Studenți

Burse

Toate informațiile referitoarele la bursele distribuite în cadrul UAD se găsesc în regulamentul specific.

Atenție în completarea dosarului de burse de ajutor social și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate!

 

Anunț pentru burse sociale și medicale, anul universitar 2018-2019 (perioadă de depunere dosare 5-9 noiembrie 2018), click pentru informații.

Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute în anul precedent de studii / la admitere și se calculează automat de către secretariat.

Bursele de performanță se acordă începând cu anul II de studiu și doar studenților care au obținut media minim 9,50 pe baza unei cereri și a unui portofoliu care să ateste activitatea de creație artistică (perioadă de depunere dosare 5-9 noiembrie 2018).

 

Regulament acordare burse 2018-2019 + anexa 1 (cerere) și anexa 2 (model de declarație)

 

Burse pentru anul universitar 2017-2018  (sem I: afişat în data de 21 nov. 2017, sem II: afişat în data de 22 mar. 2018)

 

Bursierii sunt rugaţi să aducă de la banca emitentă dovada că sunt titularii unui cont în lei (codul IBAN) până la data de 23.11.2017 - joi (se poate trimite scanată prin e-mail la adresa secretariatului de care aparţineţi). 

*********************************

Burse pentru anul universitar 2016-2017

Burse pentru anul universitar 2015-2016