Despre noi

Raportul rectorului

Conform legislației în vigoare, la începutul lunii aprilie a fiecărui an rectorul prezintă în fața comunității universitare raportul de activitate pe anul anterior. Raportul de activitate pe anul anterior sintetizează rapoartele prorectorilor și decanilor, precum și rapoartele întocmite de directorul general-administrativ, directorul economic și de șefii compartimentelor aflate în subordinea directă a rectorului.

Raportul de activitate: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 | 20202021 | 2022 |