Studenți

 

Finalizare studii

În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Programele de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca cu:
a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.
Examenul de licenţã constã din douã probe, şi anume:
a. Probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Anexa 1)
b. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţã.
Probele menţionate pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice. Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.

Îndrumator elaborare lucrare de licență

Programele de studii universitare de master organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca poate organiza examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii. Examenul de disertaţie constã dintr-o singurã probã şi anume, prezentarea şi susţinerea lucrãrii de disertaţie (Anexa 1). Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

Îndrumator elaborare lucrare disertație

ANUNŢURI

 

Valabilitate adeverințe finalizare studii (licență și master 2020)

 

Rezultat final master 2020

Rezultat licență 2020 - FADD

Rezultat licență 2020 - FAP

Rezultate pentru probele de istoria artei și specialitate  - FAP

Rezultat proba de evaluare a cunoștințelor de specialitate - ITA

Rezultate proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate - Facultatea de Arte Decorative și Design

Rezultate proba de evaluare a cunoștințelor de Istoria artei - Facultatea de Arte Plastice

Rezultate proba de evaluare a cunoștințelor de Istoria artei - Facultatea de Arte Decorative și Design

Barem pentru proba de evaluare a cunoștințelor de Istoria artei

 

Absolvenți înscriși la examenul de licență - FAP

Absolvenți înscriși la examenul de licență - FADD

Absolvenți înscriși la examenul de disertație - FAP

Absolvenți înscriși la examenul de disertație - FADD

 

Ilustrare procedură, calendar înscriere & examinare finalizare studii 2020 - licență și master

Comisii finalizare studii 2020 - licență și master

 

Informații cu privire la desfășurarea examenului de finalizare de studii - nivel licență:

1. Proba "Evaluarea cunoștințelor generale - Istoria artei"

  • examenul se va desfășura în data de 20 iulie, ora 10.00
  • format examen: grilă, 50 de întrebări, 50 minute
  • link-ul de acces pentru examen va fi comunicat înainte de începerea examenului prin intermediul Google Classroom și e-mail (pe adresa cu care sunteți înrolați în Google Classroom pentru Finalizare studii 2020)

2. Proba "Evaluarea cunoștințelor de specialitate"

  • examenul se desfășoară pe parcursul a două zile, anunțarea temei specifice fiecărui program de studiu va fi lansată în data de 21 iulie, ora 10.00 pe platforma Classroom în cursul Finalizare studii 2020 

3. Susținerea lucrării de licență

  • desfășurată în data de 24 iulie, conform unei programări specifice comunicate de către fiecare departament
  • proces gestionat de către secretarii de comisii (componența comisiilor se află aici)
 

 

LICENŢĂ

MASTERAT


Rezultate probă Istoria Artei examen de licenţă - FAP

Accesare bibliografie pentru examenele de Istoria Artei Universale (licență, artiști), ITA și DSPP

Bibliografie examen licență Istoria Artei pentru artiști
Bibliografie examen licență DSPP
Tematica și bibliografia orientativă pentru examenul de licență în ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI

Programare probă de specialitate - FAP

Formular pentru cerere de scanare cărți