Noutăți

Publicații științifice

      Anuarul Școlii Doctorale UAD Cluj-Napoca

Ediții

 

 

         ImplementART

Ediții

ImplementART își propune să prezinte o serie de studii de caz importante, interesante și relevante din categorii cât mai diverse referitoare la bunurile istorice și culturale, sporind înțelegerea modalităților de prezervare și gestionare a patrimoniului cultural material și imaterial, pentru a contribui, atât în prezent, cât și în viitor, la creșterea calității vieții. Cercetători, profesori, profesioniști - persoane active în domeniul științelor patrimoniului - vor găsi aici  o publicație cu acces deschis unde își vor putea prezenta noi cunoștințe științifice, practici, rezultate, soluții privind situații și cazuri critice. 

ImplementART este o revistă de cercetare multidisciplinară care publică lucrări originale, după un proces de evaluare colegială. Prin redarea unor exemple de bune practici și metodologii, revista va putea constitui un sprijin real pentru profesioniștii din sectoarele emergente, va sublinia rolul major al învățării continue în toate sectoarele conexe activităților implicate în protejarea patrimoniului cultural și va contribui la consolidarea deciziilor principalilor actori implicați în această sferă.  

O secțiune importantă a publicației va găzdui articole relevante care prezintă proiecte educaționale moderne, noi perspective, noi provocări și noi cerințe ale școlilor de conservare – restaurare. Prezentări ale unor proiecte originale de cercetare sunt binevenite. Autorii trebuie să respecte în articolele lor regulile deontologice ale practicilor de conservare – minima intervenție, reversibilitatea intervențiilor, compatibilitatea materialelor, etc. 

- Roxana Rădvan

Colegiul de redacție:

Theo Mureșan, director editorial (UAD)
Anamaria Tomiuc (UAD)
Adrian Rauca (UAD)
Roxana Rădvan (INOE)
Ioana Maria Cortea (INOE)
Luminița Ghervase (INOE)

 

ISSN 2668-9367 ISSN-L 2668-9367

Norme de redactare

Anunțuri

Apel la contribuții (call for papers) pentru numărul 2 al revistei

 

        Irregular