Admitere

Admitere Licență

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de licență oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice și disponibilă la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cine?

Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare (licență):

1. Cetățenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă;
2. Cetățenii statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
3. Cetățenii din Republica Moldova;
4. Cetățenii români de etnie romă;
5. Cetățenii din țările terțe UE.

Când?

Concursul de admitere la programele de studii universitare de licență are loc, de regulă, în a doua jumătate a lunii iulie a fiecărui an (prima sesiune), conform calendarului aprobat. În funcție de locurile rămase neocupate, UAD organizează o a doua sesiune a concursului de admitere ce are loc, de regulă, la jumătatea lunii septembrie a fiecărui an, conform calendarului aprobat. Calendarele de concurs pentru cele două sesiuni de admitere sunt disponibile la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cum?

Pentru a putea participa la concursul de admitere, un candidat trebuie să îndeplinească, în perioada desemnată prin metodologia proprie, procedura de înscriere, care conține următorii pași:

1.    Înscriere online:  (accesând site-ul www.uartdcluj.ro/admitere/ de acasă sau de la sediul UAD, P-ţa Unirii nr. 31, etaj II, sala 38)

2.    Achitare taxă de admitere 200 lei (la casieria de la sediul UAD, Piața Unirii nr. 31, etaj I)

3.   Depunerea dosarului de înscriere în perioada 18 - 22 iulie 2016, între orele 08.00 - 14.00 la secretariatul de la sediul UAD, Piaţa Unirii nr. 31, etaj I.

Pentru mai multe informații privind modalitatea de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă vă rugăm consultați documentul Componența dosarului de înscriere – acte înscriere licență, disponibil la secțiunea Sesiunea de admitere în curs, în momentul deschiderii programului de înscrieri.

Ce?

Concursul de admitere conține 2 probe, diferențiate în funcție de programul de studii.

Pentru programele de studii universitare de licență Arte plastice - PicturăArte Plastice - SculpturăArte plastice - GraficăArte plastice - Foto - Video PCIConservare - RestaurareCeramică - Sticlă - MetalArte textile - Design textilModă - Design vestimentar și Design, concursul de admitere cuprinde: 1. o probă generală de desen (probă practică, eliminatorie) care se evaluează cu calificativul admis/respins şi 2. examenul de selecţie care constă într-o probă practică, specifică fiecărui program de studii, urmată de proba orală (interviu pe baza mapei cu lucrări practice). Calculul mediei generale pentru examenul de selecţie se face însumând mediile de la proba practică (2/3 din media generală) și de la proba orală (1/3 din nota generală).

Pentru programul de studii universitare de licență Istoria și teoria artei, concursul de admitere cuprinde: 1. o probă eliminatorie (evaluarea scrisorii de motivație a candidatului - scrisoarea se poate descărca aici) care se evaluează cu calificativul admis/respins şi 2. proba de ierarhizare (evaluarea performanțelor școlare ale candidatului prezentate în dosarul candidatului), fiind luată în considerare, în pondere de 100%, media generală de la examenul de Bacalaureat. 

Anexa 3 - Scrisoare de motivaţie a candidatului pentru Istoria şi teoria artei - document blank

Numărul de locuri disponibile: Repartizare cifră de şcolarizare studii universitare de licenţă 2016-2017

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la probele de concurs vă rugăm consultați documentul Probe concurs de admitere programe de studii de licență, disponibile la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Unde?

Probele de concurs ale admiterii la programul de studii de licență au loc, de regulă, la sediile Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, după cum urmează:

Clădirea Departamentului Pictură (Adresa: Aleea Parcului nr. 2 - Parcul Central), pentru programele de studii Arte plastice-Pictură și Conservare-Restaurare

Clădirea „Vlaicu” (Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 17 – 19), pentru programele de studii Arte plastice-Sculptură, Ceramică-Sticlă-Metal, Arte textile-Design textil, Modă-Design vestimentar și Design)

Clădirea - Sediu central (Adresa: P-ța. Unirii nr. 31), pentru programele de studii Arte plastice-Grafică

Clădirea „Foto” (Adresa: Str. Observator nr. 5, Bloc OS3, parter, intrarea din spate), pentru programul de studii Arte plastice - Foto-Video-PCI.