Noutăți

25.03.2019
Contestații burse

Contestațiile se pot depune până miercuri 27 martie 2019, prin e-mail (către adresa secretariatului de facultate, vă rugăm să urmăriți primirea unei confirmări de depunere a contestației) sau fizic, în cadrul programului cu publicul (între orele 12 - 15).

07.03.2019
Anunț important burse sociale

Anunț.

05.03.2019
Programul Euro 200

Anunț.

05.03.2019
Testul de competență lingvistică pentru înscrierea la licență - lb. franceză

Anunț.

01.03.2019
Program depunere dosare burse sociale - luni, 4 martie

Luni, 4 martie 2019, secretariatul UAD va avea program special cu publicul pentru studenții care depun dosare pentru burse sociale / medicale între orele 10.00 - 14.00.

28.02.2019
Testul de competență lingvistică pentru înscrierea la licență - lb. engleză

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

LIMBA ENGLEZĂ – înscriere LICENȚĂ 2019

Se desfășoară după cum urmează:
04 martie, ora 17:00: Design (de la A la G)
11 martie, ora 17:00: Design (H-V)
18 martie, ora 17:00: Sculptură + Conservare + ITA
25 martie, ora 17:00: Foto
01 aprilie, ora 17:00: Design Textil + Design Vestimentar/Modă
08 aprilie, ora 17.00: Ceramică + Pictura
15 aprilie, ora 17:00: Grafică (A-M)
22 aprilie, ora 17:00: Grafică (N-Z)

Certificatele obținute anterior rămân valabile daca se află în termen (adică au fost eliberate după data de 25 iunie 2017); pentru recunoașterea certificatelor Cambridge, IELTS, TOEFL veți prezenta profesoarei de specialitate originalul și o copie xerox, anterior datei testului. 

Mai multe detalii aici

26.02.2019
Anunț burse sociale / medicale - depunere dosare complete

ATENȚIE!

Dosarele de burse sociale / medicale sunt acceptate de către secretariat doar dacă acestea sunt complete, nu se acceptă completări ulterioare după depunerea acestora. Secretariatul are obligația de a refuza dosarele incomplete.

Vă mulțumim.

18.02.2019
Revizuire burse

Anunț

În vederea revizuirii burselor, studenții sunt rugați să își verifice pagina personală. În cazul existenței unor neconcordanțe privind notele obținute, vă puteți adresa secretariatului facultății până vineri, 22 februarie 2019, ora 15.00. Sesizările făcute ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare la revizuirea burselor.

05.02.2019
Anunț depunere dosare burse sociale / medicale - semestrul 2

ANUNȚ

BURSE SOCIALE/MEDICALE 2018-2019, pentru nivel licență, master

                                                                                     SEMESTRUL AL II-LEA

 

PERIOADA  DE DEPUNERE A DOSARELOR  PENTRU BURSE SOCIALE/MEDICALE :

27 februarie-4 martie 2019, între orele 12-15 (în zilele lucrătoare)

 

Vor fi luate în calcul veniturile medii nete, pentru fiecare membru al familiei, aferente lunilor: noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019 (venitul net să nu depășească 1162 lei-pentru lunile noiembrie și decembrie, pentru luna ianuarie 1263 !)

 

Documente necesare pentru obținerea bursei sociale

 • cerere tip (se completează la secretariat)
 • declarație pe proprie răspundere (se completează la secretariat)
 • copie după CI a studentului și a celorlalte persoane din familie (cu vârsta peste 14 ani)/copie după certificatul de naștere (pentru persoanele sub 14 ani)
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui / părinților (dacă este cazul)
 • adeverință de salariu net / cupon de pensie / cupon de pensie de urmaș / declarație notarială (pentru părintele/părinții care nu realizează venituri)
 • adeverință elev / student
 • dovada alocaţiei de stat pentru copii (preșcolari / elevi)
 • dovada obținerii altor ajutoare primite de la bugetul de stat
 • adeverință de la Primărie privind Registrul Agricol care dovedește veniturile nete din activități agricole (nu suprafețele!) (pentru fiecare persoană din familie)
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară (pentru persoanele peste 18 ani)

                          Studentul al cărui  părinți lucrează sau domiciliază în străinătate trebuie să depună obligatoriu ancheta socială

        

         Documente pentru studenţii proveniţi din casele de copii (centre de plasament / plasament familial):

 • cerere tip (se completează la secretariat)
 • declarație pe proprie răspundere (se completează la secretariat)
 • copie după CI a studentului
 • adeverință privind cuantumul alocației primite
 • copia Hotărârii judecătoresti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial
 • adeverință de la Primărie privind Registrul Agricol care dovedește veniturile nete din activități agricole (nu suprafețele!)(doar pentru student)
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară (doar pentru student)

   

                          Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi ale persoanelor pe care le au în grijă.

 • cerere tip (se completează la secretariat)
 • declarație pe proprie răspundere (se completează la secretariat)
 • copie după CI a studentului și a celorlalte persoane din familie (cu vârsta peste 14 ani) / copie după certificatul de naștere (pentru persoanele sub 14 ani)
 • adeverință de la Primărie privind Registrul Agricol care dovedește veniturile nete din activități agricole (nu suprafețele!)(pentru fiecare persoană din familie)
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară (pentru persoanele peste 18 ani)

                          Documente pentru studenţii care solicită bursă medicală:

 • cerere tip (se completează la secretariat)
 • copie după CI a studentului
 • certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca

 

 

 

30.01.2019
Anunț pentru anul II MASTER - eliberare diplome licență

<acest anunț vizează studenții care au absolvit licența în cadrul UAD, promoția 2017>

În atenția anului II master,

Vă rugăm să vă prezentați în următoarele 2 săptămâni (până în 15 februarie 2019, cu excepția zilelor de 7 și 8 februarie) la secretariat, în timpul programului cu publicul, orele 12.00-15.00, pentru a vă fi eliberată diploma de licență. Este nevoie să prezentați un act de identitate pentru ca diploma să fie eliberată. Mai apoi, diploma va fi depusă în dosarul de studii la nivel master. 

 

Secretariatul UAD

1