Adresă oficială de corespondență

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Prof. univ. dr. Radu MORARURector 
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: radu.moraru@uad.ro 

Silvia HANDRU, Director

Direcția Secretariat și Juridic

E-mail: silvia.handru@uad.ro

Anamaria BAIAS, Secretar-șef

E-mail: secretarsef@uad.ro

 

Info admitere

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Fatima-Natalia AHMED
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Maria MANASES
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro

Info studenți

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Fatima-Natalia AHMED
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Maria MANASES
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro 
 
Secretariatul universității
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar şef - Anamaria BAIAS
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

E-mail: secretarsef@uad.ro

Info cazare

Pentru informaţii legate de căminele UAD, procesul de cazare, facilităţi, vă rugăm să contactaţi:

Administrator cămin Albac - Nina SERDENCIUC (între orele 08.00 - 16.00)
Tel: +40-264-541.190

Administrator cămin Vaida-Voevod - Dan Angelo BUCUR  (între orele 08.00 - 16.00)
Tel: +40-264-545.482

Adresă de e-mail: camine@uad.ro (adresa la care se pot comunica nereguli, sesizări, sugestii sau transmiterea de documente și cereri în format digital)

Serviciul Social-Administrativ (pentru depuneri de cereri de cazare)
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, Cluj-Napoca
Tel. / Fax.: 0264-593.196, interior 213

Ana CERNUCAN - administrator patrimoniu, coordonator serviciu

Info eliberare diplome

Secretariatul universității
Secretar - Nastasia POP-VANCEA

 Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

Email:  nastasia.pop@uad.ro

Info doctorat

Secretariat doctorat

Secretar - Teodora GECAN

E-mail: doctorat@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577
Fax: +40-264-592.890

Info consiliere şi orientare în carieră

Centrul de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră şi Alumni
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Consilier Vocaţional şi Orientare Profesională: Drd. Gabriela Țoca

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 142

E-mail: gabrielatoca@yahoo.com; centruldecariera@uad.ro

Info Erasmus+

Biroul Erasmus+
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon: +40-264-591.477
Fax: +40-264-593.386
E-mail: relations@uad.ro
Blog: http://ieneid.blogspot.com 

Coordonator Birou Erasmus+
Lect. univ. dr. Doina IENEI

Secretar Birou Erasmus+

Andreea ZIMBRU

Adminstrator financiar Birou Erasmus+

Mariana SUCIU

Info grade didactice

Secretariatul universității
Secretar - Nastasia POP-VANCEA

Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

E-mail:  nastasia.pop@uad.ro 
Info achiziții publice

Biroul Achiziţii
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-598.668
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 593.607 int. 212
Șef Birou Achiziţii Nicoleta SOLOMONEAN

Administrator patrimoniu - Ana ULCHIANU

E-mail: nicoleta.solomonean@uad.ro

             ana.ulchianu@uad.ro 

Info Contabilitate / Plăți

Biroul Contabilitate-Financiar
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-596.454

E-mail: contab@uad.ro

 

Contabilitate
Ec. Mihaela GROZA - administrator financiar, şef Birou contabilitate
Ec. Manuela CAZAN - administrator financiar

Ec. Mihaela POP - administrator financiar

Ec. Emil NICOARĂ - administrator financiar

Ec. Denisa PUICAR - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 222

Financiar

Ec. Sorina TECAR - administrator financiar, şef Birou financiar

Ec. Manuela PINTICAN - administrator financiar

Ec. Ramona RUS - administrator financiar

Ec. Adina NICOARĂ - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 221

Casierie

Orar de funcționare

L-J: 12-15

V: 11-13

Nu se fac plăți în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, casieria fiind închisă.

Doina MIESS - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 201

Info Internațional

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel.: +40-264-595.021; Fax.: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: relint@uad.ro

Şef CRPIPCC / Coordonator relaţii internaţionale UAD
Conf. univ. dr. Anamaria TOMIUC

Info Programe Culturale şi Comunitare

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: daniel.popescu@uad.ro


Daniel POPESCU – Coordonator programe culturale şi comunitare

Informații publice / PR

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: public@uad.ro
 
Dr. Gabriela ROSTAŞ – Coordonator relaţii publice

Info parteneriate

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: public@uad.ro
 
Dr. Gabriela ROSTAŞ – Coordonator relaţii publice

Info posturi vacante

POSTURI ADMINISTRATIVE VACANTE

Compartiment Resurse Umane şi Salarizare

Silvia MOZORAN, Administrator financiar

Simona MUREŞAN, Administrator financiar
Tel: / Fax: +40-264+592.883

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203

Angela CHEȘUȚ, Administrator financiar
Tel: / Fax: +40-264-592.883  

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203

E-mail: resurse.umane@uad.ro

 

POSTURI DIDACTICE VACANTE

Secretariatul universității
Anamaria BAIAS, Secretar şef  
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: secretarsef@uad.ro

Alte contacte utile

Presedintele Senatului
Prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca
E-mail: vlad.toca@uad.ro

Prorector cercetare artistică şi ştiinţifică 
Prof. univ. dr. Laszlo Bencze
Tel: +40-264-591.577 
E-mail: f9laci@gmail.com

Prorector parteneriate institutionale si promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Mara Raţiu
Tel: +40-264-595.021
E-mail: ratiumara@yahoo.com

Prorector asigurarea calitatii
Lect. univ. dr. Olimpia Bera
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 320
E-mail:olimpia.bera@uad.ro

Decan Facultatea de Arte Plastice
Conf. univ. dr. Eugen Savinescu
Tel: +40-264-591.771

E-mail: eugen.savinescu@uad.ro

Prodecan Facultatea de Arte Plastice

Prof. univ. dr. Florin Ștefan
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

E-mail: florin.stefan@uad.ro

Decan Facultatea de Arte Decorative si Design
Prof. univ. dr. Radu Pulbere
Tel: +40-264-591.771

E-mail: radu.pulbere@uad.ro

Prodecan Facultatea de Arte Decorative si Design
Conf. univ. dr. Anamaria Tomiuc
Tel: +40-264-595.021

E-mail: anamaria.tomiuc@uad.ro

Director general administrativ
Ing. Călin Lespuc
Tel./fax: +40-264-598.190

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 210, 211
E-mail: calin.lespuc@uad.ro 

Camelia Oachiş, secretar DGA

E-mail: camelia.oachis@uad.ro

Director economic
Ec. Adina Dorinela Groapa
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 220

E-mail: adina.groapa@uad.ro

Responsabil bibliotecă
Georgiana Prigon
Tel.: +40-264-595.794 

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 310
E-mail: biblioteca@uad.ro

Administrator Casa Matei

Monica Gui - administrator financiar

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 311, 312

Adresă e-mail pentru trimis copia după C.I.

Anamaria Baias, Secretar şef
E-mail: secretarsef@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Localizare
 
Universitate de Artă şi Design din Cluj-Napoca