Studenți

Burse

Toate informațiile referitoarele la bursele distribuite în cadrul UAD se găsesc în regulamentul specific.

Atenție în completarea dosarului de burse de ajutor social și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate!

 

Anunț pentru burse sociale și medicale, anul universitar 2018-2019 semestrul II (perioadă de depunere dosare 27 februarie - 4 martie 2019), click pentru informații

ATENȚIE!

Dosarele de burse sociale / medicale sunt acceptate de către secretariat doar dacă acestea sunt complete, nu se acceptă completări ulterioare după depunerea acestora. Secretariatul are obligația de a refuza dosarele incomplete.

Anunț pentru burse sociale și medicale, anul universitar 2018-2019 (perioadă de depunere dosare 5-9 noiembrie 2018), click pentru informații.

Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute în anul precedent de studii / la admitere și se calculează automat de către secretariat.

Bursele de performanță se acordă începând cu anul II de studiu și doar studenților care au obținut media minim 9,50 pe baza unei cereri și a unui portofoliu care să ateste activitatea de creație artistică (perioadă de depunere dosare 5-9 noiembrie 2018).

 

Regulament acordare burse 2018-2019 + anexa 1 (cerere) și anexa 2 (model de declarație)

 

Burse pentru anul universitar 2018-2019  (sem I: afişat în data de 7 decembrie 2018)

Contestațiile se pot depune până miercuri 27 martie 2019, prin e-mail (către adresa secretariatului de facultate, vă rugăm să urmăriți primirea unei confirmări de depunere a contestației) sau fizic, în cadrul programului cu publicul (între orele 12 - 15).

 

Rezultate contestații: Proces verbal |

 

Bursierii sunt rugaţi să aducă dovada că sunt titularii unui cont în lei (codul IBAN), de la banca emitentă, până la data de 12.12.2018 (se poate trimite scanată pe adresa de e-mail a secretariatului de care aparțineți).

*********************************