Internațional

Internațional

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca are ca obiectiv asumat continua lărgire şi consolidare a parteneriatelor şi colaborărilor internaţionale cu instituţii de artă din întreaga lume, asigurând vizibilitatea internaţională a UAD, un cadru de comparație mai larg pentru activităţile sale şi mai multe oportunităţi pentru studenţii şi profesorii săi cu scopul de a îmbunătăţi competenţele acestora şi a dezvolta noi proiecte artistice şi de cercetare. În acest context, UAD organizează evenimente cu profil internațional (desfășurare la Cluj-Napoca sau în perimetrul internațional) ai căror beneficiari direcți sunt studenții și cadrele didactice ale UAD: expoziții, workshop-uri sau conferințe. De asemenea, studenții UAD sunt încurajați și sprijiniți să participe individual la competiții sau târguri internaționale, iar cadrele didactice sunt sprijinite să participe la proiecte internaționale și conferințe profesionale. Consecutiv, UAD este recunoscută în perimetrul internațional atât ca partener viabil pentru proiecte instituționale, cât și ca o instituție de învățământ superior artistic ai cărei studenți se remarcă în competiții internaționale și ai cărei absolvenți s-au afirmat puternic în sistemul instituțional global de artă contemporană. 

UAD este membru activ al ELIA (European League of Institutes of the Arts) din 1999, cu un reprezentant în board-ul executiv al acestei organizații. Începând cu 2015, UAD este membru al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), fiind prima instituție de învățământ superior artistic din România care a aderat la această organizație.

În cadrul Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca, parteneriatele internaționale sunt gestionate de Compartimentul de Relații Publice, Internaționale, Programe Culturale și Comunitare (CRPIPCC), respectiv de Biroul Erasmus+ (BE+), sub coordonarea prorectorului responsabil cu parteneriatele instituționale și imaginea universității. CRPIPCC și BE+ colaborează în permanență în vederea implementării politicii UAD în domeniul parteneriatelor internaționale.