Internațional

Erasmus+                

Datele de identificare ale universității pentru documentele Erasmus+ ale candidaților la mobilități:

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

 (Cod ERASMUS: RO CLUJNAO06)

Adresa oficială: Piața Unirii nr. 31, 400098. Cluj-Napoca Romania

Site: www.uad.ro

Datele de identificare ale Coordonatorului Instituțional Erasmus+

Lect. univ. dr. Doina IENEI (EN: Lecturer PhD)

Coordonator Instituțional Erasmus+ (EN: Erasmus+ Institutional Coordinator)

BIROUL ERASMUS+ (EN: ERASMUS+ OFFICE)

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA (pe platformele Comisiei Europene se folosește denumirea fără diacritice)

Adresă

Str. Plopilor nr. 62, apt. 36-M2

CLUJ-NAPOCA, 400383, ROMANIA

E-mail: relations@uad.ro

E-mail pentru semnarea documentelor learning agreement ale studenților pe platforma OLA: doina.ienei@uad.ro

Tel: +40-264-591.477 (fix), +40-744-539.170 (mobil)

Persoane de contact
Şef Birou Erasmus+ - Lect. univ. dr. Doina IENEI

Administrator patrimoniu - Maria IENEI

Secretar Birou Erasmus+ - Mara CUCU

Programul Erasmus+ este rezultatul integrării programelor europene din domeniul educaţiei, formării și tineretului puse în aplicare de Comisia Europeană în perioada 2007-2013. Erasmus+ urmărește să meargă dincolo de aceste programe, prin promovarea sinergiilor și a fertilizării încrucișate în cadrul diferitelor domenii ale educaţiei, formării și tineretului, îndepărtând graniţele artificiale dintre diferitele acțiuni și formate de proiecte, încurajând idei noi, atrăgând noi actori din domeniul forței de muncă și din societatea civilă și stimulând noi forme de cooperare. Erasmus+ urmărește să devină un instrument mai eficient care să abordeze nevoile reale în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman și social în Europa și în afara acesteia.

În domeniul învățământului superior, Erasmus+ va sprijini următoarele acțiuni principale care vizează cooperarea cu țările partenere:

-mobilitatea internațională a creditelor individuale și a celor din cadrul programelor de masterat comune (acțiunea cheie1) pentru promovarea mobilității cursanților și a personalului din țările partenere;

-proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior (acțiunea cheie2) pentru promovarea cooperării și a parteneriatelor care au un impact asupra modernizării și internaționalizării instituțiilor și asupra sistemelor de învățământ superior din țările partenere, cu un accent special asupra țărilor partenere vecine cu UE;

-sprijin pentru dialogul politic (acțiunea cheie3) prin rețeaua de experți în reformarea învățământului superior din țările partenere vecine cu UE, asociația internațională a absolvenților, dialogul politic cu țările partenere și evenimente internaționale de atragere și de promovare;

-activitățile Jean Monnet cu scopul de a stimula în întreaga lume învățarea, cercetarea și reflecția în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații legate de programul Erasmus+, vă invităm să accesați link-urile de mai jos.
Mobilități - Programul Erasmus+, Acțiunea cheie1
Parteneriate strategice - Programul Erasmus+, Acțiunea cheie2
Acțiuni centralizate - 

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) participă la acţiunile din cadrul programului Erasmus+ în virtutea aprobării, de către Comisia Europeană, a Cartei Erasmus pentru Învăţământ Superior a UAD pentru întreaga perioadă a desfășurării noului program, adică pentru perioada 2014 – 2021.

În cadrul UAD, proiectele realizate în cadrul programului Erasmus+ sunt gestionate de Biroul pentru Programe Comunitare Erasmus+.

 

Documente de referință

Implementation of the fundamental principles  2021-2027

UAD Erasmus Policy Statement for 2021-2027 

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Charter for Higher Education
UAD Erasmus Policy Statement for 2014-2020 

Tabele sintetice finanțare Erasmus pentru anii anteriori

Tabel sintetic finanțare Erasmus 2014-2015
Tabel sintetic finanțare Erasmus 2013-2014
Tabel sintetic finanțare Erasmus 2012-2013
Tabel sintetic finanțare Erasmus 2011-2012
Tabel sintetic finanțare Erasmus 2010-2011