Admitere

Admitere Licență


Metodologia valabilă pentru admiterea la studii universitare de licență pentru anul 2020 (desfășurată exclusiv online) se poate consulta accesând link-ul următor:

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2020 (online)

Conținut portofolii admitere - Anexa 5 Metodologie de admitere licență UAD 2020 (online)

Număr de locuri - cifra de școlarizare nivel licență - 2020

 

În vederea sprijinirii candidaților în procesul de admitere, universitatea va elabora ghiduri și îndrumătoare specifice de folosire a aplicațiilor online utilizate în înscrierea și susținerea probelor online. Ghidurile se vor regăsi pe pagina aferentă admiterii la studii universitare de licență.
---------

Pentru informaţii detaliate şi noutăţi despre procesul de admitere, accesaţi secţiunea Sesiunea de admitere în curs.

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de licență oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și disponibilă la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cine?

Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare (licență):

1. Cetățenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă;
2. Cetățenii statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
3. Cetățenii din Republica Moldova;
4. Cetățenii români de etnie romă;
5. Cetățenii din țările terțe UE.

Când?

Concursul de admitere la programele de studii universitare de licență are loc, de regulă, în a doua jumătate a lunii iulie a fiecărui an (prima sesiune), conform calendarului aprobat. În funcție de locurile rămase neocupate, UAD organizează o a doua sesiune a concursului de admitere ce are loc, de regulă, până la jumătatea lunii septembrie a fiecărui an, conform calendarului aprobat. Calendarele de concurs pentru cele două sesiuni de admitere sunt disponibile la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.


Numărul de locuri disponibile: Capacitatea de şcolarizare - admitere licenţă iulie 2020

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.