Studenți

Burse

Anunț privind depunerea dosarelor de burse sociale/medicale, semestrul II !

Rezultat contestații burse

Contestațiile se pot depune până în data de 20.12.2023, ora 13:00, prin e-mail, la adresele: fap-secretariat@uad.ro (FAP-licență), fadd@uad.ro (licență  FADD + master FAP și FADD) 

 
!!! În atenția bursierilor:
Doar bursierii anul I, nivel licență și master sunt obligați să trimită la adresele de email mai sus menționate o dovadă, emisă de bancă, a faptului că sunt titularii unui cont în lei (codul IBAN), până în data de  20.12.2023, ora 13:00.
În cazul studenților din anii II, III licență și anul II master: care NU au beneficiat de bursă în anul universitar anterior (2022-2023) trebuie să trimită, la adresele de email mai sus menționate o dovadă, emisă de bancă, a faptului că sunt titularii unui cont în lei (codul IBAN), până în data de  20.12.2023, ora 13:00. 

Toți studenții care se regăsesc pe listele de mai jos sunt rugați să transmită  până la data de 20.12.2023, ora 13:00, la adresele de e-mail menționate mai sus formularul completat Declarație burse.

Bursieri FAP nivel licență, semestrul I (2023-2024)

Bursieri FADD nivel licență, semestrul I (2023-2024)

Bursieri FAP nivel master, semestrul I (2023-2024)

Bursieri FADD nivel master, semestrul I (2023-2024)

Burse pentru anul universitar 2023/2024

 

Burse pentru anul universitar 2022 - 2023

Contestațiile se pot depune prin e-mail, la adresele: fap-secretariat@uad.ro și fadd@uad.ro până în data de 07.04.2023, ora 14:00.

Doar bursierii care NU au beneficiat de bursă și în semestrul 1 trebuie să trimită o dovadă, emisă de bancă, a faptului că sunt titularii unui cont în lei (codul IBAN), pe adresele de e-mail fap-secretariat@uad.ro și fadd@uad.ro tot până în data de 07.04.2023, ora 14:00.

 

Rezultate contestații

------------------------------------------------------------------------

 

Toate informațiile referitoarele la bursele distribuite în cadrul UAD se găsesc în regulamentul specific.

---------------------------------------------------------------

Anunț burse sociale / medicale

Atenție în completarea dosarului de burse de ajutor social și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate!

ATENȚIE!

Dosarele de burse sociale / medicale sunt acceptate de către secretariat doar dacă acestea sunt complete, nu se acceptă completări ulterioare după depunerea acestora. Secretariatul are obligația de a refuza dosarele incomplete.

Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute în anul precedent de studii / la admitere și se calculează automat de către secretariat.

 

Cerere bursă caz social

 Regulament acordare burse 2021-2022

*********************************