Studenți

Examene

Aici e secțiunea unde găsești programarea evaluărilor / examinărilor pentru semestrul în curs.

Evaluarea / examinarea studenților poate să se desfășoare fie sub forma de examen (scris sau oral) în timpul sesiunii, fie sub forma de verificare pe parcurs / colocviu pe parcursul semestrului. Tipul de evaluare / examinare pentru fiecare disciplină se poate consulta în documentele din categoria "Obligaţiile studenţilor".

Ai dreptul la două evaluări / examinări gratuite (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul). Dacă nici după evaluarea / examinarea din sesiunea de restanțe nu ai luat notă de trecere, atunci trebuie să refaci disciplina în anul universitar următor.
Plata creditelor aferente disciplinei în cauză îți dă dreptul să participi la curs / seminar și la evaluare / examinare (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul).

Important! Prezențele tale la orele de curs și seminar reprezintă o evaluare cantitativă a activității depuse în timpul semestrului, iar pragul de trecere este stabilit de către cadrul didactic titular de disciplină (de exemplu, la orele de teorie ai un prag minim de prezență la seminarii în proporție de 80%).
Evaluarea calitativă, exprimată printr-o notă, are loc în timpul examinării. O disciplina este promovată atunci când depășești pragul minim la ambele evaluări (ai numărul minim de prezențe și minim nota 5). În majoritatea cazurilor, ajungi în sesiunea de examene doar după ce ai bifat numărul de prezențe necesare la disciplină.

 

Redistribuiri locuri bugetate în funcție de performanțele obținute în procesul didactic

FAP - licență

FADD - licență

FAP - master

FADD - master

 

Nelămuririle şi contestaţiile pot fi transmise până 15 iulie 2019 la secretariatul UAD. După acest moment, listele vor fi considerate finale.

 

Programare examene

Semestrul I, 2019/2020

FAP licență, examene teoretice şi de specialitate

FADD licență, examene şi restanţe specialitate

FADD licență, examene și restanțe teoretice

Istoria și Teoria Artei, licență

FAP - FADD master, examene și restanțe teoretice / specialitate

DSPP, nivel I și II, examene și restanțe

Modificări examene Practici Curatoriale Contemporane (master)

 

Programare restanțe

FAP licență, restanţe

FADD licență, examene şi restanţe specialitate

FADD licență, examene și restanțe teoretice

FAP - FADD master, examene și restanțe teoretice / specialitate

DSPP, nivel I și II, examene și restanțe

ITA, restanțe

Modificări restanțe Practici Curatoriale Contemporane (master)

 

Obligațiile studenților