Programe de studii

Design vestimentar

Programul de studii universitare de masterat DESIGN VESTIMENTAR are ca scop formarea de specialişti în domeniul creaţiei de modă şi design vestimentar, aflaţi într-o puternică colaborare cu industria de profil. Programul de studii se remarcă prin multiplele parteneriate cu mediul profesional (cu companii, instituţii, organizaţii şi media de profil), se bucură de recunoaştere naţională şi internaţională și se caracterizează prin şanse foarte ridicate de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- dobândirea de aptitudini independente de cercetare şi exersarea lor efectivă
- abilitatea de a crea şi a prezenta lucrări
- aprofundarea şi operarea cu informaţiile şi cunoştinţele teoretice specifice domeniilor artelor şi designului
- dezvoltare personală şi capacitatea de a reflecta critic asupra proceselor şi metodologiilor de lucru
- dezvoltarea unui eşantion de operă/creaţie de design pe baza unui proiect, demonstrând creativitate şi capacitate de autoevaluare
- utilizarea calificată şi creativă a mediilor şi materialelor în relaţie cu conceptul personal
- dobândirea capacităţii de a-şi articula o poziţie personală într-o manieră competentă în artă, design şi cultură.

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- designer vestimentar - stilist
- designer de accesorii vestimentare
- expert designer pentru birourile de stil
- designer de costume pentru teatru, film, televiziune
- designer modelist vestimentar
- consultant în materie de vestimentaţie
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar
- organizator de evenimente de profil

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Design vestimentar este oferit de Departamentul Modă-design vestimentar care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE