Admitere

Sesiune de admitere în curs

Documente necesare la dosarul de confirmare loc

 

Studenți înmatriculați

Confirmare locuri /// Pentru a confirma locul obținut în urma concursului de admitere este nevoie de o programare prin e-mail în prealabil (adresa: doctorat@uad.ro).

Rezultate definitive

 

Depunerea contestațiilor se face online pe adresa de email admitere@uad.ro până la ora 19:00.
Conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat septembrie 2020 Art.32(1) nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice sau care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere. 

 

 Tabel cuprinzând candidaţii înscriși la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2020

 

Cifra de școlarizare