Adresă oficială de corespondență

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Prof. univ. dr. Radu MORARURector 
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: radumoraru888@yahoo.com 

Silvia HANDRU, Secretar şef
Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: secretarsef@uad.ro

Info admitere

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Fatima-Natalia AHMED
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Maria MANASES
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro

Info studenți

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Fatima-Natalia AHMED
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar - Maria MANASES
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro 
 
Secretariatul universității
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Secretar şef - Silvia HANDRU
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: secretarsef@uad.ro

Info cazare

Biroul Tehnic Administrativ
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-593.196

Tel: Tel: +40-264-596.454, 598.668, 593.607 int. 213

Ana CERNUCAN - administrator patrimoniu
Valin NEGREA - inginer
Victor OANCE - administrator patrimoniu
Adrian POPA - inginer

Info eliberare diplome

Secretariatul universității
Secretar - Nastasia POP-VANCEA

 Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

Email:  nastasia.pop@uad.ro

Info doctorat

Secretariat doctorat

Secretar - GabrielaDAN

E-mail: doctorat@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577
Fax: +40-264-592.890

Info consiliere şi orientare în carieră

Centrul de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră şi Alumni
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Consilier Vocaţional şi Orientare Profesională: Drd. Gabriela Țoca

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 142

E-mail: gabrielatoca@yahoo.com; centruldecariera@uad.ro

De regulă, ședințele de consiliere au loc luni și marți în intervalul 9.00 - 17.00 și miercuri în intervalul 9.00 - 13.00. 

Info Erasmus+

Biroul Erasmus+
Str. Matei Corvin nr. 6, 400112 Cluj-Napoca, Sala 15
Telefon: +40-264-591.477
Fax: +40-264-593.386
E-mail: relations@uad.ro
Blog: http://ieneid.blogspot.com 

Coordonator Birou Erasmus+
Lect. univ. dr. Doina IENEI

Secretar Birou Erasmus+
Teodora SLAVU

Colaborator Birou Erasmus+
Lect. univ. dr. Olimpia BERA

Administrator patrimoniu
Oana COSMESCU

Responsabil financiar Birou Erasmus+
Ec. Emil NICOARĂ

Info grade didactice

Secretariatul universității
Secretar - Nastasia POP-VANCEA

Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

E-mail: gradedidactice@uad.ro

Info achiziții publice
Biroul Achiziţii
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-598.668
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 593.607 int. 212
Șef Birou Achiziţii Gabriela VĂLEAN
E-mail: gabriela.valean@uad.ro
Administrator patrimoniu - Nicoleta SOLOMONEAN
E-mail: nicoleta.solomonean@uad.ro
Info Contabilitate / Plăți

Biroul Contabilitate-Financiar
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-596.454

E-mail: contab@uad.ro

 

Contabilitate
Ec. Mihaela GROZA - administrator financiar, şef Birou contabilitate
Ec. Manuela CAZAN - administrator financiar
Ec. Sandra DIMANCESCU - administrator financiar

Ec. Mihaela POP - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 222

Financiar

Ec. Sorina TECAR - administrator financiar, şef Birou financiar

Ec. Manuela PINTICAN - administrator financiar

Ec. Ana TODOR - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 221

Casierie

Doina MIESS - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 201

Info Internațional

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel.: +40-264-595.021; Fax.: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: relint@uad.ro

Şef CRPIPCC / Coordonator relaţii internaţionale UAD
Conf. univ. dr. Anamaria TOMIUC

Info Programe Culturale şi Comunitare

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: popescudanielflorin@yahoo.com


Daniel POPESCU – Coordonator programe culturale şi comunitare

Informații publice / PR

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: public@uad.ro
 
Dr. Gabriela ROSTAŞ – Coordonator relaţii publice

Info parteneriate

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: public@uad.ro
 
Dr. Gabriela ROSTAŞ – Coordonator relaţii publice

Info posturi vacante

POSTURI ADMINISTRATIVE VACANTE

Compartiment Resurse Umane şi Salarizare
Silvia MOZORAN, Șef compartiment
Tel: / Fax: +40-264+592.883

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203
E-mail: silvia.mozoran@uad.ro

Angela CHEȘUȚ, Administrator financiar
Tel: / Fax: +40-264-592.883  

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203

POSTURI DIDACTICE VACANTE

Secretariatul universității
Ing. Silvia HANDRU, Secretar şef  
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: secretarsef@uad.ro

Alte contacte utile

Presedintele Senatului
Prof. univ. dr. Ioan Sbarciu
E-mail: public@uad.ro, relint@uad.ro

Prorector cercetare artistică şi ştiinţifică 
Prof. univ. dr. Radu Solovastru
Tel: +40-264-591.577 
E-mail: radusolovastru@yahoo.com

Prorector parteneriate institutionale si promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Mara Raţiu
Tel: +40-264-595.021
E-mail: ratiumara@yahoo.com

Prorector asigurarea calitatii
Prof. univ. dr. Cristian Cheşuţ
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 320
E-mail: chesutdesign@yahoo.com

Decan Facultatea de Arte Plastice
Prof. univ. dr. Theo Muresan
Tel: +40-264-591.771
E-mail: tmuresan33@yahoo.com

Prodecan Facultatea de Arte Plastice
Conf. univ. dr. Ioana Olahut
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 340
E-mail: olahutza@gmail.com

Decan Facultatea de Arte Decorative si Design
Prof. univ. dr. Radu Pulbere
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 355
E-mail: radu.pulbere@gmail.com

Prodecan Facultatea de Arte Decorative si Design
Prof. univ. dr. Vlad Toca
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 313
E-mail: vlad.toca@uad.ro

Director general administrativ
Ing. Călin Lespuc
Tel./fax: +40-264-598.190

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 210, 211
E-mail: calin.lespuc@uad.ro 

Director economic
Ec. Adina Dorinela Groapa
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 220

E-mail: adina.groapa@uad.ro

Responsabil bibliotecă
Georgiana Prigon
Tel.: +40-264-595.794 

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 310
E-mail: biblioteca@uad.ro

Administrator de sistem informatic 

Dr. Oana Gui

ing. Florin Todor
Tel.: +40-264-590.360 

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 101, 100
E-mail: support@uad.ro

Adresă e-mail pentru trimis copia după C.I.

Silvia HANDRU, Secretar şef
E-mail: secretarsef@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Localizare
 
Universitate de Artă şi Design din Cluj-Napoca