Noutăți

17.01.2018
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017

Raport

15.01.2018
Modificare oră şi locaţie examen Istoria Artei Universale - vineri, 19 ian.

IMPORTANT!

Modificare oră şi locaţie pentru susţinerea verificării pe parcurs la Istoria artei universale (IAU) - linia română

Locaţia de susţinere a evaluării la IAU se mută de la Casa Matei Corvin la Amfiteatrul Zorilor (*), după următorul program:

  • ora 14.30: anul I - Arte plastice (Pictură, Sculptură, Grafică, Foto-Video PCI, Conservare şi restaurare)
  • ora 16.00: anul I - Arte decorative (Ceramică, Arte textile - DT, Moda - DV, Design), anul II şi anul III cu recuperări de credite la IAU

Pentru Istoria artei moderne - anul II (numai studenţii care trebuie să efectueze mobilitate Erasmus+)

  • ora 16.00: anul II, toate specializările (studenţi cu mobilitate Erasmus+)

 

(*) str. Observator nr. 5, Bloc OS3, parter, intrarea din spate - clădirea care găzduiește departamentul Foto-Video / locul de desfăşurare pentru orele din cadul modulului psihopedagogic

27.11.2017
Anunţ alegeri studenţi reprezentanţi în Senatul UAD + calendar

Programe de studii cu posturi vacante în Senatul UAD pentru studenţi: Pictură, Arte textile - Design textil, Design.

Calendarul alegerilor pentru studenţi reprezentanţi pe posturi vacante în Senatul UAD

28.11.2017 - 07.12.2017 - Depunere candidaturi posturi vacante la secretariatul universității; candidaturile trebuie sa conțină CV şi scrisoare de intenție
07.12.2017 - 13.12.2017 - Campanie de promovare realizată de candidați
12.12.2017 - Organizarea de către Asociația Studenților Universității de Artă şi Design dezbaterea publică pentru candidații posturilor vacante din Senatul Universității de Artă şi Design Cluj-Napoca la care pot lua parte toţi studenții UAD
14.12.2017 - orele 10:00-17:00 - Votarea candidaților pe posturile vacante din Senat
15.12.2017 - Afişarea rezultatelor pe site-ul Universității de Artă şi Design Cluj-Napoca

Comisia electorală va fi numita de către Asociația Studenților Universității de Artă și Design și
va avea între 3 și 7 studenți. Orice student înmatriculat la ciclul de Licență sau Master în cadrul Universitatăţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca are dreptul de a alege studenții reprezentanți sau să fie ales prin depunerea de candidatură conform calendarului prezent. (Metodologia de alegeri a studenților reprezentanți in forurile decizionale UAD - Titlul II, art.6)

Prezentul Calendar este în conformitate cu Metodologia de Alegeri a Studenților Reprezentanți
în forurile decizionale UAD.

Preşedinte ASUAD,
Georgiana Strîmbu

21.11.2017
Repartizare burse pentru anul universitar 2017-2018

Burse pentru anul universitar 2017-2018

  • nivel licență: Facultatea de Arte Plastice semestrul I | 
  • nivel licențăFacultatea de Arte Decorative și Design semestrul I |
  • nivel masteratFAP semestrul I 
  • nivel masteratFADD semestrul I 

Bursierii sunt rugaţi să aducă de la banca emitentă dovada că sunt titularii unui cont în lei (codul IBAN) până la data de 23.11.2017 - joi (se poate trimite scanată prin e-mail la adresa secretariatului de care aparţineţi). 

Contestaţiile se pot depune până joi, 23.11.2017, ora 13.00, la secretariatul UAD.

10.11.2017
Actualizare situaţie cazări în căminele UAD - nov. 2017

Situaţia cazărilor în căminele UAD, varianta actualizată în luna noiembrie 2017 se poate consulta la adresa: 

http://uad.ro/studenti/cazare/

19.10.2017
Termen depunere dosare pentru burse de performanţă (categorie specială)

Termenul de depunere pentru acest tip de burse este VINERI, 27 octombrie 2017.

 

Bursele de performanţă se distribuie în funcţie de următoarele criterii (dacă există cereri depuse în acest sens): media 10 la admitere / la finalul anului anterior de studii, activitate de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică materializată prin expoziţii şi premii la manifestări artistice naţionale şi internaţionale, conduită universitară exemplară.

Informaţiile complete le găsiţi la acest link (click).

09.10.2017
Termen de depunere dosar bursă

Anunţ.

27.09.2017
Redistribuiri locuri bugetate

Redistribuiri locuri bugetate în funcție de performanțele obținute în procesul didactic

 

Contestațiile se trimit la secretariat (e-mail sau cerere prezentată la fața locului) până JOI, 28 septembrie 2017, ora 12.00. 

1