Programe de studii

Programul de pregătire psihopedagogică

Programul de pregătire psihopedagogică / formare inițială pentru cariera didactică – cu modulele I și II – asigură formarea psihopedagogică și didactică – teoretică și practică – a studenților și absolvenților învățământului universitar din domeniul arte vizuale în vederea dobândirii competențelor specifice și a atestării oficiale necesare ocupării posturilor didactice în învățământul preuniversitar și universitar de artă. Programul este opțional, parcurgerea acestuia efectuându-se în baza exprimării opțiunii de către studenții UAD, respectiv de către absolvenți din domeniul arte vizuale.

Programul este structurat pe două module de pregătire psihopedagogică:

a) Modulul I (30 de credite) efectuat pe parcursul studiilor universitare de licență, conferă o certificare parțială pentru profesia didactică, atestată prin adeverința de absolvire. Conform legislației în vigoare, modulul este parcurs în mod gratuit de studenții la buget și în regim de taxă de studenții la taxă.

b) Modulul II (30 de credite) efectuat după obținerea diplomei de licență și anterior susținerii examenului de definitivat se soldează cu obținerea certificatului de absolvire pe baza căruia absolvenții devin prosesori de arte cu drepturi depline și la toate nivelurile. Acest modul poate fi urmat atât de studenții care se înscriu la masterat.

Actele de atestare a competențelor didactice sunt obținute în urma parcurgerii integrale a fiecărui modul și de promovare a examenelor de evaluare finală.

Modulul I se parcurge și se promovează în anii de studii de licență. În cazul abaterilor de la parcursul de studiu prevăzut în planul de învățământ, de tipul nepromovării, amânării sau obținerii în avans a unor credite se aplică prevederile legii și ale cartei universitare referitoare la promovare și la regimul studiilor.

Absolvenții de învățământ superior care doresc obținerea atestatului pentru profesiunea didactică pot urma modulele de pregătire psihopedagogică în formulă compactă de un an universitar, în formații distincte sau împreună cu anii de studii în curs. Regimul acestor studii este cu taxă. 

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic va organiza, în anul universitar 2022-2023, cursuri de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, în regim POSTUNIVERSITAR (COMASAT).

Înscrierile se fac în perioada 3 - 5 octombrie 2022, între orele 12.00 - 14.00, la sediul din Pța. Unirii nr. 31, et. 1. Actele necesare înscrierii - vezi aici.

 

Plan de învățământ Modul I, 2022-2023

Plan de învățământ Modul II, 2022-2023

Discipline DSPP nivel I și II, 2019 / 2020

Plan de învățământ Modul I

Plan de învățământ Modul II

Localizare

Programul de pregătire psihopedagogică / formare inițială pentru cariera didactică este oferit de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) care își desfășoară activitatea în clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”), precum și în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin), sediul găsindu-se pe str. Plopilor nr. 62, Cluj-Napoca.

Cadre didactice

Cadre didactice asociate