Programe de studii

Doctorat

Programul de studii universitare de doctorat în domeniul ARTE VIZUALE

Universitatea de Artă şi Design este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). UAD, în calitate de IOSUD, include o Şcoală doctorală. Aceasta organizează programul de studii universitare de doctorat în domeniul arte vizuale. Programul de studii universitare de doctorat în domeniul arte vizuale se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program individual de cercetare și creaţie artistică sau un program individual de cercetare științifică. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universităţii, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Competențe

Competenţele dobândite de doctoranzi sunt:
-dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diverse şi specifice;
-construcţie teoretică şi aplicare profesională;
-construcţii discursive şi aplicare profesională;
-construcţii discursive de tip academic pentru publicaţii de prestigiu în domeniu;
-asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate, inventivitate

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
-cadru didactic în învățământul superior artistic
-cercetător în domeniul artelor vizuale
-artist liber profesionist / practician creativ în domeniul artelor vizuale
-organizator de expoziţii şi acţiuni culturale

Conducători de doctorat

Școala doctorală beneficiază de un corp de conducări de doctorat de reputație națională și internațională. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea Cadre didactice.

Admitere

Concursul de admitere (colocviu) cuprinde: 1) proba eliminatorie – evaluarea dosarului partea a II-a ce cuprinde portofoliul cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală a candidatului şi 2) proba a doua – prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Plan de învățământ

Localizare

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este găzduit de clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin), în timp ce doctoranzii, în funcție de tema de cercetare aleasă, își desfășoară activitățile aferente programului individual de cercetare și creaţie artistică în atelierele celorlalte departamente ale UAD.

CADRE DIDACTICE ASOCIATE