Admitere

Admitere Licență

 Admitere sesiunea iulie 2024

Informații generale:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARHIVĂ

  • Cifra de școlarizare luna septembrie - numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii
  • Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2023  - aici vei găsi toate informațiile și anexele care vizează întregul proces de admitere (mod de înscriere, probe de concurs, calendar, etc.)
  • Calendar sesiunea admitere septembrie - 06-08 septembrie: înscrieri | 11 septembrie: probă numai pentru etnici din afara granițelor (RO pretutindeni) | 12-15 septembrie: desfășurarea probelor de concurs | 15-16 septembrie: afișarea rezultatelor finale | 18 septembrie: confirmare locuri. Calendarul complet, cu explicații pentru fiecare etapă, se poate consulta aici (click)
  • Calendar sesiune admitere iulie (link) - 03-13 iulie: înscrieri | 14 iulie: probă numai pentru olimpici și etnici din afara granițelor (RO pretutindeni) | 17-20 iulie: desfășurarea probelor de concurs | 21 iulie: afișarea rezultatelor finale | 24-26 iulie: confirmare locuri. Calendarul complet, cu explicații pentru fiecare etapă, se poate consulta aici (click).


Ghid înscriere pentru admitere - sesiunea septembrie

Program probe concurs admitere, sesiunea septembrie 2023 - repartizarea pe clădiri

Situația înscrierilor la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2023

Lista candidaților înscriși care se pot prezenta la concursul de admitere licență, sesiunea septembrie 2023

Rezultat români de pretutindeni

Repartizarea pe săli a candidaților la concursul de admitere licență, sesiunea septembrie 2023

Rezultate

Rezultate finale admitere studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2023

Anunț contestații

Programare confirmare locuri studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2023

Liste cu candidații care se pot prezenta la proba 2 Interviu pe baza portofoliului cu lucrări personale

 Candidații se vor prezenta în data de 12 și 13 septembrie 2023, ora 8,30, în Piața Unirii, nr.31, cu excepția candidaților înscriși la secția Arte Plastice (Fotogragrafie-videoprocesarea computerizată a imaginii) care se vor prezenta la clădirea din strada Observatorului, bloc OS3 (intrarea din strada Jupiter)


      LISTE FINALE CU CANDIDAȚII ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI - IULIE:


      REZULTATE FINALE CONCURS ADMITERE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2023

    CONFIRMAREA LOCURILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE SE VA FACE LA SECRETARIATUL UNIVERSITĂȚII SITUAT ÎN PIAȚA UNIRII nr. 31, după cum urmează:

NOTĂ: Candidații admiși pe locurile bugetate la programul de studiu Istoria și teoria artei, precum și la un alt program de studiu trebuie să opteze pentru un loc bugetat prin completarea contractului de studii în perioada afișată


LISTE CUPRINZÂND CANDIDAȚII CARE SE POT PREZENTA LA PROBA 2 - INTERVIU - 20 IULIE 2023

     ATENȚIE: TOȚI CANDIDAȚII CARE SE REGĂSESC ÎN ”LISTE CUPRINZÂND CANDIDAȚII CARE SE POT PREZENTA LA  PROBA 2 - INTERVIU”, VOR FI PREZENȚI LA CLĂDIRILE PRECIZATE ÎN ”PROGRAM PROBE CONCURS ADMITERE IULIE 2023 - REPARTIZARE PE CLĂDIRI” ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBEI 2 - INTERVIU.

      REZULTAT FINAL ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI

       REZULTATE PROBA 1


      TOȚI CANDIDAȚII CARE SE REGĂSESC ÎN ”LISTE CU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI CARE SE POT PREZENTA LA    CONCURSUL DE ADMITERE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2023” ȘI ”REPARTIZAREA PE SĂLI” , VOR FI PREZENȚI LA CLĂDIRILE PRECIZATE ÎN ”PROGRAM PROBE CONCURS ADMITERE IULIE 2023 - REPARTIZARE PE CLĂDIRI” ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBELOR DE CONCURS ÎN ZILELE DE 17 IULIE, 18 IULIE 2023. 

ATENȚIE LA: Listă materiale de utilizat în probele de admitere (link)

Rezultat interviu candidați olimpici/premianți

Rezultat candidați români de pretutindeni

Link platforma online de înscriere la admitere (pasul 4 din ghid): www.admitere.uad.ro

Listă candidați olimpici/premianți care vor participa la interviu în data de 14 iulie 2023, ora 14:00, Piața Unirii nr. 31

Listă candidați români de pretutindeni care vor participa la inteviu online în data de 14 iulie, ora 16:00


Situația înscrierilor la concursul de admitere, sesiunea iulie 2023

Program probe concurs admitere iulie 2023 - repartizare pe clădiri

Anunț interviu candidați olimpici, 14 iulie 2023, ora 14:00, clădirea din Piața Unirii nr. 31

Anunț interviu candidați din categoria ”români de pretutindeni”, 14 iulie 2023, ora 16:00, online

Anexa 7 - Declarație pe propria răspundere


Informații pentru candidați români de pretutindeni (etnici români din alte țări), ucrainieni sau state terțe:

În atenția candidaților aparținând categoriei români de pretutindeni - Declarația privind apartenența la identitatea culturală română

În atenția candidaților ucraineni sau români de pretutindeni din Ucraina

În atenția candidaților din Ucraina și din state terțe (care nu fac parte din categoria românilor de pretutindeni)

------------


Adresă de e-mail de contact în perioada concursului de admitere: admitere@uad.ro