Despre noi

Misiune

Crezul UAD este că educaţia superioară artistică este o componentă importantă a societăţii, aceasta jucând un rol cheie în deschiderea de noi orizonturi prin contribuţia majoră la construirea culturii contemporane şi prin folosirea noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei în cadrul societăţii globale bazate pe cunoaştere. Parte a unui sistem educaţional complex care are obligația să acţioneze responsabil şi să se adapteze la dinamica socială şi economică, instituţiile de învăţământ superior artistic trebuie să îşi remodeleze continuu filosofia şi să îşi orienteze activităţile potrivit condiţiilor schimbătoare din societate care presupun un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Consecutiv, misiunea fundamentală a UAD este să furnizeze o educaţie de cea mai înaltă calitate celor care intenţionează să urmeze o carieră în domeniul artelor vizuale (arte plastice, arte decorative şi design) şi să contribuie, prin creaţia artistică şi cercetarea realizată de membrii săi, la dezvoltarea societăţii prin satisfacerea cerinţelor comunităţii, dar şi prin anticiparea şi influenţarea lor. Tradiţia, creativitatea şi inovaţia sunt conceptele cheie ale filosofiei noastre, orientând activităţile noastre de creaţie şi de cercetare spre investigarea moştenirii naţionale şi universale, spre scrutarea culturii (vizuale) contemporane şi examinarea celor mai recente teorii şi tehnologii ştiinţifice. Toate acestea au ca rezultat noi forme de creaţie şi practici artistice şi duc la îmbunătăţirea mediului social şi economic (post)industrial.

Obiectivele UAD pot fi exprimate astfel:

- organizarea unui proces de predare-învăţare centrat pe student în concordanţă cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi a noilor condiţii de masificare a educaţiei;

- stimularea creaţiei artistice şi a cercetării inovative preocupate de valorificarea tradiţiei – regionale, naţionale sau universale –, de înţelegerea şi de evoluţia societăţii contemporane, de promovarea, la nivel naţional, a specificităţii cercetării artistice;

- contribuţia la actualizarea sistemului de învăţământ superior prin susţinerea colaborării instituţionale cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice și cu alte autorităţi din domeniul educaţiei (ARACIS, CNFIS, CNCS, UEFISCDI etc.), cu universităţile și facultățile de artă din România, precum şi cu universităţile din Cluj-Napoca;

- dezvoltarea unei conexiuni solide cu comunitatea locală prin parteneriate active cu ONG-urile, instituţiile culturale publice, sectorul afacerilor şi al industriilor creative, precum şi cu autorităţile publice locale şi judeţene cu scopul completării misiunii educaţionale, dar şi cu cel al promovării practicilor şi formelor creaţiei artistice contemporane la nivelul comunităţii locale prin asigurarea accesului la arta contemporană a diferitelor grupuri de vârstă sau sociale;

- continua lărgire şi consolidare a parteneriatelor şi colaborărilor internaţionale cu instituţii de artă din întreaga lume, asigurând: a) vizibilitatea internaţională a UAD; b) un cadru de comparație mai larg pentru activităţile sale şi c) mai multe oportunităţi pentru studenţii şi profesorii săi cu scopul de a îmbunătăţi competenţele acestora şi a dezvolta noi proiecte artistice şi de cercetare.