Studenți

Consiliere și orientare în carieră

Consilierea și orientare în carieră sunt importante prin prisma angajabilității și a planurilor de dezvoltarea profesională de după terminarea studiilor la UAD. Cum piața muncii este un teritoriu minat, prezentând un șomaj ridicat în rândul tinerilor sub 29 ani, îndrumările teoretice și practice oferite în cadrul universității sunt menite să sprijine studentul și absolventul UAD pentru un parcurs fără probleme înspre locul de muncă dorit.

În cadrul UAD, activitățile de consiliere și orientare în carieră sunt realizate atât de cadrele didactice aferente programelor de studii, cât și de personalul de specialitate din cadrul Centrului de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră si Alumni (CICOCA), structură administrativă a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Consilierea și orientarea în carieră realizate de cadrele didactice didactice sunt parte integrantă a activităților de predare-învățare și urmăresc dezvoltarea abilităților profesionale - teoretice și practice, comunicaționale, de muncă în echipă etc. - ale studentului. În completarea activități desfășurate de cadrele didactice, Centrul de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră si Alumni (CICOCA) are menirea de a personaliza activitatea de consiliere și orientare în carieră în funcție de nevoile specifice ale unui student dat. Mai multe informații despre activitatea CICOCA, precum și despre ședințelor de consiliere găsiți în secțiunile Centrul de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră si Alumni și Programare ședințe de consiliere.