Structura

Posturi didactice vacante, concursuri

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante să află în sarcina departamentelor cu sprijinul Secretariatului universității și a Compartimentului Resurse umane - salarizare. Mai jos găsiți o serie de informații legate de procesul de ocupare a posturilor didactice vacante.

Anunțuri:

Rezulate concurs posturi didactice vacante de lector

Rezultat concurs asistenţi

Tematică concurs lectori

Tematică concurs asistenţi perioadă determinată

Comisii concurs pe post lector, ianuarie 2018

Comisii concurs pe post asistent, perioadă determinată, ianuarie 2018

Tematică şi bibliografie concurs pe post, poziţia 10, design

Informații post pozitia 7 lector Conservare-restaurare

Informații post pozitia 6 lector Conservare-restaurare

Bibliografie concurs asistent, perioadă determinată, pictură

Bibliografie concurs asistent, perioadă determinată, design

Bibliografie concurs asistent, perioadă determinată, arte textile

Anunţ - concurs pe post - asistent, perioadă determinată

Rezultate concursuri grafica, pictura, ceramica

Tematică concurs asistent ceramică

Rezultat concurs post didactic vacant lector foto-video

Rezultat concurs asistent design (perioadă determinată)

Tematică concurs asistent design (perioadă determinată)

Comisii concursuri semestrul II

Informații post 2 profesor, departamentul grafică

Informații post poziţia 12 lector, departamentul pictură

Informații post poziţia 7 asistent, departamentul ceramică-sticlă

Concurs asistent perioadă determinată - design: subiecte

Concurs asistent perioadă determinată - design

Rezultate concurs pe post profesor şi conferentiar 2017

Rezultate concurs pe post asistent şi lector 2017

Teme concurs asistent şi lector 2017

Teme concurs conferenţiar 2017

Componenţă comisii concurs posturi didactice vacante.

Rezultat concurs asistenţi. Contestaţii

Teme concurs asistent 2017

Concurs asistent perioadă determinată

Informaţii post poziţia 5 profesor Pictură

Informații post poziţia 11 conferenţiar Conservare şi restaurare

Informații post poziţia 4 lector Arte textile-design textil

Informații post poziţia 5 lector Conservare şi restaurare

Informații post poziţia 7 lector Design

Informații post poziţia 8 lector Foto      

Informații post poziţia 9 lector Foto

Informații post poziţia 13 lector Pictură

Informații post poziţia 14 asistent Grafică

Rezultate concurs posturi didactice vacante, semestrul II, 2015-2016

Teme concurs posturi didactice vacante, semestrul II, 2015-2016

Rezultat concursuri posturi vacante semestrul I, 2015-2016, iunie
Rezultat concursuri posturi vacante semestrul I, 2015-2016
Lista posturi didactice vacante, semestrul I 2015-2016
Posturi la concurs publicate în MO 1304 / 25.11.2015

Informaţii post 16 poziţia asistent, discipline teoretice
Informatii post 4 poziţia lector, sculptură
Informații post 4 poziția profesor, pictură
Informații post 2 poziția profesor, grafică
Informații post 2 poziţia profesor, foto-video
Informații post 2 poziţia profesor, sculptură
Informații post 2 poziţia profesor, modă-design vestimentar
Informații post 10 poziţia conferențiar, modă-design vestimentar
Informații post 3 poziţia conferențiar, DSPP
Informații post 12 poziţia lector pictură
Informații post 11 poziţia lector pictură
Informații post 6 poziţia lector, conservare-restaurare
Informații post 5 poziţia lector, conservare-restaurare
Informații post 6 poziţia asistent, sculptură
Informații post 8 poziţia asistent, conservare-restaurare
Teme concurs pe post asistent și lector

Documente de referință

Metodologia proprie de concurs posturi didactice și de cercetare vacante
Anexa 1 Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Fișă de verificare profesori
Fișă de verificare conferențiari
Fișă de verificare lector
Fișă de verificare asistent
Declarație de incompatibilitate
Declarație privind veridicitatea informațiilor
Cerere de înscriere
Model referat apreciere conferențiar
Model referat apreciere lector
Model raport conferențiar
Model raport lector
Opis documente
Copertă dosar

Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul jobs.edu.ro/index.php sau de la Secretariatul universității.

Contact:

Silvia HANDRU, Secretar şef
Telefon: +40-(0)264-591.577, Fax: +40-(0)264-592.890
E-mail: secretarsef@uad.ro