Studenți

Taxe

Regulamentele de taxe practicate de UAD, precum și valoarea acestora se găsesc în următoarele documente:

Taxele universitare valabile pentru anul universitar 2022-2023

Taxele universitare valabile pentru anul universitar 2021/2022

 

Plata taxelor se poate efectua:

A. Casierie

Orar de funcționare

L-J: 12-15

V: 11-13

Nu se fac plăți în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, casieria fiind închisă.

Doina MIESS - administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 201

E-mail: doina.miess@uad.ro

 

B. în contul IBAN al UAD:

La orice bancă la care deţineti un cont, puteţi realiza un virament bancar către contul UAD, la care se adaugă comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau la un oficiu al Poştei Române, prin mandat poştal.

Se specifică în ordinul de plată:

- Contul în care se realizează virarea banilor: RO35TREZ21620F330500XXXX

- Titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

- C.U.I. - 4288098 ;

- Banca în care se face viramentul - Trezorerie.

Se va specifica numele, prenumele, anul de studiu și specializarea studentului.

 

Atenție la termenele limită de plata a tranșelor pentru taxele de școlarizare (studenții înmatriculați în regim cu taxă și cei care urmează modulul psihopedagogic nivel II)!