Admitere

Studii pentru românii de pretutindeni (Balcani și diaspora)

Statul român acordă, pentru românii de pretutindeni, burse de studii care se atribuie, prin respectarea prioritară a criteriului calităţii rezultatelor școlare, conform Legii educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Guvernul României aprobă anual, prin Hotărâre de Guvern, “Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru românii de pretutindeni”, la propunerea Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Științifice (MENCS). Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MENCS, sunt acordate românilor de pretutindeni, care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior de stat. Mai jos găsiți informații legate de concursurile de admitere în învățământul superior pe cele 3 cicluri de studii.

ADMITERE LICENȚĂ

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de licență oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face: 1) fie prin preselecția candidaților de către o Comisie mixtă MENCȘ-MAE (în cazul bursierilor statului român), 2) fie prin concurs pentru cei care vin să studieze pe cont propriu valutar. Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin documente justificative și o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, că își asumă identitatea culturală română. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere licență - Sesiunea de admitere în curs.

 

ADMITERE MASTERAT

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de masterat oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin documente justificative și o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, că își asumă identitatea culturală română. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii de admitere la masterat, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere masterat - Sesiunea de admitere în curs.

 

Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la masterat la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere masterat - Sesiunea de admitere în curs.

 

ADMITERE DOCTORAT

Admiterea la programul de studii universitare de doctorat oferit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin documente justificative și o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, că își asumă identitatea culturală română. Concursul de admitere este organizat conform  Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.

 

Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la doctorat la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.