Studenți

Taxe

Regulamentele de taxe practicate de UAD, precum și valoarea acestora se găsesc în următoarele documente:

Taxele universitare valabile pentru anul universitar 2020/2021

Taxele universitare valabile pentru anul universitar 2019/2020

Plata taxelor se poate efectua:

A. la Casieria UAD
Programul cu publicul Luni - Vineri între orele 12.00 - 15.00
 Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, parter, Cluj-Napoca
Tel: +40-264-598.668

B. în contul IBAN al UAD:

La orice bancă la care deţineti un cont, puteţi realiza un virament bancar către contul UAD, la care se adaugă comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau la un oficiu al Poştei Române, prin mandat poştal.

Se specifică în ordinul de plată:

- Contul în care se realizează virarea banilor: RO35TREZ21620F330500XXXX

- Titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

- C.U.I. - 4288098 ;

- Banca în care se face viramentul - Trezorerie.

Se va specifica numele, prenumele, anul de studiu și specializarea studentului.

 

Atenție la termenele limită de plata a tranșelor pentru taxele de școlarizare (studenții înmatriculați în regim cu taxă și cei care urmează modulul psihopedagogic nivel II)!