Programe de studii

Design textil

Programul de studii de masterat DESIGN TEXTIL are ca misiune formarea de specialişti în domeniul designului textil, într-un climat educaţional deschis spre cele mai actuale direcţii în domeniu. Pe parcursul studiilor, cursanţii dobândesc abilitatea de a reflecta critic asupra teoriilor şi metodelor necesare dezvoltării şi evaluării resurselor unei teme complexe de cercetare în artele textile şi designul textil. Punctele forte ale programului de studii sunt înalta instrucție artistică și variatele parteneriate cu mediul profesional care asigură eficienţă în familiarizarea studenţilor cu problemele concrete ale domeniului şi facilitează inserţia rapidă pe piaţa muncii.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- interpretarea teoriilor si practicilor din domeniul artelor textile si designului textil, prin corelarea interdisciplinară cu noi dezvoltări în arii precum artele vizuale, arhitectura si tehnologia
- înțelegerea actualității tendințelor și sensului de dezvoltare al domeniului artelor textile și al designului textil și identificarea pozitiei și contributiei personale in acest context
- identificarea aspectelor și elementelor teoretice, a metodelor și tehnicilor corespunzătoare realizării unui proiect de cercetare în artele textile și designul textil
- elaborarea unui concept original de proiect în arte textile si design textil, prin utilizarea corespunzatoare a metodologiilor de creatie artistica si de design, inclusiv design asistat de calculator
- realizarea unor strategii de lucru şi management al resurselor, folosind cele mai potrivite metode de implementare a proiectului, tinând seama de aspectele de natură culturală, socială, economică
- formularea unor previziuni de evoluţie şi dezvoltare a tendinţelor în artele textile si designul textil, pentru a stabili  direcţiile de dezvoltare ale propriei activități de creație.

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- designer de produs pentru ţesături, imprimări textile
- designer specializat în decoraţiuni interioare
- restaurator şi conservator de obiecte de artă textilă în cadrul unor echipe interdisciplinare
- expert designer pentru birourile de stil
- artist decorator specializat în tapiserie şi imprimări textile
- artist liber profesionist, practician creativ în domeniul artelor textile
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Design textil este oferit de Departamentul Arte textile - Design textil care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE