Programe de studii

Modă - Design vestimentar

Programul de studii Modă - Design vestimentar are ca misiune formarea de specialişti în domeniul creaţiei de modă şi design vestimentar, în cadrul unui mediu deschis spre cele mai actuale dezvoltări în domeniu. Punctele forte ale programului de studii sunt multiplele parteneriate cu mediul profesional - cu companii, instituţii, firme şi organizaţii – şi şansele de inserţie rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- utilizarea creativă a tehnicilor şi a tehnologiilor specifice domeniului modei
- elaborarea, dezvoltarea şi pregătirea colecţiilor, crearea de schiţe/modele adaptate anumitor concepte de modă şi stiluri de viaţă
- gestionarea strategiilor de elaborare, implementare şi promovare a produsului/ proiectului de design

Oportunităţi de carieră 

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- designer vestimentar - stilist
- designer de accesorii vestimentare
- expert designer pentru birourile de stil
- designer de costume pentru teatru, film, televiziune
- designer modelist vestimentar
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Modă - Design vestimentar cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (culoare) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

Localizare

Programul de studii Modă - Design vestimentar este oferit de Departamentul Modă-design vestimentar care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

Prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu, Director Departament
Prof. univ. dr. Anca Pia Rusan
Prof. univ. dr. Ioana Antoniu
Conf. univ. dr. Lucian Broscățean

Lect. univ. dr. Smaranda Bercea
Asist. univ. drd. Anca Zaharia
Drd. Alina Andreica (cadru didactic asociat)

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

Prof. univ. dr. Vlad Țoca, Prodecan al Facultății de Arte Decorative şi Design
Conf. univ. dr. Mara-Victoria Rațiu, Prorector parteneriate şi promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Bogdan-Teodor Iacob, Director Departament
Conf. univ. dr. Anamaria Felicia Tomiuc
Conf. univ. dr. Anda Crețiu
Lect. univ. dr. Doina Ienei
Lect. univ. dr. Laurian Ștefan Bonea
Lect. univ. dr. Attila Weisz
Prof. univ. dr. Traian Bocu (cadru didactic asociat)
Asist. univ. dr. Andrei Lazăr (cadru didactic asociat)

Galerii