Studenți

Examene

Aici e secțiunea unde găsești programarea evaluărilor / examinărilor pentru semestrul în curs.

Evaluarea / examinarea studenților poate să se desfășoare fie sub forma de examen (scris sau oral) în timpul sesiunii, fie sub forma de verificare pe parcurs / colocviu pe parcursul semestrului. Tipul de evaluare / examinare pentru fiecare disciplină se poate consulta în documentele din categoria "Obligaţiile studenţilor".

Ai dreptul la două evaluări / examinări gratuite (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul). Dacă nici după evaluarea / examinarea din sesiunea de restanțe nu ai luat notă de trecere, atunci trebuie să refaci disciplina în anul universitar următor.
Plata creditelor aferente disciplinei în cauză îți dă dreptul să participi la curs / seminar și la evaluare / examinare (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul).

Important! Prezențele tale la orele de curs și seminar reprezintă o evaluare cantitativă a activității depuse în timpul semestrului, iar pragul de trecere este stabilit de către cadrul didactic titular de disciplină (de exemplu, la orele de teorie ai un prag minim de prezență la seminarii în proporție de 80%).
Evaluarea calitativă, exprimată printr-o notă, are loc în timpul examinării. O disciplina este promovată atunci când depășești pragul minim la ambele evaluări (ai numărul minim de prezențe și minim nota 5). În majoritatea cazurilor, ajungi în sesiunea de examene doar după ce ai bifat numărul de prezențe necesare la disciplină.

 

Redistribuiri locuri bugetate în funcție de performanțele obținute în procesul didactic

Redistribuiri locuri bugetate FAP licenţă 

Redistribuiri locuri bugetate FADD licenţă 

Redistribuiri locuri bugetate MASTER

 

Nelămuririle şi contestaţiile pot fi transmise până vineri, 28 septembrie ora 12.00 la secretariatul UAD. După acest moment, listele vor fi considerate finale.

 

 

Programare examene

Facultatea de Arte Plastice şi DSPP nivel 1

Facultatea de Arte Decorative şi DSPP nivel 1

Master (ambele facultăţi)

 

Programare restanțe

Restanţe examene TEORETICE pentru toate programele de studii şi toate nivelurile (licenţă, master AP și AD)

Restanţe examene licenţă, Facultatea de Arte Plastice

Restanţe examene de SPECIALITATE pentru licenţă, Facultatea de Arte Decorative şi Design

Restanţe examene de SPECIALITATE pentru MASTER

Restanţe examene DSPP, nivel 1 şi nivel 2

 

Obligațiile studenților