Noutăți
[4 – 26 noiembrie 2017] EXPOZIȚIE: "CON-FRONT EAST" / Painting from Cluj-Napoca / Rivaa Gallery, New York / Vernisaj: 4.11.2017, ora 18.00.

Institutul Cultural Român din New York în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și cu Gallery RIVAA, are plăcerea de a vă invita la expoziția de grup:

"CON-FRONT EAST" / Painting from Cluj-Napoca
Expun artiștii:
Ioan Sbârciu
Kudor Duka István
Olimpia Bera
Anca Bodea
Andrei Ciurdărescu
Ioana Olăhuț
Cristian Lăpușan

Curator: Olimpia Bera
4-26 noiembrie 2017Vernisaj: sâmbătă, 4 noiembrie 2017, orele 18.00-21.00 
Gallery RIVAA 
527 Main St., Roosevelt Island - New York, NY 10044 
Orarul galeriei: miercuri și vineri 18.00-21.00, sâmbătă și duminică 11.00-17.00 
Telefon: (212) 308–6630 
www.rivaa.com

ICR New York organizează un nou proiect major în domeniul artelor vizuale, expoziția "CON-FRONT EAST/ Painting from Cluj-Napoca" în colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca(UAD)  (http://www.uad.ro/) și cu Gallery RIVAA, din Roosevelt Island, New York  (http://rivaa.com/). Expoziția va fi deschisă la Gallery RIVAA, timp de trei săptămâni, în perioada 4-26 noiembrie 2017, iar vernisajul va avea loc sâmbătă, 4 noiembrie 2017, orele 18.00-21.00.

Cluj-Napoca, municipiu recunoscut ca fiind unul dintre cele mai importante centre culturale ale Transilvaniei, a devenit, începând cu anii 2000, un nucleu dinamic și cu adevărat vizibil, atât în România, cât și pe plan internațional, în ceea ce privește formarea unor puternice generații de artiști din domeniul artelor vizuale.

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) este instituția de prestigiu care a contribuit în mod activ la crearea unui context favorabil pentru susținerea demersurilor creative ale studenților și cadrelor sale didactice, atât printr-un program academic care îmbină rigurozitatea tehnică și libertatea creativă, cât și printr-o deschidere extraordinară spre internaționalizare (politică managerială strategică la nivel instituțional, inițiată, la începutul anilor 2000, de rectorul de atunci al instituției clujene, pictorul Ioan Sbârciu). În acest sens, proiectele de calitate generate într-un ritm susținut în cadrul specializării Pictură și resursele pe care această instituție le oferă au conturat un important reper în formarea a generații succesive de artiști, care s-au remarcat puternic pe plan internațional, fiind recunoscuți și asociați sintagmei Școala de pictură de la Cluj. Notorietatea care s-a creat în jurul acestui nucleu este un fenomen de importantă actualitate, fiind o repercusiune a angajamentului și a energiei debordante venite din partea artistului și profesorului Ioan Sbârciu, formator al mai multor generații de artiști, dintre care Adrian Ghenie, Victor Man, Marius Bercea, Mircea Suciu, Șerban Savu, Bencze Laszlo sunt, poate, numele cele mai cunoscute și apreciate la nivel internațional.

În acest cadru, expoziția "CON-FRONT EAST / Painting from Cluj-Napoca" vine să problematizeze o aparentă ambivalență: disjuncția dintre Est și Vest, pe de o parte, și aportul Estului la Vest, pe de altă parte, în condițiile funcționării sistemice a celor două perimetre artistice din spațiul internațional. Expoziția își propune, prin asocierea inedită a volumului de producție artistică promovată în mediul academic cu realitatea contemporană complexă din punct de vedere cultural și socio-politic, să evidențieze în spațiul new-yorkez o conexiune strânsă, care s-a format de-a lungul câtorva generații succesive, între o personalitate artistică marcantă și cei pe care i-a îndrumat pe un traseu al cunoașterii, al aprecierilor și al experiențelor comune, în urma împărtășirii unor concepte care, în timp, au reușit să aducă împreună atitudini artistice din cele mai diverse. Ideea de „front comun” încearcă să coaguleze în numele unui status al picturii contemporane românești artiști din generații / grupări diferite, animați de aceleași obiective, având capacitatea de a atrage atenția internațională, de a genera discursuri, de a provoca reacții și de a crea, în mod autonom, o mișcare extrem de amplă în mediile artistice contemporane.

Astfel, expoziția prezintă lucrările maestrului-profesor Ioan Sbârciu, alături de lucrările celor mai tineri colegi-artiști ai "noului val" al "Școlii de pictură de la Cluj": Kudor Duka István, Anca BodeaOlimpia BeraAndrei Ciurdărescu, Ioana Olăhuț șiCristian Lăpușan.

Proiectul reflectă, în mod simbolic, ideea că Transilvania a reprezentat de-a lungul istoriei un spațiu de frontieră, dar și de confluență, între civilizația occidentală și cea orientală, o ultimă „redută”, în care coexistă diverse comunități etnice, confesionale și ideologice, lucru ce conferă întregului habitat un caracter regional unic din punctul de vedere al bagajului cultural. Lucrările artiștilor din expoziție sunt puternic individualizate, iar din această perspectivă se poate vorbi de un contrast între idei, tehnici, maniere de lucru, dar și despre continuități stilistice și compatibilități estetice, ce se pot realiza la nivelul juxtapunerilor fragmentare. Nu în ultimul rând, atât decalajele între generațiile celor reprezentați, cât și diversitatea ideilor și a discursurilor artistice constituie elemente-surpriză în unitatea expozițională.

[4 – 14 aprilie 2017] EXPOZIȚIE: Trasee - expoziţie de sculptură a studenţilor UAD Cluj-Napoca / UNAgaleria, Bucureşti / Vernisaj: 4.04.2017, ora 12.00.
 

Expoziţia studenţilor clujeni este rezultatul unui schimb de expoziţii realizat între cele două departamente de sculptură din cadrul universităţilor menţionate mai sus. Dacă în luna martie iubitorii clujeni de artă au putut face cunoştinţă cu sculptura celor de la Bucureşti, începutul lunii aprilie prilejuieşte întâlnirea publicului bucureştean cu arta sculpturală aşa cum este ea practicată în cadrul UAD Cluj-Napoca.

Expoziţia cu titlul „Trasee” cuprinde o selecţie de lucrări aparţinând studenţilor din toate cele trei cicluri de studii: licenţă, masterat, doctorat, lucrările reflectând efortul de constituire al unui limbaj vizual propriu, care să răspundă imperativelor de autocunoaştere şi maturizare în condiţiile mutaţiilor continue pe care le trăieşte contextul artistic local şi internaţional.

În esenţă, expoziţia însumează o serie de căutări care încearcă să răspundă la întrebări importante precum Care este obiectul sculpturii astăzi? sau Ce este sculptura? Pe marginea acestor interogaţii cadrele didactice din cadrul departamentului clujean de sculptură lansează o serie de dezbateri pentru a stimula pe parcursul anilor de studii chestionarea continuă a limitelor limbajului vizual.

Astfel, căutările personale ale studenţilor se cristalizează în diverse formate: obiectul construit sau găsit, instalaţie, video, performance, etc. Chestionând, între altele, resorturile figuraţiei, prozaismul abstracţiei pure, limitele structurale ale materialului, consistenţa metaforei şi a procesualităţii, sau implicarea socială, lucrările acestor tineri reprezintă asumarea unor puncte de vedere care încearcă să se ancoreze în prezent, redefinindu-l în acelaşi timp.

[31 martie – 30 aprilie 2017] EXPOZIȚIE: Salonului interjudețean de restaurare: Trecut viu / Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei / Vernisaj: VINERI, 31 martie 2017, ora 11.00.

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Muzeul Cetăţii şi a Oraşului Oradea şi Muzeul Judeţean Satu Mare, vă invită să participaţi la vernisajul expoziţiei TRECUT VIU, Salon Interjudeţean de Restaurare, care are loc vineri, 31 martie 2017, ora 11.00, la sediul muzeului, str. Constantin Daicoviciu, nr. 2. Expoziţia va fi deschisă până în  30 aprilie 2017.

 

Salonul interjudeţean de restaurare TRECUT VIU îşi propune să prezinte rezultatele semnificative ale activităţii din ultimii ani a restauratorilor care profesează în instituţiile partenere din cadrul acestui eveniment. Expoziţia se vrea a fi o incursiune în aspectele specifice profesiei de restaurator, mai puţin cunoscute publicului larg, demers prin care încercăm să aducem în prim plan responsabilitatea pe care o au restauratorii faţă de bunul cultural, ei fiind cei care răspund de perpetuarea mărturiilor palpabile ale trecutului.  Profesia de restaurator presupune meticulozitate şi pasiune, intervenţiile lor asupra valoroaselor obiecte trebuie să nu distrugă, să nu modifice şi să nu completeze cu nimic mesajul purtat de acestea. Prin activitatea lor, restauratorii sunt cei care ajung cel mai aproape de structura materială a obiectelor istorice şi pot contribui la o mai bună cunoaştere a aspectelor ştiinţifice specifice patrimoniului. Restaurarea este o profesie complexă, în care îndemânarea constituie o condiţie necesară, dar nici pe departe suficientă, mai mult, presupune o pregătire şi o activitate interdisciplinară ce acoperă cunoştinţe de natură ştiinţifică şi merge până la exprimarea talentului artistic.

[28 martie – 9 aprilie 2017] EXPOZIȚIE: Gagyi Botond - Splinter / Galeria Casa Matei Corvin / Vernisaj: 28.03.2017, ora 19.00.

Splinter, expoziție personală Gagyi Botond
Marți, 28 martie, ora 19.00, Galeria Casa Matei


Picturile lui Gagyi Botond, deși par imagini suprareale, nu reprezintă o lume de vis, ci sunt construite din elemente foarte cotidiene. Artistul face parte din generația tânără care se inspiră dintr-o lume determinată de internet, social media. Detaliile din viața cotidiană, găsite în mod random (încărcate de un alt user) reprezintă punctul de pornire. Scoase din contextul original, filtrate prin memoria vizuală și experiențele artistului, ele devin o altă imagine, o realitate specifică, artificială. 
Acest pelerinaj din imagine în imagine l-a condus pe Gagyi Botond la găsirea limbajului său vizual personal. Caracterul de colaj al lucrărilor sale se datorează tocmai acestui fapt: juxtapunerea ironică, de multe ori în mod paradoxal, a elementelor extrase, decontextualizate, plasarea lor într-un spațiu deconstruit, fără noțiune de timp. Deși creează un context nou, o realitate artificială, aspectul lor fragmentat rămâne constant. 
Picturile sale reprezintă instantanee, „snaphot”-uri ale unei explozii inovative și bogate – atât în privința formării suprafeței, cât și din punct de vedere cromatic – în care artistul introduce elemente fine, de multe ori abia perceptibile, ale figurativității, destinate ca puncte de reper pentru public. Această lume fragmentată, care totuși devine un întreg nou, oferă privitorului o senzație vizuală persistentă: nuanțele colorate de gri, contrapunctate de tonuri vibrante, de multe ori aproape neon, parcă rămân arse pe retina noastră. 
În arta lui Gagyi Botond privitorul are o senzație de ambiguitate din mai multe motive: asocierea curajoasă a elementelor juxtapuse sub formă de colaj, spațiile deconstruite care se lărgesc și se îngustează, și chiar mai accentuat, imaginile care folosesc iluminarea artificială și naturală deopotrivă. Picturile sale, în complexitatea lor vizuală, fiind bogate în detalii tehnice și cromatice, ne îndeamnă la meditare, contemplare, și chiar dacă nu le înțelegem în totalitate vom putea construi propria poveste bazată pe fantezia și experiența noastră. Tocmai din acest motiv compozițiile fără narativitate, care fac posibile interpretări subiective, sunt întotdeauna în stare să spună ceva nou privitorului. 

Portik Blénessy Ágota

[14 – 26 martie 2017] EXPOZIȚIE: între FORMĂ şi REformă / Galeria Casa Matei Corvin / Vernisaj: 14.03.2017, ora 19.00.

Tema expoziţiei studenţilor secţiei de sculptură din Bucureşti încearcă să dezvăluie una dintre problemele majore ale tinerei generaţii, şi anume modul în care sensibilitatea lor, supusă dinamicii lumii actuale, răspunde noilor forme de expresie ale artei contemporane.

Mişcarea, ca rezultat al distrugerii materiei şi transformării acesteia în energie, care poate fi considerată element reprezentativ al civilizaţiei moderne, cea care solicită cel mai mult gândurile şi plăsmuirile tinerilor artişti, devine în expoziţia de faţă firul esenţial şi nevăzut al legăturii dintre trăinicia gramaticii limbajului sculptural şi noile forme de expresie artistică ce doresc să eludeze graniţele tradiţionale.

[7 – 12 martie 2017] EXPOZIȚIE: Arta Cărţii / Galeria Casa Matei Corvin / Vernisaj: 7.03.2017, ora 18.00.

Expoziţie de cărţi şi ilustraţii aparţinând studenţilor şi cadrelor didactice de la Catedra de Graphic Design de la Academia de Artă E. Geppert din Wrocław

În expoziţie este prezentată o selecţie de lucrări aparţinând studenţilor, atât sub formă de planşe, cât şi sub forma unor cărţi de autor aşezate în vitrine. Cea mai importantă parte a expoziţiei o reprezintă selecţia unor obiecte artistice rezultate în urma activităţilor din cadrul atelierului de legătorie.Este vorba, în principal, despre cărţi editate într-un tiraj mai mare, care pot fi atinse, luate în mână şi privite, fiind, în special, lucrări ce aparţin cadrelor didactice, dar şi câteva proiecte studenţeşti. 

Eveniment organizat cu sprijinul Institutului Polonez din Bucureşti.

[6 martie 2017] EXPOZIȚIE: Arte textile / Casa Artelor, Blvd. Eroilor nr. 16, Cluj-Napoca / Vernisaj: 06.03.2017, ora 17.00.

Expoziție de artă textilă a studenților din cadrul departamentului Arte textile-Design textil al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală Carpatica și Academia de Muzică Gheorghe Dima. Expoziția de artă textilă se alătură evenimentului organizat de Academia de Muzică Gheorghe Dima, spectacolul Orfeo ed Euridice, realizat sub coordonarea doamnei Lect. Univ. Dr. Ina Hudea.

Expun studenții Maria-Luiza Cara • Diana Cucuiet • Erdei Helena-Henrietta • Andreea-Elena Goţa • Andreea Holotă • Vasile-Gabriel Hutera • Lep Boglarka • Luana-Georgeta Linu • Iulia-Maria Macarie • Mali Tilda-Ana • Molnar Timea • Pataki Katalin • Adriana-Maria Sfară • Tibad Eszter • Toth Timea-Gertrud, coordonați de cadrele didactice: Prof. Univ. Dr. Liliana Moraru, Lect. Univ. Dr. Anca Pintilie, Dr. Livia Petrescu, Lect. Univ. Dr. Olimpia Bera, Drd. Axenia Roșca și laborant Vlad Bulgăr.

Lucrările expuse sunt realizate în tehnici ale artelor textile: tehnica tapiseriei, tehnica batik, tehnica împâslirii.

[24 februarie – 9 martie 2017] EXPOZIȚIE: Poşta Aeriană - Expoziţie cu vederi fotografice / Muzeul de Artă Cluj-Napoca / Vernisaj: 24.02.2017, ora 18.00.

Poșta aeriană: Expoziție de vederi fotografice din Dortmund și Cluj-Napoca

Vernisaj: 24.02.2017, ora 18:00
Orar de vizitare: 24.02-19.03.2017 | miercuri – duminică | 10:00 - 17:00
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Studenții la arte vizuale din Cluj-Napoca și Dortmund își suprind orașele prin lentila aparatului foto și le prezintă publicului clujean într-o expoziție de vederi fotografice, generoasă și captivantă, deschisă la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Expoziția ”Poșta aeriană”, organizată de Centrul Cultural German, este deschisă vizitatorilor din 24 februarie până în 19 martie. Clujul se arată din cele mai tainice și neobișnuite unghiuri: pereți colorați de artiști stradali, străzi întunecate acoperite de ploaie, locații abandonate, umbre, muchii și unghere ale vieții urbane sau pur și simplu viața locuitorilor. În dialog fotografic cu colegii lor din Dortmund, studenții își proiectează propriile impresii asupra orașului.

Proiectul ”Poșta aeriană”, început în februarie 2016, este o colaborare între Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică din Dortmund. În cadrul a două seminarii de fotografie partenere, studenții şi-au fotografiat orașul și și-au trimis fotografiile sub formă de cărți poștale, alături de câteva cuvinte descriptive. Aceștia au trebuit să urmeze motive precum "idyll", "metamorphosis" sau "earthlings" și să răspundă vederilor primite de la colegii din cealaltă țară. Prin cele 16 teme provocatoare se conturează un portret dinamic – în oglindă – al celor două spații urbane. Expoziția, formată din mai multe sute de vederi foto, este rezultatul acestui proiect unic. ”Proiectul Poșta Aeriană reușeste exact ceea ce își propune Centrul Cultural German în misiunea sa: să inițieze și să susțină dialogul între artiștii din Cluj-Napoca și Germania, să prezinte noi perspective și să apropie pe plan cultural locuri îndepărtate. Prin cărțile poștale se creează o relație complexă între Dortmund și Cluj-Napoca: ies la iveală diferențele, dar mai ales asemănările dintre aceste orașe europene”, a declarat directorul Centrului Cultural German, Ingo Tegge.

La vernisaj vor fi prezenți curatorii Andrei Budescu (lector universitar, Departamentul de Fotografie al UAD, Cluj-Napoca) și Timo Klos (lector universitar, Departamentul de Fotografie al TU Dortmund), comisarul de expoziție din partea Muzeului de Artă, Alexandra Sârbu și studenții autori ai vederilor din ambele orașe. Intrarea este liberă. O parte din cărțile poștale se pot vedea online pe www.posta-aeriana.ro  

[23 februarie – 2 martie 2017] EXPOZIȚIE: Daniel Popescu - in[visible] / Galeria Casa Matei Corvin / Vernisaj: 23.02.2017, ora 19.00.

in[visible], expoziție personală Daniel Popescu

JOI, 23 februarie, ora 19.00, Galeria Casa Matei

Invocând modelul consacrat de filmul de cult Matrix la finalul anilor '90, reluând o cheie baudrillardiană de înțelegere a lumii, in[visible] propune o serie de chestionări asupra lumii înconjurătoare și asupra propriei identități.

Pornind de la simularea realității imediate, proiectul investighează descompunerea vizuală a propriului eu într-o serie de fragmentări și oglindiri ce diluează propria persoană până la un punct terminus, în care eul real pare a nu mai exista. 

Având în minte toate modelele prin care oglinda poate deturna sensul, atingând limita spectacularului disruptiv, de la mitul lui Narcis la oglinda ca mediu de tranziție către realitatea „reală” din Matrix, călătoria prin lumea oglinzilor te îndeamnă la reflectarea asupra propriei identități.

Instalația in[visible] este începutul unei serii de experiențe pe care Daniel Popescu urmează să le propună, urmând filiera Light Art din câmpul artei contemporane.

Curator: Roxana Modreanu

[23 februarie 2017] EXPOZIȚIE: Walkers - expoziţie de grup a departamentului Foto-Video UAD / Galeria Municipală de Artă Plastică, Alba Iulia

Walkers - expoziţie de grup a cadrelor didactice de la Departamentul Foto-Video UAD
 
JOI, 23 februarie 2017, ora 17.00, la Galeria Municipală de Artă Plastică din Alba Iulia

Vor expune: Andrei Budescu, Diana Drăgan Chirilă, Irina Dumitraşcu, Feleki Károly, Dorel Găină, Laura Ghinea, Kalló Angéla, Eugen Moritz, Alexandru Rădulescu, Eugen Savinescu, Dan Tămaş.

[16 februarie – 16 martie 2017] EXPOZIȚIE: Ioana Antoniu şi Radu Pulbere - Pictură / Galeria Arcade 24, Bistriţa

Ioana Antoniu şi Radu Pulbere - expoziţie de pictură

Curator: Oliv Mircea
Galeria Arcade 24, Bistriţa
Vernisaj: 16 februarie 2017

[8 – 17 februarie 2017] EXPOZIȚIA de semestru I / departamentele UAD

Expoziţia cu lucrările de semestru ale studenţilor UAD din cadrul tuturor departamentelor

Orar de vizitare:

LUNI - VINERI, în perioada 08 - 17 februarie 2017, între orele 08.00 - 16.00 la atelierele UAD.

[10 februarie - 19 martie 2017] EXPOZIȚIE: Graphics Open2 / Barcsay Hall, Universitatea Maghiară de Arte Plastice, Budapesta

Graphics Open2
10 februarie - 19 martie 2017
Vernisaj: joi, 9 februarie 2017, ora 18.00
Barcsay Hall, Universitatea Maghiară de Arte Plastice

Expoziţia Graphics Open2 este menită să prezinte rezultatele obţinute în domeniul graficii realizate în instituţiile de învăţământ superior artistic, fiind în acelaşi timp şi o oglindă a modului în care cadrele didactice relaţionează şi influenţează studenţii în şi prin activitatea lor. Expoziţia reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru tinerii graficieni invitaţi din instituţiile de învăţământ superior artistic central europene să ia contact cu diferitele tendinţe din domeniu aşa cum se reflectă ele în lucrările prezente în expoziţie.

Organizatorii speră ca expoziţia Gaphics Open2 să reprezinte o provocare şi să fie un ecou al talentului şi originalităţii manifestate în arta grafică contemporană din Europa Centrală. Din partea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca participă Departamentul Grafică al UAD.

[27 ianuarie 2017] Ceremonie decernare titlu Doctor Honoris Causa: Bernard Blistène - Centre Pompidou / Sala Mare, Casa Matei Corvin, ora 10.30

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Bernard Blistène, directorul Muzeului Naţional de Artă Modernă-Centrul de Creaţie Industrială / Centrul Pompidou, Paris (Franţa).


Biografie:

Bernard Blistène este directorul Muzeului Naţional de Artă Modernă-Centrul de creaţie industrială din cadrul Centrului Pompidou. Absolvent al Ecole du Louvre şi al Institut d'Art et Archéologie, este numit specialist în conservare la Centrul Pompidou (1984-1990), apoi director al Muzeelor din Marsilia (1990-1996). După o perioadă petrecută în Statele Unite, unde a organizat mai multe expoziţii pentru Solomon Guggenheim Museum din New York, este numit Inspector general al creaţiei artistice în cadrul Ministerului Culturii (2000). În 2008, el devine directorul Departamentului pentru dezvoltare culturală din cadrul Centrului Pompidou şi creează le Nouveau festival (2008-2013). În 2014, el este numit Director al Muzeului Naţional de Artă Modernă-Centrul de creaţie industrială.

În afară de numeroase opere pe tema artei contemporane (Une Histoire de l'art du XXe siècle, Warhol-cinema, Daniel Buren, Enrico Castellani, Giuseppe Penone, etc.), el a organizat peste o sută de expoziţii şi cataloage monografice şi tematice, precum "Christian Boltanski" (1984), "L'Instrumentarium de Klaus Rinke" (1985), "Blinky Palermo" (1986), "François Morellet" (1987), "Lucio Fontana" (1988), "Ed Ruscha" (1989), "Andy Warhol" (1990), "Danses tracées" (1991), "Poésure et Peintrie" (1993), "La Période vache de Magritte" (1994), "Premises" (1997), "Daniel Buren, le Musée qui n'existait pas" (2000), "Un Théâtre sans théâtre" (2007), "Raymond Hains et François Dufrêne"(2010), "Fluxus" (2012), "Jeff Koons" (2014).

Printre altele, Bernard Blistène a fost co-comisarul Bienalei de la Paris (1982), co-comisarul Bienalei din Sidney (1985), comisarul secţiunii "Aperto" al Bienalei de la Veneţia (1990), co-comisarul Art Focus de la Ierusalim împreună cu A. Barak (2010). A coordonat şi a organizat aniversarea a 20 de ani ai Fondului regional de artă contemporană (2002) şi prima ediţie a "La Force de l'art" (2008). Timp de 20 de ani, a fost şi profesor de artă modernă şi contemportană la École du Louvre. 

[19 ianuarie 2017] Prezentare Shanghai JianQiao University – SJQU (China) / Sala Mare, Casa Matei Corvin, ora 12.00

Prezentarea oportunitatilor de studiu oferte de către Shanghai JianQiao University – SJQU (China) pentru studenţii UAD în baza acordului semnat între cele două universităţi.

Universitatea Shanghai JianQiao are în componenţă o linie internaţională de studii cu predare în limba engleză, prezentând şi un colegiu cu studii în domeniul Design – Intermark International Design College – IIDC. În cadrul acestui colegiu sunt constituite 3 specializări: Brand Marketing Design, Fashion Product Design şi Digital Design. Fiecare specializare deţine parteneriate consolidate cu nume recunoscute la nivel internaţional din industrie şi desfăşoară cursuri sub îndrumarea unui corp profesoral cu o bogată experienţă în direcţiile de studiu mai sus enumerate.

Prezentarea va fi susţinută de domnul Iulian Moise - Chairman of the Media Department - Intermark International Design College
(Shanghai JianQiao University) şi va fi urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri în legătură cu aceste mobilităţi şi facilităţile disponibile.

[18 ianuarie - 12 februarie 2017] EXPOZIȚIE: Anca Bodea - Electric Paradisum / Muzeul de Artă Cluj-Napoca / Vernisaj: 18.01.2017, ora 18.00.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca are plăcerea de a vă invita la expoziția de pictură Electric Paradisum al artistei Anca Bodea deschisă publicului din 18.01 până în 12.02. 2017 având vernisajul miercuri 18 ianuarie ora 18.00. Anca Bodea a absolvit  în 2005 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, departamentul pictură și este in prezent lector în cadrul aceluiași departament.

Paradisul terestru în albastru electric

Cele mai recente lucrări ale Ancăi Bodea sunt redări abstractizate ale naturii, în care formele și culorile se schimbă după bunul plac (regizoral) al artistei. Verdele natural devine albastru electric, dezordinea stufoasă și hățișurile pădurilor devin semne grafice negre, pictura după model devine licență poetică.

Am revizitat lucrările sale din ultimii zece ani: multe interioare misterioase, paturi cu cearșafuri deranjate, din care tocmai pare că s-a ridicat cineva. Prezența umană e încă acolo, poate chiar la un centimetru în afara cadrului. Ambiguitatea imaginii rămâne o discuție deschisă. Interioarele cu fragmente de mobilier, ce par instantanee din camere de hotel italiene, au fost începute cu prilejul bursei de la Accademia di Romania din Roma, unde artista a petrecut doi ani între 2006 și 2008. Experiența romană și-a pus amprenta asupra picturii sale, iar colțuri de natură paradisiacă apar chiar și acum sub diverse forme. Nostalgia păstrării unei amintiri intacte a acestui loc devine subiect recurent, Roma apărând la intervale de timp diferite în lucrări. Apoi a urmat o etapă în care artista s-a studiat pe sine în autoportrete văzute din diverse unghiuri, în seria de picturi în ulei intitulată Persona.

Albastrul este culoarea ce prevalează în toate seriile de până acum, sub diverse intensități, tușe, tonuri și grosimi de strat. Albastrul poate fi calm și așezat ca o pătură, transparent și diafan ca apa sau vibrat și electric, aproape incandescent, deși rece. Misterul aparenței unei culori este dat de mai multe variabile, dincolo de intenția artistului și necesitatea imaginii. El diferă în funcție de suport, de granulația suprafeței, de tipul pensulei sau al instrumentului cu care este aplicat. Albastrul e o cheie de boltă în acest context, el definește seria Paradisul Electric și surprinde, pentru că ne-am aștepta ca rolul principal să îl aibă o culoare caldă.

Genul picturii sale recente se situează la granița dintre figurativ și abstract, pentru că înainte primau forma și modeleul, iar acum suprafața în sine e nedelimitată, pictată cu fervoare și atenție și ocupă cea mai mare parte din suprafața pânzei. Efectul este unul subtil, iar în absența titlurilor, povestea e mai greu de descoperit.

Anca Bodea este una dintre artistele recunoscute de la Cluj-Napoca, o figură aparte, care nu ține neapărat să aparțină unei școli sau unor grupuri, dar care expune constant atat în țară, cât și în străinătate. Pictează în ulei pe pânză sau carton, temele sunt din imediata ei apropiere – fizică și ideatică, iar discursul este unul serios, aprofundat, bazat pe studiu după natură interioară și exterioară. (Simona Vilău, 2017)

[17 – 22 ianuarie 2017] EXPOZIȚIE: Alexandra Ivașcu - Singurele lucruri reale / Galeria Casa Matei Corvin / Vernisaj: 17.01.2017, ora 19.00.

Proiectul Singurele lucruri reale este rezultatul temei de cercetare pe care tânăra Alexandra Ivaşcu şi l-a propus în elaborarea tezei de doctorat. Doctoranda susţine că această temă este „ o sursă inepuizabilă de inspirație”, fiind fascinată de relațiile interumane și fragilitatea cuplului, de diferitele nuanțe ale iubirii și evoluția naturală a acesteia.

Câştigătoare a numeroase premii datorită proiectelor sale transdisciplinare (care au vizat atât ilustrația, cât şi designul vestimentar, accesoriile, print-ul şi scurtmetrajul), Alexandra Ivaşcu iese acum în faţa publicului iubitor de artă cu această expoziţie care are în centrul preocupărilor sale fragilitatea emoțiilor umane. Desenele sunt caracterizate printr-un stil minimalist, alb negru și sunt realizate cu ajutorul linerului din dorinţa de a reda simplitatea gestului, a intimității ce se creează între doi oameni îndrăgostiți.

Proiectul Singurele lucruri reale s-a construit pe lucrul cu 50 de voluntari care, în decursul a 2 ani, au fost intervievați și au răspuns la chestionare tip referitoare la viața lor personală. Pe baza acestor chestionare Alexandra Ivaşcu a realizat cele 150 de ilustrații care reflectă existenţa amoroasă a cuplurilor.

Expoziţia Singurele lucruri reale va fi deschisă publicului până în data de 22 ianuarie 2017.

[11 ianuarie – 19 februarie 2017] EXPOZIȚIE: The Wanderers: Contemporary Painting From Cluj / Richard Taittinger Gallery, New York

The Wanderers: Contemporary Painting from Cluj, at Richard Taittinger Gallery, curated by leading Romanian art historian, Maria Rus Bojan, is a multigenerational show on a group of Transylvanian painters that have worked to avoid redaction, in favor of nostalgia and irony as it relates to memory and a sense of place. The show tracks a shared dialogue between masters and students, the outcome of which helps define certain traditions. Traditions, that has within the last decade, projected the painters of Cluj-Napoca, into the limelight, astounding the international art world.

[20 decembrie 2016 – 3 februarie 2017] EXPOZIȚIE: Inside Out - expoziție de grup / DOMINO - Fabrica de Pensule (parter) / Vernisaj: 20.12.2016, ora 19.00.

Un nou spațiu de artă contemporană susținut și găzduit de Fundația Plan B
 Str. Henri Barbusse, nr. 59-61 Cluj-Napoca

Vernisajul expoziției: 20 decembrie 2016, ora 19.00

Expoziția de grup Inside Out reunește lucrări recente ale studenților și absolvenților selectați de către echipa Domino și Fundația Plan B Cluj în urma participării acestora la Expo Maraton 2016, eveniment organizat de Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) în Galeria Casa Matei pe parcursul lunii mai: Gabor Barna, Vasile Cătărău, Florentina Chiriță, Melinda Dobriban, Alexandra Filimon, Mihai Ionel, Andrei Ispas, Daria Langa și Anca-Emilia Stătică. 
Cele nouă discursuri artistice distincte se impun prin claritatea ideilor și consistența experimentului vizual pe care îl propun, deschizând trasee tematice care pot fi asimilate unei dihotomii simptomatice pentru lumea pe care artiștii o creează – intimitatea și exterioritatea, ca două atitudini posibile pentru explorarea sinelui în raport cu spațiul.

[13 decembrie 2016] MASTERCLASS: Jan de Maere - Art & The Brain / Sala Mare, Casa Matei Corvin, ora 16.00

Jan De Maere, expert în artă, este doctor în neuroştiinţe şi connoisseurship al Universităţii din Gent și preşedinte al unor importante asociaţii ale specialiştilor în artă şi antichităţi.

Profesorul Jan De Maere este în prezent coordonatorul cursului postuniversitar de „Connoisseurship” din cadrul Universităţii Vrije din Bruxelles, activitatea sa academică fiind punctată de cea de istoric al artei, specialist în arta flamandă a sec. 16 și 17 şi expert în domeniul artei contemporane. Concomitent, profesorul universitar doctor Jan De Maere se remarcă şi prin activitatea de curator al unor importante expoziţii în muzee din Belgia, precum şi prin cea de jurnalist al revistelor L'Eventail, Isel, etc.

Activitatea sa didactică este completată de cea de specialist şi expert în artă şi antichităţi, Jan De Maere fiind, din anul 2009, preşedintele CINOA – Confederaţia Internaţională a Asociaţiilor de Negustori de Artă şi Antichităţi. Această funcţie este susţinută de o vastă experienţă în domeniu, profesorul Jan De Maere fiind între anii 1980-2008 preşedintele unor diferite uniuni, asociaţii şi târguri de artă şi antichităţi din Belgia şi Luxemburg.
Cunoştinţele sale în domeniu s-au constituit într-o carte de vizită, fapt care a determinat prezenţa domnului Jan De Maere în juriile unor prestigioase târguri de artă precum TEFAF Maastricht, BRAFA Bruxelles sau FIAC Paris, ale unor bienale precum cele din Dakar sau Dubai. A fost, de asemenea, comisarul unor expoziţii internaţionale organizate în muzee de tradiţie, cum ar fi prezentarea colecţiei Brukenthal în muzeul Jacquemart-André din Paris.

[8 decembrie 2016] PREZENTARE: Oportunităţi de angajare şi internship Escenomatica / Sala Mare, Casa Matei Corvin, ora 12.00

Prezentare oportunităţi de angajare şi internship Escenomatica

Compania Escenomatica este o companie româno-germană, subsidiară a TAA Industries, lider global pe nişa decorurilor artistice complexe cu proiecte pe toate continentele. Aceasta activează în industria de divertisment, oferind servicii premium în designul, construcţia şi proiectarea de parcuri tematice, decoruri pentru studiouri de film, săli de teatru, săli de opera, muzee sau decoruri hoteliere tematice. Sunt produse toate tipurile de decoraţiuni precum sculpturi, scenografii şi picturi pentru industria de divertisment. 

Escenomatica este compusă din artişti şi profesionişti în entertainment: designeri, ingineri, sculptori, pictori şi mesteşugari, iar portofoliul companiei cuprinde mai mult de 100 de proiecte pentru parcuri şi festivaluri cunoscute la nivel mondial: Legoland Dubai, Ferrari World Abu Dhabi, Warner Brothers Theme Park Abu Dhabi, Euro Disney Paris, Tomorrowland, IMG World, Riverland, Miniland si Sealife China fiind câteva exemple. 

Site: www.taa-group.com

[16 - 30 noiembrie 2016] EXPOZIȚIE: T.A.N.G.O. – turning art now gliding over / Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Galeria za Szkłem

T.A.N.G.O. – turning art now gliding over

Ioan Sbârciu, Ioana Olăhuţ, Anca Bodea, Ioana Popa, Olimpia Bera, Anca Badea, Ioana Iacob, Oana Năstăsache, Alexandra Ioana Şerban, Andrea Tivadar, Roxana Ajder

 

Proiectul reflectă contribuţia tinerelor artiste din Cluj-Napoca la configurarea artei româneşti contemporane şi înscrierea sa într-un circuit internaţional. Contextul actual în care lucrează şi activează tinerele artiste propuse în proiect este bine racordat la tendinţele artei contemporane occidentale, iar această sincronizare aduce mult capital cultural-intelectual-artistic comunităţii din care fac parte şi în care îşi prezintă creaţia artistică.

[14-15 noiembrie 2016] FESTIVAL: Festivalul național studențesc Vizualia / Casa de Cultură a Studenţilor

FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC DE PICTURĂ, GRAFICĂ ȘI FOTOGRAFIE, ediția a II-a, 14 - 15 noiembrie 2016

 

Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, a inițiat un eveniment complex dedicat artelor vizuale. S-a urmărit valorificarea potențialului artistic al actualelor generații de studenți din România prin oferirea unui cadru instituțional de expunere a creațiilor proprii ale studenților în domeniile picturii, graficii și fotografiei, precum și prin organizarea de conferințe și workshop-uri în arealul artelor vizuale menite să contribuie la creșterea cunoașterii asupra domeniului.

Expoziția va cuprinde două secțiuni: 
▶ secțiunea dedicată studenților din învățământul superior artistic (*) 
▶ secțiunea dedicată studenților din alte domenii, afiliați cercurilor de specialitate ale caselor de cultură din centrele universitare, precum și celor neafiliați.

De asemenea, în perioada 14 – 15 noiembrie 2016 vor fi organizate conferințe și workshop-uri în arealul artelor vizuale susținute de cadre didactice ale UAD Cluj-Napoca sau ale altor instituții de profil.

(*) Reprezentați ai: Universității de Artă și Design Cluj-Napoca; Universității Naționale de Arte București; Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara; Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării / Departamentul Jurnalism din cadrul Universității Babeș-Bolyai; Facultății de Științe și Arte / Secția Cinematografie, fotografie, media din cadrul Universității Sapientia Cluj-Napoca;

[6-30 octombrie 2016] BIENALĂ: Bienala Naţională de ceramică-sticlă-metal ”Metafore Incandescente” / Muzeul de Artă Cluj-Napoca / Vernisaj: 06.10.2016, ora 18.00

Bienala Naţională de ceramică-sticlă-metal ”Metafore Incandescente” - Cluj-Napoca 2016 se pregăteşte intens la Muzeul de Artă din Cluj în cea de-a VI-a ediţie.

 
Vernisajul va avea loc în 6 octombrie de la orele 18.00, iar expoziţia va fi deschisă publicului până în 30 octombrie 2016. 
Bienala este rodul colaborării dintre Muzeul de Artă Cluj, Universitatea de Artă şi Design Cluj, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Cluj şi Fundația CeramArt, fondată de o parte dintre dascălii catedrei ceramică-sticlă-metal și implicată în organizarea și desfășurarea simpozioanelor și bienalelor naționale și internaționale de profil, desfășurate la Cluj-Napoca începând încă din 1996.


Incandescența metaforică a toamnei expoziționale clujene, urmând a se desfășura și în acest an pe simezele Muzeului de Artă din Cluj, impregnate de gloria zbaterilor istorice și dureroaselor contorsiuni contemporane, se face simțită. Sperăm ca ea să-ncarce cu consistența emoției estetice dată de vioiciunea creativă a expozanților sufletele unui public avid de frumos, în pragul unei ierni previzibile; posibil apăsătoare și disconfortantă.


Alături de mai tânăra ei surată, Bienala Internațională de Ceramică, care și-a consumat cu răsunător și meritat succes internațional multiplele manifestări cultural-expoziționale în cea de-a II-a ediție, deja consacrata dar mereu proaspăta Bienală Națională – de ceramică, sticlă și metal - Metafore Incandescente, aflată la a VI-a manifestare se deschide și în acest an cu aceeași generozitatea proprie lumii artelor, în spațiile dedicate ale Muzeului de Artă.

[3 octombrie] EVENIMENT: Deschiderea anului universitar UAD / Casa de Cultură a Studenţilor / ora 11.00.
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca invită întreaga comunitate UAD să participe la festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017. Întrucât casa noastră, Casa Matei Corvin, a devenit neîncăpătoare pentru prima întâlnire din toamnă, în acest an ne revedem la Casa de Cultură a Studenţilor LUNI, 3 octombrie, ora 11.00.
[27 septembrie - 7 octombrie 2016] EXPOZIȚIE: New Media Art / Galeria Casa Matei Corvin / Vernisaj: 27.09.2016, ora 18.00.

Artiști: Valentin Cernat (București), Ciprian Pricop (Iași) și Andra Roman (Cluj-Napoca)


Vernisaj: Marţi, 27 septembrie 2016, ora 18, Galeria Casa Matei


Această expoziție prezintă lucrările a 3 absolvenți de studii de licență și masterat, selectați de profesori din cadrul universităților de arte din București, Cluj-Napoca și Iași. După instalarea sa la Borderline Art Space în Iași, expoziția este itinerată la Galeria Casa Matei a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și urmează a fi instalată și la UNAgaleria a Universității Naționale de Arte din București. 

Expoziția este realizată în cadrul programului curatorial "Borderline Art Space - producție culturală experimentală în noile media". Proiect sprijinit financiar de Administrația Fondului Cultural Național. Organizator: Asociația Culturală AltIași. Parteneri: Universitatea Națională de Arte București, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași.

[12-15 septembrie 2016] EXPOZIȚIE: Teresa Marasca - Cuori in Valigia / Galeria Casa Matei Corvin / Vernisaj: 12.09.2016, ora 18.30.

Biroul pentru Programul Erasmus+ vă invită la deschiderea expoziției "Cuori in Valigia" a doamnei profesoare Teresa Marasca, coordonatoare Erasmus+ la Accademia di Belle Arti di Macerata,

 

LUNI, 12 septembrie 2016, ora 18.30, Galeria Casa Matei

 

Text critic: doamna prof. Giusy Petruzzelli, coordonatoare Erasmus+ la Accademia di Belle Arti di Bari

Concert de chitară clasică: dl. Giorgio Severini, Associazione Culturale "La Bottega delle Muse" Macerata


[1-3 iulie 2016] - EVENIMENT: ART in the Park / FASHION in the PARK / În cadrul festivalului Jazz in the Park / Parcul Central "Simion Bărnuțiu"

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca a fost invitată de organizatorii Jazz in the Park să aducă o notă de culoare și creativitate în cadrul manifestărilor oferite publicului clujean în Parcul Central "Simion Bărnuțiu", printr-o serie de evenimenteartistice. Astfel, începând de vineri, 1 iulie 2016 (între orele 17.00-23.00) la Pavilionul de Pictură al UAD din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” publicul clujean este invitat la evenimentul ART in the Park. Expoziția cuprinde lucrări de Pictură – Sculptură aparținând studenților UAD și poate fi vizionată și sâmbătă și duminică, 2-3 iulie 2016, între orele 12.00-23.00. Finisajul expoziției va avea loc duminică, 3 iulie, ora 19.00 și va fi urmat de Fashion Show-ul care prezintă o selecție din colecțiile absolvenților de Modă ai UAD, Fashion in the Park, duminică, 3 iulie, între orele 21.00 – 22.00. În cadrul manifestărilor organizate de UAD în programul Jazz in the Park, duminică, 3 iulie, între orele 11.30 - 13.00, lângă Pavilionul de Pictură al UAD din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”  (lateral stânga) publicul  poate observa în cadrul unui WORKSHOP demonstrativ SHIBORI tehnica de vopsire a materialelor textile. Vă așteptăm cu drag la evenimente.  

[26 - 30 Iunie 2016] - EXPOZIȚIA ABSOLVENȚILOR UAD / EXPO TRANSILVANIA / Vernisaj: 26 iunie 2016, ora 18.00

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca în parteneriat cu Expo Transilvania S.A. Cluj-Napoca organizează în perioada  26 - 30 iunie 2016 EXPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR UAD, proiect realizat cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local Cluj-Napoca şi al Consiliului Judeţean Cluj. Vernisajul va avea loc duminică,  26 iunie 2016, ora 18:00 la Expo Transilvania, putându-se viziona peste 3000 de lucrări aparţinând absolvenţilor ciclurilor de studii de licenţă şi de master ai Universităţii de Artă şi Design de la specializările arte plastice - pictură, arte plastice - sculptură, arte plastice - grafică, arte plastice - foto - videoprocesarea computerizată a imaginii, conservare – restaurare, ceramică – sticlă – metal, arte textile - design textil, modă - design vestimentar şi design. 

EXPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR UAD este considerată a fi unul dintre cele mai importante evenimente academice artistice clujene în care tinerii absolvenţi fac dovada talentului, a educaţiei şi a experienţei profesionale pe care le-au dobândit, manifestarea, repetată anual, definind caracterul şi individualitatea fiecărei generaţii de artişti absolvenţi.

Prin intermediul acestui eveniment şi a generoasei posibilităţi de expunere puse la dispoziţie de Expo Transilvania se oferă absolvenţilor şansa de a se reprezenta şi de a fi vizibili în cadrul celui mai important şi consacrat eveniment artistic universitar. Spaţiul de expunere de care dispune universitatea devine un adevărat centru de artă contemporană, singurul de asemenea anvergură din România. Fiecare din cei aproximativ 300 de absolvenţi de la licenţă şi de master beneficiază astfel de posibilitatea de a-şi crea propria expoziţie personală într-un cadru generos.

Evenimentul reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru absolvenţii UAD atât în domeniul artistic, cât şi al inserţiei pe piaţa muncii. Oportunităţile de angajare care apar, se dezvoltă ca urmare a consecvenţei rezultatelor artistice deosebite obţinute în timpul anilor de studiu dar şi prin prezenţa lor şi vizibilitatea eficientă conferită de evenimentul Expoziţia Absolvenţilor.  

Publicul este invitat la Expo Transilvania în perioada 26 - 30 iunie 2016, intre orele 10.00 - 21.00.

[23 iunie - 17 iulie 2016] EXPOZIȚIE: Ioana Antoniu - Miraj / Muzeul de Artă Cluj-Napoca / Vernisaj: 23.06.2016, ora 18.00.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, în colaborare cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, organizează, în perioada 23 iunie – 17 iulie 2016, expoziţia „Miraj” a artistei Ioana Antoniu. Vernisajul va avea loc joi, 23 iunie 2016, ora 18, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, Piaţa Unirii nr. 30). 
Cuvânt de deschidere: Prof. Univ. Dr. Lucian Nastasă-Kovács, managerul Muzeului de Artă Cluj-Napoca; Prof. Univ. Dr. Ioan Sbârciu; Prof. Univ. Dr. Aurel Codoban; Prof. Univ. Dr. Ioan Horvath Bugnariu; Prof. Univ. Dr. Ioana Antoniu. Curator: Dr. Dan Breaz 

Prof. Univ. Dr. Ioana Antoniu este cadru didactic la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a studiat în cadrul departamentului Arte textile, în intervalul 1983-1988 și este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

"Pentru Ioana Antoniu pictura e o experiență a tuturor lucrurilor din jurul ei care o ating. Este mai degrabă felul ei de a reacționa. În pictura artistei sunt pe rând sublimate întâlniri, percepții, amintiri, referințe care devin subiecte în cadrul unui proces alchimic de transmutare și resubstanțializare a acestei cunoașteri. [...] Lucrările Ioanei Antoniu reprezintă cu predilecție aspecte din natură, imagini familiare reprezentate adesea mai degrabă sugestiv, ca rezultate ale unei cenzuri formale. În acest univers elementele cromatice și de figurație funcționează adesea independent și detaliile de vegetație și flori cusute și articulate minuțios dar fragmentar par un miraj." - prof. univ. dr. Radu Pulbere

[18 iunie 2016] Eveniment: Festivitatea de absolvire UAD - promoţia 2016 / Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, ora 11.30.

Festivitatea de absolvire - promotia 2016 (nivel licenţă şi masterat) adună pe scena Casei de Cultură a Studenţilor peste 270 de studenţi de la toate programele de studii ale UAD într-o ceremonie de celebrare a generaţiei din care aceştia fac parte.

Mult succes la examenele de licenţă şi disertaţie care vor urma!

[15 iunie 2016] Vernisaj: Ozana Mureşan - GreenLine / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

"Preocuparea mea pentru Lumină există încă din copilărie, atunci când teama pentru întuneric și totodată necunoscut există într-un mod mai împregnant și în același timp inocent. Apoi, în timp, s-a dezvoltat odată cu descoperirea fotografiei, unde lumina este instrumentul cu care desenez fotografiile mele. Practicând, descoperind și iubind din ce în ce mai mult tainele fotografiei, am învățat să apreciez și mai mult prezența luminii și modul de a o folosi în domeniul creativ. Toate aceste mici preocupări au ajutat la determinarea proiectului ce urmează să îl dezvolt în cadrul acestui final de modul de studii, GreenLine, care este o expresie artistică vizuală a ceea ce înseamnă Lumină și cantitatea ei. În cadrul acestui proiect, lumina specială a Laserului în corelație cu experiența umană, sunt pretextele care vor forma această instalație. Acest tip de artă este de obicei creată pentru un spațiu închis și nocturn, ca de exemplu, interiorul unui muzeu sau ai unei galerii.

Este o artă efemeră ce nu dă dreptul colecționarilor să aparțină, existând doar pentru o anumită perioadă foarte scurtă de timp, după care este demontată. Singurele mărturii ai acestei expoziții sunt fotografiile, filmările și scrierile." - Ozana Mureşan, Sculptură, anul II master

[14 - 21 iunie 2016] EXPOZIȚIE: Exploring Romania - a Visual Journal / Galeria Liceului de Arte Plastice "Romulus Ladea" / Vernisaj: 14.06.2016, ora 17.00.

Expoziţia studenţilor Erasmus+ incoming în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, anul universitar 2015 - 2016, semestrul al II.

Studenţi care expun: HAYRI MEHMET, CATHERINE BUNNEY, LÉA TINGAUD, ZOE BEAUDOUIN, ANAÏS POTRON, PALOMA SANTIUSTE GUTIÉRREZ, VERÓNICA CÁMARA BEVIÁ, YIN YI FUNG, LEÏLA OLIVEREAU, SECKIN AYTAC, DENIS MACREZ, IBON LANDA AMUTXATEGI, OKAN KILICOGLU, MARIKA VOLFOVÁ.

[7 - 14 iunie 2016] EXPOZIȚIE: Raluca Mocioc & Leila Olivereau - Romanian Landscapes / Galeria Casa Matei / Vernisaj: 07.06.2016, ora 19.00.

Romanian Landscapes - Raluca Mocioc & Leila Olivereau
7 - 14 iunie 2016
Vernisaj: Marţi, 7 iunie 2016, ora 19.00
Galeria Casa Matei

[2 - 19 iunie 2016] EXPOZIȚIE: Expo Maraton Recall / Muzeul de Artă Cluj /  Vernisaj: 02.06.2016, ora 17.00.

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA în parteneriat cu MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA, instituţie aflată în subordinea CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ, organizează în perioada 2 – 19 iunie 2016 expoziția de grup intitulată EXPO MARATON RECALL, eveniment colateral programului din acest an al Competiției de proiecte expoziționale individuale EXPO MARATON 2016, proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Vernisajul expoziției are loc joi, 2 iunie 2016, cu începere de la ora 17.00 la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, publicul fiind invitat să vizioneze o selecție de lucrări recente semnate de câștigătorii marilor premii ale edițiilor Expo Maraton 2011-2015: Flaviu Rogojan, Adrian Ghiman, Diana Oțet, Sașa Bandi, Iulian Bisericaru, Axenia Roșca, Lucian Popăilă, Maria Sicoie, Alexandra Constantinescu, Matei Păcurar, SzofiaLibor, Diana Popuț și Cristian Lăpușan.

EXPO MARATON RECALL vine să problematizeze evoluția artistică a celor 13 artiști deținători ai marilor premii (din perioada 2011-2015) de la momentul debutuluiîn cadrul competiției Expo Maraton și pune în scenă o diversitate de viziuni. Astfel, în Recall veți putea observa multiple perspective asupra artei, asupra individului și societății contemporane, variate tehnici artistice și subtile demonstrații de performanță ale celor 13 artiști rechemați în vizorul publicului cu scopul rememorării și celebrării a 5 ani de Expo Maraton. De la rafinatele desene ale Dianei Oțet și minuțioasa tapiserie a Dianei Popuț, la groteștile personaje ale lui Adrian Ghiman sau vehemențele critice ale desenelor lui Sașa Bandi, divergența conceptuală e radicală. De la cromatica expresivă a lui Iulian Bisericaru și savoarea picturală a lui Lucian Popăilă, la grandoarea pânzelor lui Cristian Lăpușan, la figurativul lui Matei Păcurar sau abstractul Zsofiei Libor, diversitatea tehnică și conceptuală a picturilor este semnificativă. Iar de la intimismul actului performativ din video-ul Axeniei Roșca și reflexivitatea indusă spectatorului de instalația lui Flaviu Rogojan, la savoarea sculpturală a Mariei Sicoie și la distorsiunile textuale din suprapunerile Alexandrei Constantinescu, fluctuațiile ideatice sunt evidente.

Publicul este astfel invitat să vizioneze această expoziție ca o etapă în sine, ce reflectă un cincinal, într-o istorie ce tocmai se scrie a competiției EXPO MARATON. 

[31 mai 2016] Vernisaj: Dragomir Sabina Elena - Intimacy. Beyond Appearance / Dobriban Melinda - Afrodiziac / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Galeria Casa Matei găzduieşie marţi, 31 mai 2016 cu începere de la ora 19 ultimul vernisaj din cadrul celei de a şasea ediţii a Competiţiei de proiecte expoziţionale individuale “EXPO MARATON 2016”, manifestare finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Sabina Elena Dragomir şi Dobriban Melinda vor fi prezente cu lucrări pe simezele galeriei, într-o ultimă confruntare deschisă, de asemenea, publicului, care este aşteptat să voteze proiectul preferat.

Despre proiectul său Intimacy. Beyond Appearance, Sabina Elena Dragomir spune că „este o provocare complexă în căutarea şi dobândirea unui stil propriu de exprimare a emoţiilor, printr-o abordare artistică personală cu ajutorul căreia să reuşesc să ajung la modalitatea unică de a arăta specificitatea personalităţii mele, ca un răspuns la subiectul sau tema abordată”. Acest proiect îşi doreşte să creeze o atmosferă în care oamenii se pot regasi, descoperi. Operele ce fac parte din această serie reuşesc să exprime un colţ de uitare, un moment al nepăsării, al redescoperirii sinelui, căutarea şi desluşirea dorinţei de escapadă a sufletului din formă, meditaţie şi autocunoaştere.

În ceea ce priveşte lucrările Melindei Dobriban din cadrul proiectului Afrodiziac, fundamentul acestora îl reprezintă o serie de experimente cu materiale neconvenționale a căror natură (spuma poliuretanică și textilele elastice, mai precis ciorapii de damă) a dus la descoperirea unui conținut sexual. Tânăra artistă recunoaşte că „tensiunea creată de expandarea spumei și elasticitatea nylon-ului au dus la rezultate surprinzătoare, care m-au făcut să-mi dau seama că vorbesc despre feminitate într-un mod nou, cu siguranță erotic, dar în același timp proaspăt și ironic”. 

[26 mai 2016] Vernisaj: Andrei Ispas - Pseudos / Mihai Ionel - Sihla / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Joi, 26 mai 2016 cu începere de la ora 19.00 este programat în Galeria Casa Matei penultimul vernisaj din cadrul celei de a şasea ediţii a Competiţiei de proiecte expoziţionale individuale “EXPO MARATON 2016”, manifestare finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Astfel, iubitorii de artă sunt invitaţi să vadă şi să voteze proiectele semnate de Ispas Andrei, anul III,  pictură - Pseudos şi Ionel Mihai, master, anul I,  sculptură - Sihla.

În abordarea proiectului Pseudos, Andrei Ispas a plecat de la ideea de maculare, disimulare, ocultare sau ascundere a ființei. Noțiunea de ascundere are atât conotații negative (mascare, acoperire, învăluire), cât și pozitive (conservare sau ascundere în vederea conservării, încredințare, ocrotire, lăsare în seama cuiva). Adevărul este starea de neascundere. Pornind de la aceste premise Pseudos este un proiect care își propune să transpună în limbaj plastic această modalitate de ascundere / disimulare a ființei umane, care este în același timp fecundă și revelatoare de noi conținuturi.

La rândul său, Mihai Ionel, propune un proiect – Sihla – care are ca punct de pornire natura prin intermediul unei păduri cu totul aparte - tânără, plină de viață, regenerabilă. Prin proiectul său, tânărul artist a dorit să redea atmosfera de sihlă cu ajutorul unor seturi de coloane construite din ramuri, în diverse tehnici și grupate într-un spațiu închis. Coloanele vii sunt realizate din nuiele de răchită, un arbore plin de viață și nemuritot atâta timp cât are o cantitate mare de apă. Alunul, la rândul său, este rezistent la foc, astfel că a fost supus carbonizării. Prin ardere / carbonizare structura chimică și energetică a materiei a fost reformulată, pentru a reda fragilitatea sihlei care ne înconjoară. În cazul ramurilor de carpen, Mihai Ionel a decis să suprindă aerul, respectiv spațiul dintre elementele vegetale și să-l înlocuiască cu materie minerală, respectiv ghips. Astfel golul s-a solidificat, elementele organice redând nervurile trunchiurilor de copaci.

[24 mai 2016] Vernisaj: Vladimir Ionuț Bălan - Negru de fum / Vasile Cătărau - Indus în industrializare / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Galeria Casa Matei găzduieşte marţi, 24 mai 2016 cu începere de la ora 19.00 vernisajul altor două expoziţii din cadrul celei de a şasea ediţii a competiţiei “EXPO MARATON 2016”, manifestare finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Bălan Vladimir Ionuţ şi Cătărău Vasile vor fi prezenţi cu lucrări pe simezele galeriei, într-o confruntare deschisă, de asemenea, publicului, care este aşteptat să voteze proiectul preferat.

Despre proiectul său Negru de fum, Vladimir Ionuţ Bălan spune că „Constructivism-ul atmosferic este o denumire generică pe care o consider pertinentă pentru a defini în mod precis atât stilul, cât şi tematica abordată în lucrările prezentate în această expoziţie, având în vedere că prin ea se clarifică şi explorarea contrastului de clar-obscur, dar şi faptul că acesta este transpus asupra unor spaţii industiale. Aceste locaţii, profund artificiale, care au fost lăsate în paragină şi încet-încet par a fi recucerite de natură, relevă privitorului o lume străbătută de mister si de un uşor tremor metafizic”.

În ceea ce priveşte lucrările lui Vasile Cătărău din cadrul proiectului Indus în Industrializare, fundamentul acestora îl reprezintă universul antagonic al industrializării românești din era socialistă. Arhitectura expoziției și conceptul instalațiilor gravitează în jurul paradigmei muncitorului român și a proceselor de perfecționare din contextul siderurgiei și a industriilor grele. Artistul s-a debarasat de triumful fals al directivelor de partid și a recompus, într-o manieră cinică, sublimul muncii și asprimea condițiilor, cuscopul de a recrea efectul senzorial al interiorului de fabrică. Vasile Cătărău  recunoaște că am fost fascinat de simbioza omului cu instrumentul industrial, de transformarea procesului tehnic în reacție instinctuală și și-a concentrat eforturile artistice spre a surprinde esența acestei metamorfoze. 

[19 Mai 2016 - 5 iunie 2016] EXPOZIȚIE: Ce mai face Penelopa? / Muzeul de Artă Cluj /  Vernisaj: 19.05.2016, ora 19.00.

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA în parteneriat cu MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA, instituţie aflată în subordinea CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ, organizează expoziţia bienală de tapiserie, sculptură şi artele focului cu titlul generic Ce mai face Penelopa?, manifestare artistică aflată la cea de-a IV-a ediţie. Lucrările vor fi expuse în sălile de expoziţii temporare ale Muzeului de Artă din Cluj-Napoca în perioada 19 mai - 5 iunie 2016. Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 19 mai 2016, ora 19.00. Discursul de deschidere a expoziţiei va fi susţinut de criticul de artă Livius George Ilea.

Proiectul Ce mai face Penelopa? urmăreşte să pună în valoare forţa creativă feminină ascunsă sub o aparentă fragilitate. Acestă ediţie este gândită ca o expoziţie de arte textile, sculptură şi artele focului, realizată de studente sau absolvente ale specializărilor Design textil,  Sculptură şi Ceramică-sticlă-metal din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Lucrările prezentate pe simezele Muzeului de Artă din Cluj-Napoca sunt realizate în perioada formativă, fiind proiecte de licenţă sau creaţii realizate după absolvire. 

Cele 30 de expozante din cadrul celei de a IV-a ediţii sunt: Antal Arabela, Daniela Armaşu, Lavinia Barna, Ramona Blăjan, Timeea Brândaş, Mihaela Constantinescu, Cristina-Elena Doda, Raluca Forfotă, Petra Gheorghean, Andreea Horje, Anamaria Hurghiş, Elena Ilash, Rebecca Ilieşiu, Roxana Ionescu, Elisabeta Iovănescu, Kuron Bekesi Wilhelmina, Maria Marcu, Ioana Mărcean, Georgiana Mihăilă, Vivien Moise, Alexandra Mureşan, Oana Perţea, Livia Petrescu, Raluca Rădulescu, Axenia Roşca, Maria Sicoie, Anemona Sînza, Anca Stătică, Szabó Tűnde şi Amalia Tentiș.

[19 mai 2016 - 12 iunie 2016] EXPOZIȚIE: Elena Basso Stănescu - Grădini de lumină  / Muzeul de Artă Cluj / Vernisaj: 19.05.2016, ora 18.00.

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA, instituţie aflată în subordinea CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ, în parteneriat cu UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA şi cu UAP România, respectiv cu UAP, filiala Cluj, în colaborare cu Dr. Matei Miko şi cu sprijinul Q Smile, organizează expoziţia Grădini de lumină semnată de Elena Basso-Stănescu, profesor universitar doctor, directorul departamentului Modă-design vestimentar din cadrul UAD Cluj-Napoca. Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 19 mai 2016, ora 18.00, iar expoziţia va putea fi vizitată până în data de 12 iunie 2016. 

Profesor al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, departamentul Modă-design vestimentar, Elena Basso-Stănescu are o vastă activitate artistică încununată cu numeroase premii. Expozițiile, proiectele personale, fashion show-urile, acțiunile coordonate, organizarea anuală a Galei UAD Fashion Design, workshop-urile, conferințele care îi compun CV-ul au în comun relevanța demersurilor ce deschid noi perspective, direcții, abordări în arta decorativă și în moda contemporană românească.

Grădini de lumină, titlul expoziției personale din cadrul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, este o metaforă vizuală a întregii creații plăsmuite de Elena Basso-Stănescu, o inedită „cheie de lectură” pentru lucrările de artă decorativă și creație vestimentară. „Grădinile” imaginate fac trimiteri multiple şi subtile la grădinile suspendate ale Semiramidei, imaginile unui Eden terestru în viziunea „ünheimlich” a lui Bosch, grădina Maicii Domnului, spațiile îngrădite ale locuințelor tradiționale românești. Astfel de repere culturale dau un plus de consistență  discursului, îl fac să fie greu decriptabil și tocmai de aceea fascinant. Semne, simboluri, însemnări  sunt țesute în lucrări, ele spun o poveste universală și personală, intelectuală și emoțională” menționează lect. dr. Lucian Broscățean. 

[19 Mai 2016] Vernisaj: Kilyen Eszter - Protective Monsters  / Roman Andra - World Wide Women / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Galeria Casa Matei găzduieşte joi, 19 mai 2016, cu începere de la ora 19, vernisajul expoziţiilor semnate de Kilyen Eszter, anul III,  Pictură - Protective Monsters şi Roman Andra, master, anul II, Foto-video - World Wide Women, în cadrul competiţiei “EXPO MARATON 2016”, ediţia a VI-a, proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Protective Monsters, titlul proiectului expoziţional semnat de Kilyen Eszter, redă o serie de „apariţii” înficoşătoare plăsmuite de imaginaţia tinerei artiste, care, contrar înfăţişării lor respingătoare, au o anumită gingăşie şi sunt menite să rezolve problemele ce apar în existenţa noastră de zi cu zi. Debordând de culoare, lucrările lui Kilyen Eszter sunt un îndemn la a ne identifica cu „monştrii noştri protectori” şi cu esenţa lor care constă în intenţia de a ajuta, pentru ca astfel să reflectăm la rândul nostru asupra propriei noastre vieţi şi a rolului pe care îl avem în a-i ajuta pe cei din jurul nostru.

Lucrarea Andrei Roman – World Wide Women este o instalație video care are ca subiect principal femeia. După cum sugerează și titlul, instalația se adresează tuturor femeilor indiferent de origine, religie, rasă sau cultură, ea fiind un omagiu adus persoanelor de sex feminin din întreaga lume. Feminismul este o mișcare socială care urmărește dobândirea egalității în drepturi a femeilor cu bărbații. Scopul instalației este acela de a evidenția evoluția femeii ca individ, într-o societate care discriminează și etichetează, punând accentul pe 3 etape: Geneză, Femeia ca obiect sexual şi Femeia independentă. World Wide Women a făcut parte din selecţia oficială a Venice Film Week, a Los Angeles CineFest şi a 12 Months Film Festival şi a obţinut premiul întâi la secţiunea film experimental în cadrul Festivalului Internaţional de Film Studenţesc (FFEST) de anul trecut de la Cluj.

[17 Mai 2016] Vernisaj: Chiriță Florentina - ShRoom / Langa Daria - des/prins / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Artele textile şi Grafica vor fi domeniile vizuale prezente în cadrul celui de al patrulea vernisaj de pe calendarul Competiţiei de proiecte expoziţionale individuale “EXPO MARATON 2016”, ediţia a VI-a, proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Universitatea de Artă şi Design şi Galeria Casa Matei vă invită marţi, 17 mai 2016, ora 19, să vizitaţi şi să votaţi expoziţiile aparţinând lui Chiriță Florentina, master, anul II, Design textil - ShRoom şi Langa Daria, anul I, Grafică  - des/prins.

Potrivit Florentinei Chiriţă,  Shroom este o instalație formată dintr-un modul organic stilizat care pornește de la forma primară a ciupercii macrolepiota procera, aşezat pe panouri arcuite sub forma unui tunel fragmentat. Panourile au o transparență specifică cameleonică din punct de vedere cromatic, se pot adapta spațiului în care sunt plasate, iar în prezența unei surse de lumină absorb și difuzează lumina. Ca sursă de inspirație a proiectului, tânăra artistă a ales grădinile verticale. Acestea au un sistem care permite vegetației să se dezvolte pe vertical, economisind astfel spațiu și oferă posibilitatea realizării unei grădini neconvenționale. Având o preferință pentru forma ciupercilor, Florentina Chiriţă a construit o grădină verticală sub forma unui panou. A preluat modulul natural, organic al ciupercii și l-a transpus într-o formă anorganică. Întregul proces a reprezentat o provocare, în sensul experimental și ludic, în căutarea raspunsului la întrebarea cât de natural poate fi artificialul?

des/prins, proiectul propus de Daria Langa, se construieşte, într-o abordare grafică, pe o preocupare personală față de ideea libertății, fizice și psihice, şi ridică o serie de întrebări referitoare la condițiile ei și la contextul în care aceasta devine relativ tangibilă. Subiectul perioadei comuniste, arhidocumentat și exploatat la nivel național și internațional în toate domeniile culturale, revine aici, în aceași notă, oarecum stereotipă, drept fundal al  preocupării studentei din anul I, și anume, anii petrecuți în închisoare de către părintele Tertulian Langa, deținut politic al acelei perioade. Prin lucrările Dariei Langa, metafora libertăţii este trimisă în zona vizualului prin materializarea a două concepte care stau la baza proiectului, şi anume cel de limită (grid) și cel de catalizator (pată).

[12 Mai 2016] Vernisaj: Mihai Guleș - Torso / Anca Emilia Stătică - Traces / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Ziua de joi, 12 mai 2016 va aduce pe simezele Galeriei Casa Matei lucrările următorilor doi concurenţi din cadrul Competiţiei de proiecte expoziţionale individuale “EXPO MARATON 2016”, ediţia a VI-a, proiect finanţat şi anul acesta de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Este vorba despre Mihai Guleș, master anul I, pictură, cu expoziţia Torso şi Anca – Emilia Stătică, anul III, sculptură cu proiectul intitulat Traces. Vernisajul va avea loc joi, 12.05.2016, ora 19:00, în Galeria Casa Matei din incinta Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Torso, proiectul lui Mihai Guleș, masterand prezent pentru a doua oară pe agenda competiţiei Expo Maraton 2016, urmăreşte reprezentarea torsului uman, derivând de la statulul pictorului, prin raportarea la sculpturi ale Renascentismului și Greciei antice, o înlocuire a caracteristicilor formelor sculpturale cu cele ale unei forme picturale, care au tendința de a transforma corpul uman într-un pseudo-peisaj interior, acesta din urmă condiționând aspectul lucrărilor. Expresivitatea lucrărilor urmăreşte un echilibru format din subordonarea formei la cromatica fundalului, pornind de la o zonă plată, monocromă și ajungând până la un expresionism aglomerat. Astfel, se creează un dialog între formele sculpturale și peisajelele concepute în jurul lor.

Prin expoziţia Traces, Anca – Emilia Stătică se coagulează în jurul cuvântului “traces”, urmele fiind cele ce determină procesul precum şi parte din rezultatul acestuia. Aici se întâlnesc cele trei realităţi implicate în formarea proiectului: realitatea personajelor şi a urmelor lăsate de mişcarea lor, realitatea plastică, ce se observă prin intervenţia artistului asupra materialului şi realitatea în care se face expunerea, în mijlocul umanităţii, care duce la caracterul personal al urmei omului pe pământ. Materialele folosite au ca scop sublinierea importanţei amprentei lăsate de fiecare dintre noi, impactul pe care aceasta o poate avea, precum şi efemeritatea ei în faţa testului timpului.

[10 Mai 2016] Vernisaj: Pandele Radu - Urmașii lui Cain / Barna Gabor - Step by Step  / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Vernisajul cu numărul doi de pe agenda competiţiei de proiecte expoziţionale individuale “EXPO MARATON 2016”, ediţia a VI-a, proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, va avea loc marţi, 10.05.2016, ora 19:00, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca şi Galeria Casa Matei prezentând expoziţiile semnate de Pandele Radu, master I, pictură - Urmașii lui Cain şi Barna Gabor, master II, sculptură - Step by Step.

Expoziţia gândită de Radu Pandele – Urmașii lui Cain pentru actuala ediţie a Competiţiei de proiecte expoziţionale individuale “EXPO MARATON 2016” prezintă o meditație asupra societății actuale, a conflictului interuman motivat de sfidarea morții. Proiectul propune o încercare de a trata obiectiv natura omului în raport cu contractul social asumat, din poziţia de pictor de front, detașat de luptă, pictând ca natură statică un aranjament de miniaturi clasice, universal cunoscute, formând un război total în miniatură. Dorința omului este să învingă moartea, și cu cât este mai dispus să calce peste semeni într-o goană bizară de a-și clădi monumentul, cu atât încalcă mai grav contractul social.

Step by Step, proiectul lui Gabor Barna, master anul II, sculptură, constă dintr-o instalaţie interactivă, în fapt, o podea mişcătoare realizată din materiale reciclabile şi arcuri de saltea, care invită publicul la un exerciţiu de echilibru, de testare a capacităţii de menţinere a acestuia. Mai mult, ridică şi o serie de întrebări referitoare la existenţa sau nu a unui fundament în viaţa omului şi care ar fi stabilitatea acestuia? Ce este și ce nu este sigur în viaţa noastră?

[5 Mai 2016] Vernisaj: Bogdan Teodora Diana - Acesta NU este Pop-Art / Filimon Alexandra - Sexy Toys / Galeria Casa Matei, ora 19.00.

Joi, 05.05.2016, ora 19:00, debutează în Galeria Casa Matei din cadrul UAD Cluj-Napoca, primul “duel” expoziţional de pe agenda celei de a şasea ediţii a competiţiei de proiecte expoziţionale individuale EXPO MARATON 2016, proiect cultural finanţat şi în acest an de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca şi Galeria Casa Matei vă invită să vizitaţi expoziţiile semnate de Bogdan Teodora Diana, an III, Pictură - Acesta NU este Pop-Art și Filimon Alexandra, an III,  Grafică - Sexy Toys.

Prin proiectul propus pentru Expo Maraton 2016,  sugestiv intitulat Acesta NU este Pop-Art, Bogdan Teodora Diana doreşte să ilustreze universul celebrului personaj al lui Nabokov – Lolita, dar şi procesul de seducție şi elementele implicite, auxiliare acestuia. Inspirate de pop-art atât din punct de vedere conceptual, cât şi cromatic, vizual, lucrările din seria Acesta NU este Pop-Art invită la o „degustare” a dulciurilor care fac obiectul acestora, însă, dincolo de pofta de a muşca din prăjituri, de aluziile sexuale mai mult sau mai puţin explicite, tânăra artistă redă şi un joc al seducţiei, emoțional și mental, deopotrivă.

Sexy Toys, proiect propus de Alexandra Filimon, are la bază o serie de păpuşi de pluş a căror încărcătură trece dincolo de ludic, intrând într-o zonă a sexualităţii mai mult sau mai puţin exacerbate. Jucăriile sexy doresc să se joace cu mintea oamenilor și să încerce să le sporească imaginația. Totodată, vor să îi pună în situația de a privi cu alți ochi problemele şi situaţiile cu care se confruntă şi la care sunt expuşi copiii în contextul contemporan, când toate informațiile sexuale și pornografice sunt ușor de accesat, iar iniţierea unor discuții despre sexualitate este din ce în ce mai necesară.

[4 – 26 noiembrie 2017] EXPOZIȚIE: "CON-FRONT EAST" / Painting from Cluj-Napoca / Rivaa Gallery, New York / Vernisaj: 4.11.2017, ora 18.00.