Despre noi

Gestionarea riscurilor

Gestionarea riscurilor reprezintă una dintre activitățile esențiale ale controlului intern managerial. Pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, conducătorii structurilor academice și administrative desemnează un responsabil cu riscurile, care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor. Responsabilii cu riscurile de la nivelul structurilor academice și administrative participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor şi consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe structuri.

La nivelul UAD funcționează o structură cu atribuţii în acest sens denumită Echipa de gestionare a riscurilor. Pe baza deciziei managementului general se pot constitui echipe de gestionare a riscurilor şi la nivelul structurilor academice și administrative, care raportează Echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul UAD. Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică şi este coordonată de către preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere şi este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul structurilor interne.

Modul de organizare şi de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de organizarea entităţii publice, pe baza Regulamentului de organizare şi de funcţionare al echipei, dar şi de volumul şi complexitatea riscurilor din cadrul entităţii publice.

Echipa de gestionare a riscurilor elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul structurilor interne, dar şi pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută şi se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare.

La nivelul UAD a fost desemnat, prin Hotărâre de Senat, președintele Echipei de gestionare a riscurilor în persoana conf. univ. dr. Mara Rațiu, membru al Comisiei de monitorizare și prorector responsabil cu parteneriate instituționale și imaginea universității, urmând ca, în perioada următoare, să fie stabilită componența Echipei și Regulamentul de organizare și funcționare.

Contact:

președinte Echipa de gestionarea riscurilor
Tel: 0264-595.021
E-mail: