Despre noi

Informații publice

Dreptul constituţional al accesului la informaţiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001. Conform acesteia, orice cetățean are dreptul de a cere autorităţilor acest gen de informaţii, acestora din urmă revenindu-le obligaţia expresă de a le pune la dispoziţie fie din oficiu, fie pe baza unei cereri. Se consideră informaţii de interes public orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

Conform celor menționate mai sus, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca face publice, prin intermediul site-ului UAD, toate informațiile de interes public. De asemenea, UAD, prin intermediul Compartimentului de Relații Publice, Internaționale, Programe Culturale și Comunitare (CRPIPCC), va răspunde cu celeritate cererii formulate de orice cetățean cu privire la informații de interes public. Fac excepție informațiile ce conțin date cu caracter personal. 

Sunt considerate informaţii de interes public la nivelul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi structurile sale componente, următoarele:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii (Carta Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Regulamentul de ordine interioară, precum şi o serie de alte regulamente şi metodologii care se regăsesc pe site-ul UAD la secțiunea Despre noi / Regulamente, metodologii);
b) structura organizatorică, atribuţiile entităţilor componente, programul de funcţionare şi programul de audienţe (care se regăsesc pe site-ul UAD la secțiunile Structură și Conducere);
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea universităţii, precum și numele şi prenumele persoanelor aflate la conducerea structurilor componente (disponibile pe site-ul UAD la secțiunile Conducere și Structură);
d) coordonatele de contact ale instituţiei: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de email şi adresa paginii de internet (disponibile pe site-ul UAD la secțiunea Contact);
e) sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil (disponibile pe site-ul UAD la secțiunea Despre noi / Informații publice);
d) programele şi strategiile proprii (disponibile pe site-ul UAD la secțiunea Conducere);
e) declaraţiile de avere şi de interese (disponibile pe site-ul UAD la secțiunea Despre noi / Informații publice); 
f) alte informaţii care nu au fost clasificate, ca şi informaţii secrete, secrete de serviciu sau confidenţiale. 

Persoană de contact informații publice

Loredana Gheorghiu
E-mail: public@uad.ro

Documente de referință

Legea nr. 544/2001
Norme metodologice de aplicare a  Legii nr. 544 / 2001
Legea nr. 677/2001
Protecția datelor cu caracter personal în cadrul UAD

Accesul publicului la informația de mediu - http://www.mmediu.ro/categorie/accesul-la-informatia-de-mediu/242

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001