția studenților UAD,

Începând cu semestrul II al anului universitar 2019-2020, pentru a păstra condițiile de siguranță în perioada de pandemie, secretariatul a operat niște modificări în metoda de acordare a notelor studenților din partea cadrelor didactice. Astlfel, în acest moment este testat un sistem nou care implică note intermediare și note finale ce vor fi afișate în pagina personală a fiecărui student.

  • În acest moment, studenții din anii terminali pot consulta notele finale în pagina personală.
  • Anii I, II licență și anul I master pot viziona note intermediare (data de afișare variază în funcție de departament), ce pot suferi modificări până în momentul în care secretariatul anunță prin intermediul site-ului UAD ca toți studenții să verifice pagina personală pentru neconcordanțe (note lipsă).

În anumite cazuri, pot apărea bug-uri pe pagina personală a studentului (de ex. dublarea titlurilor disciplinelor), situații la care se lucrează și urmează să fie remediate în cel mai scurt timp. Mulțumim pentru răbdare și înțelegere în acest proces de optimizare a sistemelor.

1