Programe de studii

Conservare şi Restaurare

Programul de studii Conservare şi Restaurare formează profesionişti cu o riguroasă pregătire ştiinţifică, tehnică și artistică în domeniul conservării şi restaurării picturii murale (laice şi religioase), precum şi a picturii pe suport mobil. Procesul educaţional asigură o pregătire complexă şi echilibrată, îmbinând atenţia acordată familiarizării cu conceptele fundamentale ale domeniului cu efectuarea de instruire practică în operaţiuni specializate de conservare şi restaurare.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- culegerea, prelucrarea şi analiza datelor care se vor regăsi în aplicaţiile practice ale procesului de conservare și restaurare a patrimoniul cultural, mobil şi imobil
- proiectarea şi executarea intervenţiilor de conservare-restaurare, adecvate şi compatibile fiecărui caz în parte
- identificarea, analiza şi descrierea factorilor ce acţionează în timp asupra stării de conservare şi interpretarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- restaurator (componente artistice ale ansamblurilor arhitecturale, pictură murală, pictură de panou de lemn)
- specialist pentru inspecţia şi monitorizarea conservării monumentelor istorice
- specialist dirigentare lucrări
- muzeograf
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Conservare și Restaurare cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (culoare) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

Localizare

Programul de studii Conservare și Restaurare este oferit de Departamentul Conservare-restaurare care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Al. Vaida-Voevod nr. 6. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

Prof. univ. dr. Theo Mureșan, Decan, Facultatea de Arte Plastice
Prof. univ. dr. Pop Vasile Daniel, Director Departament
Conf. univ. dr. Gil Turculeț
Conf. univ. dr. Emil Dobriban
Lect. univ. dr. Adrian Rauca
Lect. univ. dr. Ramona Raus (de la 1 octombrie 2016)
Asist. univ. dr. Sorin Albu (de la 1 octombrie 2016, lect. univ. dr.)
Asist. univ. dr. Ana Irina Creţeanu (de la 1 octombrie 2016)
Dr. Radu Niculai (cadru didactic asociat)
Cercet. ştiinţif. gr. II, Dr. Ciprian Firea (cadru didactic asociat)

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

Prof. univ. dr. Vlad Țoca, Prodecan al Facultății de Arte Decorative şi Design
Conf. univ. dr. Mara-Victoria Rațiu, Prorector parteneriate şi promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Bogdan-Teodor Iacob, Director Departament
Conf. univ. dr. István Havadi Nagy
Conf. univ. dr. Anamaria Felicia Tomiuc
Conf. univ. dr. Anda Crețiu
Lect. univ. dr. Doina Ienei
Lect. univ. dr. Laurian Ștefan Bonea
Lect. univ. dr. Attila Weisz
Prof. univ. dr. Traian Bocu (cadru didactic asociat)
Asist. univ. dr. Andrei Lazăr (cadru didactic asociat)

Galerii