Despre noi

Alegeri interne

Principiile după care se organizează alegerile interne în cadrul UAD sunt enunțate în Carta universității, acestea fiind conforme legislației în vigoare.

Procesele și mecanismele alegerilor interne sunt prezentate în documentele:
"Metodologie proprie pentru alegerea organelor şi organismelor de conducere din cadrul Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca" și "Metodologie de alegeri a studenţilor reprezentanţi în forurile decizionale", cu anexa cotelor de reprezentare pentru cadre didactice și studenți.

Mai multe informații despre alegerile interne în funcție de for de decizie / funcție de conducere se găsesc în capitolele:

 

Rezultat alegeri rector

Rezultate alegeri rector - turul I

 

Octombrie / noiembrie 2022

Drept urmare a informațiilor transmise în data de 11.11.2022 către studenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca despre anularea alegerilor venim cu un nou calendar.
Mai jos puteti afla toate informațiile necesare pentru campania de alegeri pentru reprezentanții studenților.

 

https://www.facebook.com/ASUADCN/photos/pcb.5975082915869198/5975082855869204/

 

Comunicat ASUAD reluare alegeri studenți

Calendar alegeri studenți reprezentanți

Anunț alegeri student reprezentant în CA

Prelungire perioadă de depuneri candidaturi studenți

Calendar pentru organizarea alegerilor studenţilor reprezentanţi în Consiliul de Administraţie, Senat, Consiliul Facultăţii în Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (2022-2023)

Anunț alegeri student reprezentant în Consiliul de Administrație 

Candidatura Criste Alexandra

Proces verbal alegeri student în CA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat alegeri ordonator de credite din rândul prorectorilor

Calendar alegeri studenți reprezentanți pentru locurile vacante în consiliile facultăților și senat:
- 15-19 noiembrie 2021: depunere candidaturi
- 25 noiembrie 2021: defășurarea procesului de votare