Studenți

Opţionale

În vederea completării contractului de studii pentru înscrierea în anul universitar, puteţi consulta disciplinele opţionale şi facultative aici:

- pentru Facultatea de Arte Plastice (nivel licenţă) 2021-2022

- pentru Facultatea de Arte Decorative (nivel licență) 2021-2022

- pentru FAP și FADD (nivel master) 2021-2022

- pentru Discipline DSPP nivel I și II

 

În atenția anului I licență în vederea completării contractului de studii pentru înscrierea în anul universitar:

Disciplinele care se pot alege:

- dintre engleză și franceză - se va selecta aceeași limbă pe ambele semestre (opțional)

- modulul psihopedagogic (studenții înmatriculați în regim cu buget beneficiază de gratuitate)

- disciplina de Filosofie/ Cultură și civilizație (facultativă)