Despre noi

Carta UAD

Carta UAD este documentul care stabileşte misiunea Universităţii, principiile academice, obiectivele, structura şi organizarea acesteia. Ea respectă principiile înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, exprimă aderarea la „Magna Charta a Universităţilor Europene” semnată la Bologna, precum şi la principiile ce definesc spaţiul european al educaţiei şi al cercetării.

Carta este elaborată în concordanţă cu Constituţia României şi legislaţia în vigoare şi prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare, aplicându-se în tot spaţiul universitar.

Carta Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, conform Legii nr. 199/2023 - dezbatere publică

Carta Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca