Studenți

Examene

Aici e secțiunea unde găsești programarea evaluărilor / examinărilor pentru semestrul în curs.

Evaluarea / examinarea studenților poate să se desfășoare fie sub forma de examen (scris sau oral) în timpul sesiunii, fie sub forma de verificare pe parcurs / colocviu pe parcursul semestrului. Tipul de evaluare / examinare pentru fiecare disciplină se poate consulta în documentele din categoria "Obligaţiile studenţilor".

Ai dreptul la două evaluări / examinări gratuite (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul). Dacă nici după evaluarea / examinarea din sesiunea de restanțe nu ai luat notă de trecere, atunci trebuie să refaci disciplina în anul universitar următor.
Plata creditelor aferente disciplinei în cauză îți dă dreptul să participi la curs / seminar și la evaluare / examinare (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul).

Important! Prezențele tale la orele de curs și seminar reprezintă o evaluare cantitativă a activității depuse în timpul semestrului, iar pragul de trecere este stabilit de către cadrul didactic titular de disciplină (de exemplu, la orele de teorie ai un prag minim de prezență la seminarii în proporție de 80%).
Evaluarea calitativă, exprimată printr-o notă, are loc în timpul examinării. O disciplina este promovată atunci când depășești pragul minim la ambele evaluări (ai numărul minim de prezențe și minim nota 5). În majoritatea cazurilor, ajungi în sesiunea de examene doar după ce ai bifat numărul de prezențe necesare la disciplină.

 

Redistribuiri locuri bugetate în funcție de performanțele obținute în procesul didactic

FAP licență

FADD licență

FAP master

FADD master

 

Obiecțiile se pot trimite pe adresele de facultate (fap-secretariat@uad.ro sau fadd@uad.ro) până la data de 27 septembrie 2020, ora 22.00.

 

Programare examene semestrul II 2020/2021

Anii finali de studii universitare de licență și master își pot susține examenele restante la disciplinele teoretice în zilele de 26-28.06.2021, după următoarea programare (click aici)

Arte plastice - licență

Rezoluție contestații anul III examinare IAR

Arte decorative și design - licență

Rezoluție contestații anul III examinare IAR

Arte plastice, Arte decorative și design - master

Modulul psihopedagogic

Anii finali de studii universitare de licență și master își pot susține examenele restante la disciplinele teoretice în zilele de 26-28.06.2021, după următoarea programare (click aici)