Programe de studii

Arte plastice – Fotografie-Video-Procesare Computerizată a Imaginii

Programul de studii Arte plastice – Fotografie-Video-Procesare computerizată a imaginii formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează ca şi suport noile medii de expresie şi comunicare vizuală. Demersul educaţional promovează o solidă cunoaştere conceptuală a sferei noilor medii şi a experimentului artistic ca principală modalitate de accedere la originalitatea artistică. 

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- utilizarea creativă a elementelor de limbaj vizual specifice fotografiei, artei video și a artei asistate de computer.
- conceperea și realizarea de proiecte artistice și specifice industriilor creative prin utilizarea noilor medii de expresie și comunicare vizuală.
- dezvoltarea proiectelor intermediale, de explorare şi inserţie în tendinţele artelor plastice sau media contemporane şi utilizarea surselor, resurselor şi tehnologiilor informative.
- înțelegerea culturii domeniului.

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist liber profesionist, practician creativ  în domeniu fotografiei, video
- graphic și web designer
- realizatori profesionişti de imagine în mass media (fotoreporter, operator imagine, operator montaj)
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Arte plastice – Fotografie-Video-Procesare computerizată a imaginii cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (fotografie) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

Localizare

Programul de studii Arte plastice – Fotografie-Video-Procesare computerizată a imaginii este oferit de Departamentul Foto-video care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

Prof. univ. dr. Ștefan Dorel Găină Gerendi, Director Departament
Prof. univ. dr. Karoly Feleki
Conf. univ. dr. Eugen Moritz (de la 1 octombrie 2016 prof. univ. dr.)
Conf. univ. dr. Eugen Savinescu
Lect. univ. dr. Teodora Laura Ghinea
Lect. univ. dr. Angela Kallo
Lect. univ. dr. Diana Drăgan Chirilă
Lect. univ. dr. Andrei Budescu
Lect. univ. dr. Alexandru Rădulescu
Asist. univ. dr. Irina-Dora Dumitrașcu

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

Prof. univ. dr. Vlad Țoca, Prodecan al Facultății de Arte Decorative şi Design
Conf. univ. dr. Mara-Victoria Rațiu, Prorector parteneriate şi promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Bogdan-Teodor Iacob, Director Departament
Conf. univ. dr. István Havadi Nagy
Conf. univ. dr. Anamaria Felicia Tomiuc
Conf. univ. dr. Anda Crețiu
Lect. univ. dr. Doina Ienei
Lect. univ. dr. Laurian Ștefan Bonea
Lect. univ. dr. Attila Weisz
Prof. univ. dr. Traian Bocu (cadru didactic asociat)
Asist. univ. dr. Andrei Lazăr (cadru didactic asociat)

Galerii