Conducere

Conducere

Conducerea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca este realizată de Senatul UAD ce reprezintă comunitatea universitară şi constituie cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul instituţiei. Acestuia îi revine responsabilitatea pentru elaborarea coerentă a strategiei generale de dezvoltare a universităţii, precum şi pentru punerea ei eficientă în aplicare.

Conducerea operativă a universităţii este asigurată de Consiliul de Administraţie al universităţii care, sub conducerea rectorului, implementează deciziile strategice ale senatului universitar.

Preşedintele senatului reprezintă senatul universităţii în raporturile sale cu rectorul şi cu terţii.

Rectorul reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea executivă a universităţii. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii.