Studenți

Cum funcționează universitatea?

Există câteva noţiuni de bază care ne ajută să ne facem o idee despre cum funcţionează o universitate. Acestea ne ajută să adresăm problemele în locul potrivit şi să evităm confunziile în discuţiile de zi cu zi. 

În primul rând, ce este o universitate? 
Universitatea este o instituţie de învăţământ superior care funcţionează în bază unei autonomii proprii, fiind compusă din mai multe facultăţi.
La rândul ei, facultatea cuprinde unul sau mai multe domenii de specialitate, înrudite între ele, şi se împarte în departamente.
Departamentul controlează programul / programele de studii sau în variantă mai populară - secţia, specializarea. 

Pe scurt, student >> program de studii >> departament >> facultate >> universitate. 

Exemplu: Sunt student la programul de studii (Pictură / Sculptură / Grafică / Foto-Video PCI / Conservare-Restaurare / Ceramică-Sticlă-Metal / Arte textile - Design Textil / Modă - Design Vestimentar / Design / Istoria și Teoria Artei) în cadrul departamentului (Pictură / Sculptură / Grafică / Foto-Video PCI / Conservare-R. / Ceramică-S.-M. / Arte textile - D.T / Modă - D.V / Design / Istoria și Teoria Artei) la facultatea (de Arte Plastice / de Arte Decorative şi Design) în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Pentru cazurile în care vrem să fim riguroşi până la capăt. 

Greşeli de evitat: Facultatea de Artă şi Design; Facultatea de Pictură / Sculptură / Grafică / ..., etc.; Universitatea de Arte Plastice / Arte Decorative şi Design.  

Cine conduce universitatea şi structurile acesteia? 
Universitatea este condusă de rector, sprijinit în această activitate de 3 prorectori. Fiecare facultate este condusă de un decan, având în subordine un prodecan. Departamentul este condus de directorul de departament.  

Rectorul este ales de către toate cadrele didactice şi studenţii reprezentanţi, iar acesta desemnează prorectorii şi decanii alături de care va conduce universitatea. Directorii de departament sunt aleşi în cadrul departamentului din care aceştia provin. 

Cum se iau deciziile în universitate?
O singură persoană nu poate lua decizii care să afecteze întreagă universitate sau facultate. Din acest motiv, există un Senat universitar condus de un preşedinte, compus din reprezentanţi ai cadrelor didactice (75%) şi studenţi reprezentanţi (25%), constituind cea mai importantă structură de decizie şi deliberare la nivel de universitate.  

Deoarece Senatul universitar se întruneşte, în medie, o dată pe lună, conducerea operaţională a universităţii este asigurată în întâlniri săptămânale de către Consiliul de Administraţie, compus din rector, 3 prorectori, 2 decani, directorul general administrativ şi studentul reprezentant ales (în acelaşi timp, preşedinte ASUAD). Consiliul de Administraţie pune în aplicare deciziile Senatului şi emite hotărâri particulare. 

La nivel de facultate, avem Consiliul facultăţii (după caz, de Arte Plastice / Arte Decorative şi Design) condus de decan, compus din reprezentanţi ai cadrelor didactice (75%) şi studenţi reprezentanţi (25%) pentru a lua decizii la nivel de facultate.

Într-un rezumat, Senatul universitar ia decizii ce vizează întreaga comunitate academică, Consiliul de Administraţie asigură aplicarea acestora, iar fiecare Consiliu al facultăţii adaptează deciziile Senatului la nivelul facultăţii şi gestionează situațiile interne ale acesteia. 

Având acest informaţii, vei putea înţelege mai uşor care este traseul de rezolvare al unei probleme care ţi se poate ivi - în secţiunea "Cui mă adresez dacă am o problemă".