Despre noi

Despre Noi

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca (UAD) este o instituţie publică de învăţământ superior artistic. UAD este o persoană juridică de utilitate publică, având caracter nonprofit. Subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, UAD operează conform cadrului legal naţional specific domeniului educaţiei şi sectorului instituţiilor publice şi conform prevederilor din Carta universităţii. Ca urmare a exerciţiului de clasificare din anul 2011, UAD a fost clasificată drept universitate de predare şi creaţie artistică.  

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca include două facultăţi: Facultatea de Arte Plastice şi Facultatea de Arte Decorative şi Design şi operează în concordanţă cu principiile Declaraţiei de la Bologna, dezvoltând un proces educaţional divizat în trei cicluri: licenţă, masterat şi doctorat.

Facultatea de Arte Plastice cuprinde 5 departamente care oferă 5 programe de licenţă şi 5 programe de masterat. Departamentele din cadrul acestei facultăți sunt: 

Pictură
Sculptură
Grafică
Foto-video

Conservare-restaurare 

Facultatea de Arte Decorative şi Design cuprinde 5 departamente care oferă 5 programe de licenţă şi 5 programe de masterat. Departamentele din cadrul acestei facultăți sunt: 

Ceramică
Arte textile-design textil
Modă-design vestimentar
Design
Departamentul de Discipline teoretice (programul de studii de licență Istoria și Teoria artei și programul de studii de masterat Practici curatoriale contemporane)

Alte structuri academice în cadrul UAD sunt: Şcoala doctorală care oferă un program de doctorat și Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic (DSPP) care oferă un program de studii psihopedagogice pentru domeniul artelor plastice și decorative, precum și un program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. 

Fiecare structură academică deţine, în afară de ateliere, săli de clasă şi birouri administrative, un număr de laboratoare, în concordanţă cu specificitatea programelor de studii pe care le oferă.