Programe de studii

Licenţă

La Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, durata studiilor universitare de licenţă este de 3 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. UAD oferă 10 programe de studii universitare de licență:

1. Programul de studii Arte plastice – Pictură
oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei picturale. Cu o tradiţie de decenii şi absolvenţi care au dezvoltat remarcabile cariere internaţionale, programul de studii urmăreşte deopotrivă o solidă formare tehnică şi racordarea activă la valorile şi problematicile picturii contemporane.

2. Programul de studii Arte plastice – Sculptură
oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei sculpturale. Cu o tradiţie de peste 80 de ani, programul de studii este dinamic şi complex, îmbinând o riguroasă pregătire tehnică cu stimularea creativităţii conceptuale şi a exprimării artistice originale.

3. Programul de studii Arte plastice – Grafică
formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează metodele şi tehnologiile grafice, tradiţionale şi digitale, de expresie şi comunicare vizuală. Beneficiind de o prestigioasă tradiţie, programul propune un demers educaţional dinamic şi complex, îmbinând o riguroasă şi diversificată pregătire tehnică cu stimularea comunicării creative, a inovaţiei şi a exprimării artistice originale.

4. Programul de studii Arte plastice – Fotografie-Video-Procesare computerizată a imaginii
formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează ca şi suport noile medii de expresie şi comunicare vizuală. Demersul educaţional promovează o solidă cunoaştere conceptuală a sferei noilor medii şi a experimentului artistic ca principală modalitate de accedere la originalitatea artistică.

5. Programul de studii Conservare și Restaurare
formează profesionişti cu o riguroasă pregătire ştiinţifică, tehnică și artistică în domeniul conservării şi restaurării picturii murale (laice şi religioase), precum şi a picturii pe suport mobil. Procesul educaţional asigură o pregătire complexă şi echilibrată, îmbinând atenţia acordată familiarizării cu conceptele fundamentale ale domeniului cu efectuarea de instruire practică în operaţiuni specializate de conservare şi restaurare.

6. Programul de studii Pedagogia artelor plastice şi decorative
are ca misiune formarea şi certificarea unei multiple specializări: de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, prin studierea evoluţiei şi perspectivelor de dezvoltare a relaţiei complexe dintre artă şi educaţie, într-un context interdisciplinar, prin contribuţia unor discipline formative din aria artelor plastice şi decorative, ştiinţelor educaţiei, psihologiei, teoriei artei, terapiei prin artă şi noilor tehnologii informatice.

7. Programul de studii Ceramică-Sticlă-Metal
asigură formarea de specialişti în domeniului artelor focului, printr-o pregătire teoretică şi practică diversificată şi complexă. Programul oferă studenţilor posibilitatea obţinerii unor competenţe complexe, stimulând atât creativitatea artistică specifică, cât şi capacitatea de a acţiona profesionist în aria industriilor creative.

8. Programul de studii Arte textile – Design textil
are ca misiune formarea de specialişti în domeniul designului textil, într-un climat educaţional deschis spre cele mai actuale dezvoltări în domeniu. Punctele forte ale programului de studii sunt înalta instrucție artistică și variatele parteneriate cu mediul profesional care asigură eficienţă în familiarizarea studenţilor cu problemele concrete ale domeniului şi facilitează inserţia rapidă pe piaţa muncii.

9. Programul de studii Modă – Design vestimentar
are ca misiune formarea de specialişti în domeniul creaţiei de modă şi design vestimentar, în cadrul unui mediu deschis spre cele mai actuale dezvoltări în domeniu. Punctele forte ale programului de studii sunt multiplele parteneriate cu mediul profesional – cu companii, instituţii, firme şi organizaţii – şi şansele de inserţie rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii.

10. Programul de studii Design
pregăteşte specialişti în domeniul general al designului care să fie capabili să răspundă nevoilor complexe şi în continuă schimbare ale societăţii contemporane. Demersul educaţional se concentrează pe formarea abilităţilor de relaţionare a artisticului cu tehnicul, în scopul realizării creaţiei de obiect artistic, cultural şi tehnic totodată, realizabil tehnologic în serie sau ca unicat.

11. Programul de studii Istoria și Teoria artei
oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri istorice și teoretice a domeniului artelor vizuale. Ancorat cu precădere în realitățile societății zilelor noastre, programul de studii urmăreşte formarea de absolvenţi capabili de a acţiona ca profesionişti independenţi şi responsabili în diverse domenii ale culturii contemporane, ca mediatori culturali eficienţi şi ca viitori cercetători în domeniul istoriei şi teoriei artei.