Programe de studii

Programe Studii

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca oferă programe de studii universitare de nivel licență, masterat și doctorat în domeniul ARTE VIZUALE.

Ciclul I - Studii universitare de licenţă
La Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, durata studiilor universitare de licenţă este de 3 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Prin facultățile și departamentele sale, UAD oferă 10 programe de studii universitare de licență, prezentate alăturat.

Ciclul II - Studii universitare de masterat
În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, studiile universitare de masterat au o durată de 2 ani şi corespund unui număr minim de 120 de credite de studii transferabile. Prin facultățile și departamentele sale, UAD oferă 9 programe de studii universitare de masterat, prezentate alăturat.

Ciclul III - Studii universitare de doctorat
Universitatea de Artă şi Design este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). Şcoala doctorală din cadrul Universităţii de Artă şi Design este acreditată şi organizează studii universitare de doctorat în domeniul arte vizuale. Prin școala doctorală, UAD oferă 1 program de studii universitare de doctorat ce se desfăşoară sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universităţii, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Adițional programelor de studii universitare, UAD oferă 1 program de pregătire psiho-pedagică în domeniul arte vizuale și 1 program de formare continuă și perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, prezentate alăturat.