Studenți

Erasmus +

Mobilităţile pentru studenţi în ţările participante la Programul Erasmus+ se organizează în cadrul Acţiunii cheie 1. UAD deține un portofoliu consistent și diversificat de parteneriate în cadrul Programului Erasmus+, înregistrând performanțe remarcabile în privința numărului de mobilități realizate anual.

Există două tipuri de mobilităţi pentru studenţi: mobilităţi de studiu și mobilităţi de plasament.

- Mobilităţile de studiu au o durată minimă de 3 luni (90 de zile calculate pe platforma Mobility Tool) și pot avea loc la instituţiile de învăţământ superior care au încheiat un acord Erasmus+ cu UAD înainte de începerea mobilităţii.
Mobilităţile de plasament au o durată minimă de 2 luni (60 de zile calculate pe platforma Mobility Tool) și pot avea loc la instituţiile de învăţământ superior care au încheiat un acord Erasmus+ cu UAD înainte de începerea mobilităţii sau în intreprinderi (instituţii de profil) pe care le contactează studentul în vederea efectuării mobilităţii. “Plasament” este o altă denumire pentru stagiu de practică sau “training” / “internship”.

Important: Fiecare student poate efectua un total de maxim 12 luni de mobilitate în fiecare ciclu de studii: licenţă, masterat și doctorat.

Pentru mai multe informații accesați această secțiune.